Coördinatie van l10n-teams

Pseudo-URL's

Het programma dat naar lijsten debian-l10n-* luistert, begrijpt pseudo-URL's in het onderwerp-veld. De pseudo-URL's moeten de volgende vorm hebben.

[<status>] <type>://<pakket>/<bestand>

De status moet een van de volgende zijn: TAF, MAJ, ITT, RFR, LCFC, BTS#<bugnummer>, DONE, of HOLD.

TAF (Travail À Faire)
Verzonden door een coördinator (niet door een willekeurig lid van de lijst) om aan te geven dat er een document is waaraan gewerkt moet worden.
MAJ (Mise À Jour)
Verzonden door een coördinator (niet door een willekeurig lid van de lijst) om aan te geven dat er een document is dat bijgewerkt moet worden en dat het werk gereserveerd is voor de vorige vertaler.
ITT (Intent To Translate)
Verzonden om aan te geven dat u van plan bent om aan de vertaling te werken; gebruikt om dubbel werk te vermijden.
Als u een [ITT]-bericht stuurt en iemand anders stuurt een ander [ITT]-bericht voor hetzelfde bestand, stuur dan onmiddellijk een nieuw bericht op de mailinglijst om hem/haar eraan te herinneren dat u voorrang heeft. Het doel is om nutteloos werk te voorkomen.
RFR (Request For Review)
Een eerste conceptvertaling is bijgevoegd. Anderen op de lijst worden verzocht deze op fouten te controleren en een antwoord te sturen (mogelijk buiten de lijst om als ze geen fouten hebben gevonden).
Er kunnen nog andere RFR's volgen als er substantiële wijzigingen zijn aangebracht.
ITR (Intent To Review)
Wordt gebruikt om te voorkomen dat LCFC's worden verzonden als er beoordelingen aan de gang zijn.
Voornamelijk gebruikt wanneer u verwacht dat uw controle pas over enkele dagen klaar zal zijn (omdat de vertaling groot is, of omdat u geen tijd heeft voor het weekend, enz.)
De inhoud van het bericht moet een indicatie bevatten van wanneer de beoordeling verwacht kan worden.
Houd er rekening mee dat ITR-pseudo-URL's door de spider worden genegeerd.
LCFC (Last Chance For Comment)
Geeft aan dat de vertaling is voltooid, inclusief de wijzigingen uit het beoordelingsproces, en dat deze naar de juiste plaats zal worden verzonden.
Kan worden verzonden als er geen ITR's zijn en de discussie na de laatste RFR al een paar dagen is beëindigd.
Mag niet worden verzonden voordat er minstens één beoordeling is geweest.
BTS#<bugnummer> (Bug Tracking System)
Wordt gebruikt om een bugnummer te registreren nadat u de vertaling bij het BTS heeft ingediend.
De spider zal regelmatig controleren of een open bugrapport een oplossing heeft gekregen of gesloten is.
DONE
Wordt gebruikt om een overleg te sluiten zodra de vertaling is afgehandeld; handig als deze niet naar het BTS is verzonden.
HOLD
Wordt gebruikt om een vertaling in de wacht te zetten, bijvoorbeeld als er meer wijzigingen nodig zijn (als er in het pakket fouten zitten die invloed hebben op de vertaling of als de vertaling ergens anders beschikbaar is).
Het doel van deze status is om onnodig werk te vermijden.

Het type kan alles zijn wat aangeeft over welk type document het gaat, zoals po-debconf, po, po4a, of wml.

pakket is de naam van het pakket waaruit het document komt. Gebruik www.debian.org of niets voor de WML-bestanden van de website van Debian.

bestand is de bestandsnaam van het document; deze kan andere informatie bevatten om het document uniek te identificeren, zoals het pad naar het bestand. Het is gewoonlijk een naam zoals tc.po, waarbij tc de taalcode is (bijv.: de voor Duits, of pt_BR voor Braziliaans Portugees).

De structuur van bestand hangt van het gekozen type af en natuurlijk ook van de taal. In principe is het gewoon een identificatie, maar omdat het op deze webpagina's wordt gebruikt om de status van vertalingen bij te houden, wordt het sterk aangeraden om het onderstaande schema te volgen.

De BTS-status is enigszins speciaal; deze registreert een bugnummer zodat de l10n-bot de status van de vertaling kan volgen nadat deze is ingediend bij het BTS door te controleren of er openstaande bugrapporten zijn gesloten. Dus bijvoorbeeld op de lijst debian-l10n-spanish zou men het volgende kunnen gebruiken:

[BTS#123456] po-debconf://cups/es.po

Als u van plan bent veel pakketten te vertalen, kunt u in één keer een ITT sturen voor al deze pakketten. Een voorbeeld (voor de lijst debian-l10n-danish):

[ITT] po-debconf://{cups,courier,apache2}/da.po

Plaats de pakketten dus tussen accolades en scheid ze met komma's. Geen extra spaties!