PO-filer för Debconfmallar – originalfiler

Lokalanpassning ] [ Lista över språk ] [ Rankning ] [ POT-filer ] [ Fel ] [ Tips för översättare ]

PO-filer som används för Debconfmallar

Innan du påbörjar översättningen bör du läsa riktlinjerna, även om du känner till gettext och PO-filer, eftersom de innehåller information specifik för lokalanpassning med debconf.

Du behöver inte hämta templates-filen, de har lagts upp här bara för att hjälpa dig om du inte förstår några av styckena som har delats upp.

Paketen sorteras enligt popcon-poängen inom varje sektion, så att översättarna kan fokusera på de mest populära paketen.

Sektion: main

Sektion: contrib

Sektion: non-free

Denna sida genererades från data insamlad den 16 juli 2024. Innan du arbetar på dessa filer, förvissa dig om att de är à jour!