PO-filer – icke internationaliserade paket

Lokalanpassning ] [ Lista över språk ] [ Rankning ] [ POT-filer ]

Dessa paket är antingen inte internationaliserade eller lagrade i ett format som inte kan tolkas, dvs. en asterisk läggs efter paketet i dbs-format, vilket kan innehålla lokalanpassade filer.

Paketen sorteras enligt popcon-poängen inom varje sektion, så att översättarna kan fokusera på de mest populära paketen.

Sektion: main

Sektion: contrib

Sektion: non-free

Denna sida genererades från data insamlad den 18 april 2024. Innan du arbetar på dessa filer, förvissa dig om att de är à jour!