Status för PO-filer för språkkod: ay — Aymara

Lokalanpassning ] [ Lista över språk ] [ Rankning ] [ POT-filer ]

Status

2332 strängar är översatta till detta språk (av 1152219). Paketlistan är uppdelad i tre delar: översättningar som påbörjats, översättningar som färdigställts samt saknade översättningar.

Paketen sorteras enligt popcon-poängen i varje tabell, så att översättarna kan fokusera på de mest populära paketen.

Paket för vilka översättning har påbörjats

Du kan hämta och översätta dessa PO-filer och sedan sända in dem som felrapporter till paketansvariga.

Sektion: main

Paket Poäng Fil Översättare Grupp
iso-codes 0% (0t;69f;356u)iso_3166-1/ay.poChris Leonard
cinnamon-translations 76% (422t;0f;128u)po-export/cinnamon-control-center/cinnamon-control-center-ay.poamosbattoaym at li dot org
cinnamon-translations 74% (20t;0f;7u)po-export/cinnamon-screensaver/cinnamon-screensaver-ay.poamosbattoaym at li dot org
cinnamon-translations 97% (38t;0f;1u)po-export/cinnamon-session/cinnamon-session-ay.poamosbattoaym at li dot org
cinnamon-translations 88% (1597t;0f;209u)po-export/cinnamon/cinnamon-ay.poamosbattoaym at li dot org
cinnamon-translations 0% (0t;0f;384u)po-export/nemo-extensions/nemo-extensions-ay.poLaunchpad Translations Administratorsay at li dot org
cinnamon-translations 0% (0t;0f;1351u)po-export/nemo/nemo-ay.poay at li dot org
granite 0% (0t;0f;60u)po/ay.po
granite 0% (0t;0f;58u)po/extra/ay.poAutomatically generatednone
vala-panel-appmenupo/ay.po
xfce4-sntray-pluginpo/ay.po
budgie-extras 0% (0t;0f;83u)budgie-applications-menu/applications-menu/po/ay.po
budgie-extras 0% (0t;0f;31u)budgie-applications-menu/applications-menu/po/extra/ay.poAutomatically generatednone
budgie-extras 0% (0t;0f;22u)budgie-network-manager/budgie-network-applet/po/ay.poAutomatically generatednone
budgie-extras 0% (0t;0f;5u)budgie-network-manager/budgie-network-applet/po/extra/ay.poAutomatically generatednone
granite-7 0% (0t;0f;40u)po/ay.po
granite-7 0% (0t;0f;46u)po/extra/ay.poAutomatically generatednone
bookworm 0% (0t;0f;149u)po/ay.po
elementary-icon-theme 0% (0t;0f;63u)po/ay.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;30u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/advanced.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;27u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/develop.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;60u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/features.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;9u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/help.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;2u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/index.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;43u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/install.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;11u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/security.poAutomatically generatednone
onionshare 0% (0t;0f;54u)docs/source/locale/ay/LC_MESSAGES/tor.poAutomatically generatednone
vala-panelpo/ay.po
easyssh 0% (0t;0f;99u)po/ay.poAutomatically generatednone
easyssh 0% (0t;0f;47u)po/extra/ay.poAutomatically generatednone
akirapo/ay.po
go-for-it 0% (0t;0f;181u)po/ay.po
go-for-it 0% (0t;0f;11u)po/extra/ay.po

Paket för vilka översättning har färdigställts

Sektion: main

Paket Poäng Fil Översättare Grupp
cinnamon-translations100% (255t;0f;0u)po-export/cinnamon-settings-daemon/cinnamon-settings-daemon-ay.poamosbattoaym at li dot org

Pakets POT-filer

För paket som är preparerade för översättning, men inte ännu översatta till ditt språk, kan du hitta POT-filerna här:

Länk till PO-mallfiler

Paket utan PO-filer

Det finns även en lista över paket utan PO-filer.

Denna sida genererades från data insamlad den 20 juni 2024. Innan du arbetar på dessa filer, förvissa dig om att de är à jour!