Merk! Denne oversettelsen er for gammel, sjekk originalen.

Debians nettsider på flere språk


Det er åpenbart at ikke alle i verden bruker samme språk. Etterhvert som verdensveven vokser er det mer og mer vanlig å finne sider som er tilgjengelig på flere språk. En standard, kalt "content negotiation" (innholdsforhandling), ble derfor introdusert for å la en bruker velge språket/språkene de foretrekker å lese dokumentene på. Den versjonen som faktisk leveres er forhandlet mellom nettleseren din og tjeneren. Nettleseren sender en liste over hvilke språk du foretrekker. Utifra denne listen og kjennskap til hvilke versjoner av dokumentet som faktisk er tilgjengelig, bestemmer tjeneren hvilken versjon den skal sende tilbake til deg.

Merk at hvis man velger et annet språk (fra listen over tilgjengelige språk nederst på en side), blir kun den gjeldende siden vist på det språket. Standardspråket i nettleseren endres ikke. Hvis du velger en lenke til en annen side, vil den igjen bli vist på det opprinnelige språket. For å endre ditt standardspråk, må du endre språkinnstillingene i nettleseren din. Hvis det ikke er mulig, kan du overstyre språkinnstillingene. Mulighetene er beskrevet nedenfor.

Du kan også finne ekstra informasjon om innstillinger for språkvalg på denne W3C-siden.


Hva du kan gjøre om en side vises på feil språk

Den første og vanlige grunnen til at et dokument er mottatt på feil språk fra Debians tjener er en feilinnstillt nettleser. Vennligst se avsnittet om innstilling av standard språkvalg i en nettleser for å reparere dette.

Den andre grunnen er en feilaktig eller feilinstilt hurtiglager (cache). Dette er et voksende problem etterhvert som flere og flere tjenesteleverandører bruker disse som en metode for redusere nettverkstrafikk. Les notisene om hurtigbufrende nett-tjenere selv om du ikke tror du bruker en slik tjener.

Den tredje grunnen er et problem med www.debian.org. Kun et fåtall språk-orienterte problemer rapportert i de siste to årene var på grunn av et feil fra vår side. Derfor foreslår vi at du undersøker de første to problemkildene grundig før du tar kontakt med oss. Om du finner ut at https://www.debian.org/ er i orden, men at en av speilbildene ikke er tilgjengelig, kan du rapportere det til oss, og vi vil deretter ta kontakt med de ansvarlige for den aktuelle tjeneren.

Etter at du har reparert hvert av disse problemene foreslår vi at du tømmer de lokale hurtiglagrene og -bufrene (disk og minne) i nettleseren din før du prøver å se sidene igjen. Vi foreslår også at du buker lynx til dette formålet - det er den eneste nettleseren vi har funnet 100% i samsvar med HTTP-spesifikasjonene for innholdsforhandling.

Det er bedre å sette dine språkinnstillinger i nettleserens innstillinger, men som en siste utvei kan du overstyre det foretrukne språket.

Mulige problemere med proxy-tjenere

En proxy-tjener er vesentligvis en stedfortredende webtjener, som ikke har noe innhold selv. Den sitter mellom brukerne og den egentlige web-tjeneren. Den tar imot forespørsler for websider og henter disse. Etterpå videresender den siden til deg, men lagrer også en lokal kopi til senere bruk. Dette kan hjelpe mye med å kutte ned på nettverkstrafikk når mange brukere ber om den samme siden.

Dette er en god ide stort sett, men slår feil når dette hurtigbufferet er feilaktig. Særlig er det mange eldre proxy-tjenere som ikke forstår innholdsforhandling. Dette resulterer i at de lagrer en side på ett særskilt språk, og oppvarter denne siden neste gang, selv om et annet språk er etterspurt. Den eneste løsningen på dette problemet er å oppgradere eller erstatte den hurtiglagrende programvaren.

Historisk sett ble proxy-tjenere kun brukt når folk stilte inn nettleseren sin til å bruke dem. Dette er ikke tilfellet lenger. Nettleverandøren din dirigerer muligvis alle HTTP-forespørslene gjennom en gjennomsiktig proxy-tjener. Om denne proxy-tjeneren ikke gjør innholdsforhandlig på ordentlig måte, hender det at brukere mottar sider på feil språk. Den eneste måten du kan rette på dette er å klage til Internettleverandøren din for å få dem til å oppgradere eller erstatte programvaren sin.


Hvordan du kan overstyre språkinnstillingene dine

Hvis du ikke er i stand til å sette ditt foretrukne språk i din nettleser, enhet eller skrivebordsmiljø, kan du overstyre din nettlesers innstillinger ved hjelp av språkknappene nedenfor. Det setter et enkelt språk som det foretrukne, foran det som nettleseren din rapporterer som dine preferanser.

Merk at det lagres en informasjonskapsel som inneholder ditt språkvalg. Din nettleser sletter informasjonskapselen hvis du ikke besøker dette nettstedet innen en måned. Du kan slette informasjonskapselen nå ved å benytte knappen Standard for nettleser.

Hvordan du kan endre språkinnstillingene dine

Du bør sette språkvalget ditt til alle språkene du taler, sortert etter hvilke du foretrekker. Det er en god ide å legge til engelsk ('en') som en reserve (til slutt i listen), fordi det orginale språket på Debians websider er Engelsk og det er sannsynlig at ikke alle dokumentene er oversatt til de(t) språket/-ene du foretrekker.

For eksempel, dersom du er bruker norsk som morsmål, kan du sette språkvariabelen til å inkludere norsk (med språkkoden «nb» for bokmål og «nn» for nynorsk), etterfulgt av dansk (språkkode «da»), svensk («sv»), og engelsk («en»).

Språkkoden «no» bør ikke lenger brukes. Det bør også bemerkes at det for øyeblikket ikke finnes en nynorsk («nn») oversettelse av Debians nettsider.

Se nedenfor for nøyaktige instruksjoner for å få dette til i forskjellige nettlesere.

En ting du må være forsiktig med er delkategorier av språk. For ekempel, bruk av «nb-NO, en» gjør ikke hva de fleste tror (medmindre de har lest HTTP-spesifikasjonen).

Vi anbefaler sterkt at du ikke legger til landskoder til språkvalget medmindre du har god grunn. Dersom du legger til en, se til at du også inkluderer språket uten denne tilføyelsen.

Forklaring: En tjener som mottar en forespørsel for et dokument med språkvalgene «nb-NO, en» vil ikke servere den norske («nb») versjonen før den engelske. Den vil kun levere det norske dokumentet før det engelske om det fins en versjon av filen med «nb-NO» som tilføylse.

Derfor bør du stille inn leseren din til å sende «nb-NO, nb, en», eller rett og slett «nb, en». Dette gjelder ikke den motsatte veien, dog. For eksempel kan en tjener svare med et «nb-NO»-dokument når «nb» er etterspurt.

For mer informasjon om å sette språkvalgs-variabelen se: Apache documentation on content negotiation (dokumentasjon over innholds-forhandling).

Innstilling av standard språkvalg i en nettleser

For å sette standard språkvalg i leseren må du endre en variabel som blir formidlet til tjeneren. Måten dette gjøres på er avhengig av hvilken nettleser du bruker.

Chrome og Chromium
Customize and control Chromium -> Settings -> Show advanced settings -> Languages -> Language and input settings
ELinks
Du kan velge standard språk for Elinks ved:
  Setup -> Language
 
Dette vil også endre det forespurte språket fra et nettsted. Du kan også endre denne oppførselen og fininnstille HTTP-variablen for foretrukne språk ved:
  Setup -> Options manager -> Protocols -> HTTP
 
Epiphany
   Edit -> Preferences -> Language -> Languages
 
Firefox
Versjon 3.0 og nyere:
Linux:
   Rediger -> Innstillinger -> Innhold -> Språk -> Velg ...
 
Windows:
   Verktøy -> Innstillinger -> Innhold -> Språk -> Velg ...
 
Mac OS:
   Firefox -> Innstillinger -> Innhold -> Språk -> Velg ...
 

Versjon 1.5 og nyere:
Linux:
   Edit -> Preferences -> Advanced -> General -> Edit Languages
 
Windows:
   Tools -> Options -> Advanced -> General -> Edit Languages
 
Versjon 0.9 og nyere:
Linux:
   Edit -> Preferences -> General -> Languages
 
Windows:
   Tools -> Options -> General -> Languages
 
I eldre versjoner må du gå til about:config og endre verdien for intl.accept_languages.
Galeon
   Settings -> Preferences -> Rendering -> Languages
 
IBrowse
Gå til Preferences, så Settings, deretter Network. Under "Accept language" vil det sannsynligvis vises "*". Hvis du klikker på "Locale"-knappen, så bør den legge til ditt foretrukne språk. Hvis ikke, kan du skrive det inn manuelt. Avslutt med å klikke "OK".
iCab
   Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts, Languages
 
Iceweasel
   Rediger -> Innstillinger -> Innhold -> Språk -> Velg ...
 
Internet Explorer
Windows:
   Tools eller View eller Extras -> Internet Options -> (General) Languages
 
Mac OS:
   Edit -> Preferences -> Web Browser -> Language/Fonts
 
Konqueror
Hvis du kun ønsker å velge et språk, er det svært lett; bare velg språket i KDE sitt kontrollsenter og start din KDE-økt på nytt for at endringene skal bli aktivert.
Hvis du vil ha flere språk eller oppskriften over ikke virket, må du for øyeblikket redigere din ~/.kde/share/config/kio_httprc fil så den inneholde en linje som følgende:
   Languages=nb;q=1.0, en;q=0.5
 
Lynx
Du kan enten sette preferred_language-variabelen i .lynxrc-filen din, eller sette den med kommandoen "O" mens du er inne i lynx.

For eksempel kan du bruke den følgende linjen i .lynxrc-filen:

	preferred_language=nb; q=1.0, da; q=0.8, sv; q=0.6, en; q=0.5
   

Dette forteller tjeneren at du helst ønsker den norske versjonen av dokumentet dersom den fins, ellers prøves den danske, svenske, og til slutt den engelske versjonen i denne rekkefølgen.

Mozilla / Netscape 4.x og senere
Gå til
	Edit -> Preferences -> Navigator -> Languages
   
Merk: Med Netscape 4.x må du se til at du velger språk fra de gitte valgene. Endel personer har rapportert problemer fordi de skrev inn språkvalget på egen hånd.
Netscape 3.x
Legg til
	*httpAcceptLanguage: [språkvalgsstring]
   
i Netscapes app-defaults fil eller i ~/.Xresources.
Opera
I de fleste versjoner:
   File -> Preferences -> Languages
 
Linux/*BSD versjon 5.x og 6.x:
   File -> Preferences -> Document -> Languages
 
Nokia 770 Web Browser: Rediger filen /home/brukernavn/.opera/opera.ini og legg til følgende linje i avsnittet [Adv User Prefs]:
   HTTP Accept Language=nb;q=1.0,en;q=0.5
 
Pocket Internet Explorer
   Opprett tekstregisternøkkelen AcceptLanguage i
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\
   med verdi nb; q=1.0, en; q=0.5 (uten hermetegn).
 
Safari
Safari bruker Mac OS X sine systeminnstillinger for å avgjøre ditt foretrukne språk:
  System preferences -> International -> Language
 
Voyager
Gå til Settings og så Languages. Du kan enten skrive det inn manuelt, eller klikke på "Get from locale". Klikk "OK" når du er ferdig.
W3 (nettleser i emacs )
  (setq url-mime-language-string "preferred_language=nb; q=1.0, da; q=0.8, sv; q=0.6, en; q=0.5")
   
eller om du bruker "custom"-pakken (vi antar URL versjon p4.0pre.14):
  Hypermedia -> URL -> Mime -> Mime Language String...
   

W3M
	Options (o) -> Other Behavior -> Accept-Language
   

Om du har informasjon om innstilling av en leser som ikke er listet ovenfor, setter vi pris på om du sender den til debian-www@lists.debian.org.