Fel i översatta Debconf-mallar

Lokalanpassning ] [ Lista över språk ] [ Rankning ] [ POT-filer ] [ Fel ] [ Tips för översättare ]

Du kan titta i en alfabetisk lista efter paket med fel i sina översatta Debconf-mallar eller samma lista sorterad efter utvecklare.

För att spara plats innehåller de båda listorna nyckelord istället för meningsfulla meddelanden, som definieras här. Några av dessa fel ska rättas av översättarna, medan andra ska rättas av utvecklaren.

Fel som är översättarnas ansvar

invalid-charset-name-in-po
Po-filer måste ha en giltig teckenuppsättning i Content-Type:-fältet i huvudet. Teckenuppsättningen väljs av översättaren och po-filen ska rättas av översättarna själva, såvida inte utvecklarna vet precis vad de gör.
wrong-charset
Teckenuppsättningen som specificeras i Content-Type:-fältet i po-huvudet är inte samma som det som används i po-filen. Teckenuppsättningen väljs av översättarna och po-filen ska rättas av översättarna själva, såvida inte utvecklarna vet precis vad de gör. Dessa filer är helt oanvändbara, utvecklarna ska därför be översättarna om rättade filer.
invalid-po
Po-filen är inte giltig. Anledningarna kan vara flera. Utdata från msgfmt bör hjälpa översättarna att rätta sina filer. Dessa filer är helt oanvändbara, utvecklarna ska därför be översättarna om rättade filer.

Fel som är utvecklarnas ansvar

unknown-language
En po-fil har en okänd språkkod. Filens basnamn ska vara en giltig språkkod. Huvudena ska underlätta hittandet av vilket språk filen gäller, annars är det lönlöst att inkludera det i ett paket eftersom ingen kommer använda dem.
missing-file-in-POTFILES.in
Filen debian/po/POTFILES.in refererar till obefintliga mallfiler. Detta fel påträffas oftast efter namnbyte på eller flytt av mallfiler. Det är utvecklarens ansvar att rätta denna fil, uppdatera po-filerna fråga efter uppdaterade översättningar. Översättarna ska inte arbeta med dessa paket, eftersom templates.pot-filen oftast är fullkomligt utdaterad.
not-up-to-date-templates.pot
Filen debian/po/templates.pot har inte synkroniserats med mallfilerna. Utvecklarna ska rätta sina paket genom att lägga till debconf-updatepo till clean-målet i debian/rules. Översättarna ska först köra debconf-updatepo om de arbetar med källpaketet. po- och pot-filerna på webbplatsen ska vara uppdaterade.
not-up-to-date-po-file
De listade filerna har inte synkroniserats med mallfilerna. Utvecklarna ska rätta sina paket genom att lägga till debconf-updatepo till clean-målet i debian/rules. Översättarna ska först köra debconf-updatepo om de arbetar med källpaketet. po- och pot-filerna på webbplatsen ska vara uppdaterade.