N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

De Debian webpagina's in verschillende talen


Niet iedereen in de wereld spreekt dezelfde taal. Terwijl het WWW groeit, komt het steeds meer voor dat pagina's in verschillende talen beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard geïntroduceerd, genaamd content negotiation; (onderhandeling over inhoud), waarmee u kunt aangeven in welke taal of talen u internetpagina's bij voorkeur wilt ontvangen. Over de uiteindelijke versie van de pagina die u te zien krijgt, wordt onderhandeld tussen uw browser en de server; uw browser zendt zijn voorkeuren en de server beslist op basis van uw voorkeuren en welke pagina's beschikbaar zijn welke versie u krijgt overgezonden.

Merk op dat het selecteren van een andere taal (uit de beschikbare vertalingen die onderaan een pagina zijn opgenomen) uitsluitend de huidige pagina in die taal zal tonen. De standaard taal wordt hierdoor niet gewijzigd. Als u op een link naar een andere pagina klikt, zal deze weer in de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de standaard taal te wijzigen, zal u, zoals hieronder uitgelegd, de voorkeursinstelling voor talen moeten wijzigen in de configuratie van uw webbrowser.


Wat moet ik doen als ik een Debian pagina in de verkeerde taal te zien krijg?

De eerste en meest voorkomende reden waarom u een document in de verkeerde taal te zien krijgt, is een verkeerd geconfigureerde browser. Zie de sectie over "Hoe zet ik de taalinstellingen goed?" over hoe dit op te lossen.

De tweede reden is een kapotte of verkeerde geconfigureerde cache. Dit probleem komt steeds vaker voor omdat steeds meer internetproviders caching gebruiken om de groei van het internetverkeer af te remmen. Lees de noot over caching webservers, zelfs als u denk dat u er geen gebruikt.

De derde reden is dat er een probleem is met www.debian.org. Slechts enkele van de vele problemen die de afgelopen jaren over dit probleem aan ons zijn doorgegeven, werden veroorzaakt door een bug in onze server. Daarom raden we u aan dat u de eerste twee mogelijke oorzaken grondig onderzoekt, voordat u contact met ons opneemt. Als u uitvindt dat https://www.debian.org/ goed werkt, maar een van de mirrors een probleem heeft, neem dan alstublieft contact met ons op zodat wij het samen met degene die de mirror onderhoudt kunnen oplossen.

We raden u aan om, nadat u een van de bovenstaande problemen heeft opgelost, de lokale cache (zowel op uw harddisk als in uw geheugen) op te schonen. We raden u ook aan om lynx te gebruiken om te testen. Het is de enige browser die zich 100% houdt aan de HTTP specificaties voor "content negotiation".

Mogelijke problemen met proxyservers

Proxyserver zijn feitelijk webservers die zelf geen inhoud hebben. Deze servers bevinden zich tussen de gebruikers en de echte webservers. Ze vangen uw verzoek om webpagina's te laden af en halen de pagina zelf binnen. Daarna sturen ze de pagina naar u door, maar maken tegelijkertijd een lokale, gecachte kopie voor eventuele latere verzoeken om dezelfde pagina. Dit kan het netwerkverkeer behoorlijk verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.

Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de er bugs in de proxyserver zitten. Sommige oudere proxyservers begrijpen "content negotiation" niet, waardoor ze de pagina in slechts één taal opslaan, zelfs als later een pagina in een andere taal wordt opgevraagd. De enige oplossing hiervoor is het updaten of vervangen van de proxysoftware.

In het verleden werd een proxy alleen gebruikt als de gebruiker expliciet zijn browser configureerde om hem te gebruiken. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Het zou kunnen dat uw internetprovider alle HTTP verzoeken door een transparante proxy stuurt. Als deze proxy niet goed omgaat met "content negotiation", krijgen gebruikers pagina's in de verkeerde taal. De enige manier om dit op te lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen of zij hun proxysoftware willen updaten of vervangen.


Hoe zet ik de taalinstellingen goed?

U kunt het best de gewenste taal instellen op alle talen die u spreekt, in de volgorde van uw voorkeur. Het is een goed idee om Engels ('en') als een backup toe te voegen (als laatste in de lijst), omdat de oorspronkelijke taal op de Debian-webpagina's Engels is en waarschijnlijk niet alle documenten in de taal van uw voorkeur zijn vertaald.

Bijvoorbeeld, als uw moedertaal Nederlands is, kunt u het best de taalinstellingen zo instellen dat Nederlands (met taalcode 'nl') de eerste voorkeur is, gevolgd door Engels (met taalcode 'en').

Zie hieronder voor precieze instructies om de taal in specifieke browsers in te stellen.

Zoals u zult zien, hebben de meeste browsers een gebruikersinterface die enkele details over taalvoorkeur verbergen. Als dit niet het geval is, let er dan op dat er een belangrijke vereenvoudiging is in de vorige paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en' definieert dit nog geen voorkeur, maar gelijk gerangschikte opties en de server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een preferentie wilt aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen tussen 0 en 1 waar hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.

U moet goed letten op het gebruik van de subcategorieën van talen. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de meeste mensen verwachten (als ze de HTTP specificaties niet hebben gelezen).

We raden u sterk af om landextensies aan een taal toe te voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft. Als u er een toevoegt, voeg dan zeker ook de taal zonder de extensie toe.

Uitleg: Een server die een verzoek ontvangt om een document met een voorkeur voor de taal 'en-GB', zal niet liever de Engelse ('en') versie sturen dan de Nederlandse. De server stuurt alleen het Engelse document liever dan de Nederlandse als er een versie van het bestand met de taalextensie aanwezig is.

Daarom dus kunt u uw browser het beste configureren om 'en-GB, en, nl' te sturen of simpelweg 'en, nl'. Het systeem werkt echter wel andersom, dus een server kan wel 'en-us' terugsturen als uw browser om 'en' vraagt.

Voor meer informatie over het installen van uw voorkeur voor de taal zie de Apache-documentatie over "content negotiation".

Het instellen van uw taalvoorkeur in uw browser

Om de standaardtaal in uw browser in te stellen, moet u een variabele zetten die wordt doorgestuurd naar de webserver. Hoe u dat moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt.

Mozilla / Netscape 4.x en latere versies
   Edit -> Preferences -> Navigator -> Languages
NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand hadden ingetikt.
Mozilla Firefox
Versie 3.0 en later:
Linux:
	Bewerken -> Voorkeuren -> Inhoud -> Talen -> Kiezen...
Windows:
	Extra -> Opties -> Inhoud -> Talen -> Kiezen...
Mac OS:
	Firefox -> Voorkeuren -> Inhoud -> Talen -> Kiezen...

Versie 1.5 en later:
Linux:
   Edit -> Preferences -> Advanced -> General -> Edit Languages
Windows:
   Tools -> Options -> Advanced -> General -> Edit Languages
Versie 0.9 en later:
Linux:
	Edit -> Preferences -> General -> Languages
Windows:
	Tools -> Options -> General -> Languages
In oudere versies moet u naar about:config gaan en de waarde van intl.accept_languages wijzigen.
Iceweasel
   Edit -> Preferences -> Content -> Languages -> Choose
Internet Explorer
Windows:
  Tools or View or Extras -> Internet Options -> (General) Languages
Mac OS:
   Edit -> Preferences -> Web Browser -> Language/Fonts
Pocket Internet Explorer
   Maak de registersleutel AcceptLanguage aan in
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\
   met waarde fr; q=1.0, en; q=0.5 (zonder aanhalingstekens).
Opera
De meeste versies:
  File -> Preferences -> Languages
  
Linux/*BSD versies 5.x en 6.x:
  File -> Preferences -> Document -> Languages
  
Nokia 770 Web Browser: Wijzig het bestand /home/user/.opera/opera.ini en voeg de volgende regel toe in de sectie [Adv User Prefs]:
   HTTP Accept Language=nl;q=1.0,en;q=0.5
Galeon
   Settings -> Preferences -> Rendering -> Languages
Epiphany
   Edit -> Preferences -> Language -> Languages
Konqueror
Eén taal instellen gaat vrij eenvoudig via het KDE Control Center nadat de bug #358459 is hersteld.
Als u meerdere talen wilt instellen of u de bug wilt omzeilen, dient u het bestand ~/.kde/share/config/kio_httprc aan te passen en een regel vergelijkbaar met de volgende invoegen:
   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
Uiteraard kunt u de talen naar believen instellen.
lynx
U kunt ofwel de preferred_language in het ~/.lynxrc bestand wijzigen, ofwel het instellen met het 'O' commando in lynx.

Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw ~/.lynxrc

preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
W3 (op emacs gebaseerde browser)
(setq url-mime-language-string "preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5")
of, gebruikmakende van het custom pakket (aangenomen dat u versie p4.0pre.14 gebruikt):
Hypermedia -> URL -> Mime -> Mime Language String...
iCab
   Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts,Languages
W3M
   Options (o) -> Other Behavior -> Accept-Language
Netscape 3.x
Voeg
   *httpAcceptLanguage: [preferred_language string]
   
toe aan het Netscape app-defaults bestand of ~/.Xresources
Safari
Safari gebruikt de Mac OS X systeem installingen om de taal van uw voorkeur te bepalen:
  System preferences -> International -> Language
ELinks
De standaard taal van de interface kunt u instellen bij:
  Setup -> Language
Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te passen. Deze variabele bevind zich bij:
  Setup -> Options manager -> Protocols -> HTTP
IBrowse
Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language", zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt, dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
Voyager
Ga naar Settings en dan Languages. U kunt het handmatig ingeven of klikken op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
Chromium
Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) ->
Instellingen -> Toon geavanceerde instellingen -> Talen ->
Taal- en invoerinstellingen

Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren in een andere browser kunnen worden ingesteld, of als u weet hoe de precieze menu's voor de Nederlandse versies van Netscape, Internet Explorer of Opera heten, stuur het dan alstublieft naar debian-www@lists.debian.org.