PO-mallfiler

Lokalanpassning ] [ Lista över språk ] [ Rankning ] [ POT-filer ]

PO-mallfiler

Dessa filer innehåller originaltexterna och kan användas för att påbörja en ny översättning. Innan du översätter bör du läsa anvisningarna som skrivits för po-debconf-filer, de innehåller råd som även gäller för PO-filer.

Paketen sorteras enligt popcon-poängen inom varje sektion, så att översättarna kan fokusera på de mest populära paketen.

Sektion: main

Sektion: contrib

Sektion: non-free

Denna sida genererades från data insamlad den 13 april 2024. Innan du arbetar på dessa filer, förvissa dig om att de är à jour!