Advarsel! Denne oversættelse er for gammel, benyt venligst originalen.

Debians websted på forskellige sprog


Naturligvis bruger alle mennesker i verden ikke det samme sprog. Efterhånden som Internet vokser, bliver det mere almindeligt at støde på sider der er tilgængelige på flere sprog. Man introducerede derfor en standard, kaldet indholdsforhandling (content negotiation), der giver en person mulighed for at vælge de(t) sprog som vedkommende foretrækker at modtage dokumenter i. Hvilken version der rent faktisk overføres, forhandler din browser og serveren om; din browser sender sine indstillinger og serveren beslutter ud fra dem, samt hvilke versioner der er tilgængelige, hvilken version den skal returnere.

Bemærk at hvis man vælger et andet sprog (fra listen over tilgængelige sprog nederst på en side), bliver kun den aktuelle side vist på dette sprog. Standardsproget ændres ikke. Hvis du vælger et link til en anden side, vil den igen blive vist på det oprindelige sprog. For at ændre dit standardsprog, skal du ændre sprogindstillingerne i din browser. Hvis det ikke er muligt, kan du overtrumfe din webbrowsers sprogindstillinger. Mulighederne beskrives herunder.

Yderligere oplysninger om opsætning af foretrukne sprog finder man på denne side W3C-side.


Hvad man gør hvis en af Debians websider er på et forkert sprog

Den første og hyppigste årsag til at et dokument modtages i det forkerte sprog fra Debians webserver, er en ukorrekt opsat browser. Se afsnittet om opsætning af det foretrukne sprog, om hvordan dette rettes.

Den anden årsag er et fejlbehæftet eller fejlopsat mellemlager (cache). Dette er et stigende problem da flere og flere Internet-udbydere anser mellemlagring for en måde at nedbringe Internet-trafikken på. Læs potentielle problemer med proxy-servere, også selvom du mener at du ikke bruger en proxy-server.

Den tredie årsag er et problem med www.debian.org. I de seneste år har kun en håndfuld problemer med modtagelse af et dokument på det forkerte sprog været et problem hos os. Vi foreslår derfor at du undersøger de to første mulige fejlkilder grundigt før du kontakter os. Finder du ud af at https://www.debian.org/ fungerer, men et af webspejlene ikke gør det, så giv os besked og vi vil kontakte den ansvarlige for webspejlet.

Efter at have rettet et af problemerne, er det en god idé at tømme det lokale mellemlager (både på harddisken og i hukommelsen) i din browser, før du igen prøver at kigge på websider. Vi foreslår også at du bruger Lynx til at undersøge et problem. Det er den eneste browser vi har kunnet finde, som opfylder HTTP-specifikationerne vedrørende indholdsforhandling 100 procent.

Det er bedre at opsætte dine sprogindstillinger i webbrowserens indstillinger, men som en sidste udvej, kan du overtrumfe det foretrukne sprog.

Potentielle problemer med proxy-servere

Proxy-servere er i princippet webservere uden eget indhold. De befinder sig midt mellem brugerne og de rigtige webservere. De opsnapper vore forespørgsler efter websider og henter siden. Dernæst sender de siden videre til dig, men gemmer også en lokal kopi i deres mellemlager til senere forespørgsler. Dette kan mindske mængden af netværkstrafik radikalt når mange brugere henter den samme side.

Som regel er det en udmærket idé, men hvis mellemlageret ikke fungerer korrekt kan det give problemer. Specielt forstår nogle ældre proxy-servere ikke indholdsforhandling. Dette resulterer i at de cacher en side på ét sprog, og returnerer denne udgave selvom der senere bedes om siden på et andet sprog. Den eneste løsning på dette problem er at opgradere eller udskifte programmet som anvendes til mellemlagring.

Historisk set benyttede folk kun en proxy når de satte deres webbrowser op til at bruge en. Det er ikke længere tilfældet. Din Internet-udbyder kan omdirigere al HTTP-trafik gennem en usynlig proxy. Hvis proxyen ikke håndterer indholdsforhandling korrekt, kan brugerne risikere at modtage sider på det forkert sprog. Den eneste måde du kan få rettet det på, er ved at klage til din Internet-udbyder for at få dem til at opgradere eller udskifte deres programmel.


Hvordan man overtrumfer sine sprogindstillinger

Hvis du ikke er i stand til at opsætte de foretrukne sprog i din webbroser, enhed eller skrivebordsmiljø, kan du overtrumfe din webbrowsers indstillinger ved hjælp af sprogknapperne herunder. Det opsætter et enkelt sprog som det foretrukne, frem for hvad din webbrowser rapporterer som dine præferencer.

Bemærk at der gemmes en cookie, som indeholder dit sprogvalg. Din webbrowser sletter cookien, hvis du ikke besøger dette websted indenfor en måned. Du kan slette cookien nu, ved at benytte knappen Browserstandard.

Hvordan man opsætter sprogindstillingerne

Du bør opsætte det foretrukne sprog til alle de sprog du forstår, sorteret efter hvad du foretrækker. Det er en god idé at tilføje engelsk ('en') som en reserve (nederst på listen) fordi Debians websiders originale sprog er på engelsk og alle dokumenter måske ikke er oversat til dine foretrukne sprog.

Har du for eksempel dansk som modersmål, vil du nok vælge at opsætte din browsers sprogvariabel med dansk som det første valg (med sprogkoden "da"), efterfulgt af norsk ("no"), svensk ("sv"), og til sidst engelsk ("en").

Nedenfor er der præcise instruktioner i hvordan man gør dette i specifikke browsere.

Som man kan se der, har de fleste browsere en eller anden form for brugergrænseflade, som skjule nogle af detaljerne om opsætning af ens foretrukne sprog. Er det ikke tilfældet, så bemærk en vigtig simplificering i det foregående afsnit: Hvis du blot tilføjer en liste over sprog som for eksempel 'da, en', definerer dette ikke hvilket sprog der foretrækkes, men derimod ligeværdige valgmuligheder og serveren kan beslutte at ignorere rækkefølgen. Ønsker du at angive en ægte foretrukken sprogliste, skal du anvende "kundskabsværdier" ("quality values"), som er kommeværdier mellem 0 og 1, hvor højere værdier indikerer en højere præference. I ovennævnte situation kunne man have skrevet noget ala 'da; q=1.0, en; q=0.5'.

Noget du bør være forsigtig med er at anvende underkategorier for sprog. For eksempel gør "en-GB, da" ikke hvad de fleste forventer (med mindre de har læst HTTP-specifikationen).

Vi anbefaler på det kraftigste at du ikke føjer landevalg til et sprogvalg, med mindre du har en god grund til det. Hvis du tilføjer et sådant, så sørg for også at tilføje sproget uden landet.

Forklaring: En server som tager imod en forespørgsel om et dokument med det foretrukne sprogvalg sat til "en-GB, da", vil ikke returnere den engelske ("en") udgave før den danske. Den vil kun returnere det engelske dokument før det danske, hvis der er en udgave af filen med "en-GB" som landevalg.

Derfor bør du sætte din browser op til at sende "en-GB, en, da" eller simpelthen "en, da". Det virker dog den anden vej, en server kan for eksempel godt returnere "en-US" når der bedes om "en".

For flere oplysninger om at opsætte variablen indeholdende det foretrukne sprogvalg, se Apaches dokumentation om indholdsforhandling.

Opsætning af det foretrukne sprog i en browser

For at opsætte standardsproget i din browser skal du sætte en variabel som bliver fortolket af webserveren. Hvordan dette gøres afhænger af browseren du bruger.

Chrome og Chromium
Customize and control Chromium -> Settings -> Show advanced settings -> Languages -> Language and input settings
ELinks
Du kan opsætte standardsproggrænsefladen i:
Setup -> Language
Det vil også ændre sproget, der bedes om fra websteder. Du kan ændre det og finindstille HTTP-variablen vedrørende accepterede sprog i:
Setup -> Options manager -> Protocols -> HTTP
Epiphany
Edit -> Preferences -> Language -> Languages
Firefox
Version 3.0 og nyere:
Linux:
Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose...
Windows:
Tools -> Options -> Content -> Languages -> Choose...
Mac OS:
Firefox -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose...

Version 1.5 og nyere:
Linux:
Edit -> Preferences -> Advanced -> General -> Edit Languages
Windows:
Tools -> Options -> Advanced -> General -> Edit Languages

Version 0.9 og nyere:
Linux:
Edit -> Preferences -> General -> Languages
Windows:
Tools -> Options -> General -> Languages
I ældre versioner skulle man under about:config ændre værdien af intl.accept_languages.
Galeon
Settings -> Preferences -> Rendering -> Languages
IBrowse
Gå ind i Preferences, dernæst Settings, så Network. Under Accept language er der formentlig som standard en *. Vælger du knappen Locale, skulle den gerne tilføje dit foretrukne sprog. Hvis ikke, kan du skrive det manuelt. Vælg dernæst OK.
iCab
Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts,Languages
Iceweasel
Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose
Internet Explorer
Windows:
Tools eller View eller Extras -> Internet Options -> (General) Languages
Mac OS:
Edit -> Preferences -> Web Browser -> Languages/Fonts
Konqueror
Hvis du kun ønsker at opsætte et sprogvalg, skulle det være ganske nemt, så snart fejl #358459 er blevet rettet; sproget skal blot vælges i KDE's Control Center, hvorefter KDE-sessionen skal genstartes.
Hvis du ønsker at opsætte flere sprog eller har brug for at omgå den nævnte fejl, skal du pt. redigere din ~/.kde/share/config/kio_httprc-fil til at indeholde en linje noget a la denne:
Languages=da;q=1.0, en;q=0.5
Lynx
Du kan enten redigere preferred_language-variablen i din .lynxrc-fil eller sætte det ved hjælp af 'O'-kommandoen i Lynx.

For eksempel kan du bruge følgende i din .lynxrc-fil for at tilføje dansk, norsk, svensk og engelsk:

preferred_language=da; q=1.0, no; q=0.9, sv; q=0.8, en; q=0.5
Mozilla / Netscape 4.x og senere versioner
Edit -> Preferences -> Navigator -> Languages
Bemærk: med Netscape 4.0 skal du sørge for at vælge sproget blandt valgmulighederne. Flere har rapporteret problemer hvis de indtaster sprogvalget manuelt.
Netscape 3.x
Tilføj
*httpAcceptLanguage: [sprogvalgsstreng]
til Netscapes fil app-defaults eller filen ~/.Xresources
Opera
De fleste versioner:
File -> Preferences -> Languages
Linux/*BSD version 5.x og 6.x:
File -> Preferences -> Document -> Languages
Nokia 770 Web Browser: Redigér filen /home/user/.opera/opera.ini og tilføj følgende linje til afsnitet [Adv User Prefs]:
HTTP Accept Language=da;q=1.0,en;q=0.5
Pocket Internet Explorer
Opret registrykey-strengen AcceptLanguage i
	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\
	med for eksempel værdierne da; q=1.0, en; q=0.5 (uden anførselstegn).
	
Safari
Safari anvender Mac OS Xs systemindstillinger for at afgøre hvad brugerens foretrukne sprog er:
System preferences -> International -> Language
Voyager
Gå ind i "Settings" og dernæst "Languages". Du kan enten skrive sproget manuelt eller vælge "Get from locale". Vælg "OK" når du er færdig.
W3 (Emacs-baseret webbrowser)
(setq url-mime-language-string  "preferred_language=da; q=1.0, en; q=0.5")
eller brug custom-pakken (forudsætter URL-version p4.0pre.14):
Hypermedia -> URL -> Mime -> Mime Language String...
W3M
Options (o) -> Other Behavior -> Accept-Language

Hvis du har oplysninger om opsætning af en browser som ikke er nævnt herover, så send oplysningerne på engelsk til debian-www@lists.debian.org.