De Debian webpagina's in verschillende talen


Niet iedereen in de wereld spreekt dezelfde taal. Terwijl het WWW groeit, komt het steeds meer voor dat pagina's in verschillende talen beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard geïntroduceerd, genaamd content negotiation; (onderhandeling over inhoud), waarmee u kunt aangeven in welke taal of talen u internetpagina's bij voorkeur wilt ontvangen. Over de uiteindelijke versie van de pagina die u te zien krijgt, wordt onderhandeld tussen uw browser en de server; uw browser zendt zijn voorkeuren en de server beslist op basis van uw voorkeuren en de versies die van die pagina beschikbaar zijn, welke versie u krijgt overgezonden.

Merk op dat het selecteren van een andere taal (uit de beschikbare vertalingen die onderaan een pagina vermeld worden) uitsluitend de huidige pagina in die taal zal tonen. De standaardtaal wordt hierdoor niet gewijzigd. Als u op een link naar een andere pagina klikt, zal deze weer in de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de standaardtaal te wijzigen, zal u, zoals hieronder uitgelegd, de voorkeursinstelling voor talen moeten wijzigen in de configuratie van uw webbrowser.

U kunt ook bijkomende informatie vinden over het selecteren van taalvoorkeuren op deze pagina van W3C.


Wat moet ik doen als ik een Debian pagina in de verkeerde taal te zien krijg?

De eerste en meest voorkomende reden waarom u een document in de verkeerde taal te zien krijgt, is een verkeerd geconfigureerde browser. Zie de sectie over "Hoe zet ik de taalinstellingen goed?" over hoe dit op te lossen.

De tweede reden is een defecte of verkeerd geconfigureerde cache. Dit probleem komt steeds vaker voor omdat steeds meer internetproviders caching gebruiken om de groei van het internetverkeer af te remmen. Lees de noot over cachende webservers, zelfs als u denkt dat u er geen gebruikt.

De derde reden is dat er een probleem is met www.debian.org. Slechts een handvol van de problemen in verband met het ontvangen van een pagina in de verkeerde taal die de afgelopen jaren aan ons zijn doorgegeven, werden veroorzaakt door een bug in onze server. Daarom raden we u aan de eerste twee mogelijke oorzaken grondig te onderzoeken voordat u contact met ons opneemt. Als u merkt dat https://www.debian.org/ goed werkt, maar een van de spiegelservers een probleem heeft, neem dan alstublieft contact met ons op zodat wij het samen met degene die de spiegelserver onderhoudt, kunnen oplossen.

Na het oplossen van een van de bovenstaande problemen raden we u aan om de lokale cache (zowel op de harde schijf als in het geheugen) van uw browser op te schonen vooraleer u opnieuw begint met het bekijken van pagina's. We raden u ook aan om lynx te gebruiken om te testen. Het is de enige browser die zich 100% houdt aan de HTTP-specificaties voor "content negotiation".

Het is best om de taalvoorkeuren in te stellen in de instellingen van de browser, maar als ultieme uitweg kunt u de taalvoorkeur omzeilen.

Mogelijke problemen met proxyservers

Proxyserver zijn feitelijk webservers die zelf geen inhoud hebben. Deze servers bevinden zich tussen de gebruikers en de echte webservers. Ze vangen uw verzoek om webpagina's te laden af en halen de pagina zelf binnen. Daarna sturen ze de pagina naar u door, maar maken tegelijkertijd een lokale, gecachte kopie voor eventuele latere verzoeken om dezelfde pagina. Dit kan het netwerkverkeer behoorlijk verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.

Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de cache fouten bevat. Sommige oudere proxyservers begrijpen "content negotiation" niet, waardoor ze de pagina in slechts één taal opslaan en die aanbieden, ook als nadien die pagina in een andere taal opgevraagd wordt. De enige oplossing hiervoor is het updaten of vervangen van de software die instaat voor het cachen.

In het verleden werd een proxy alleen gebruikt als de gebruiker expliciet zijn browser configureerde om hem te gebruiken. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Het zou kunnen dat uw internetprovider alle HTTP verzoeken door een transparante proxy stuurt. Als deze proxy niet goed omgaat met "content negotiation", kunnen gebruikers gecachete pagina's in de verkeerde taal krijgen. De enige manier om dit op te lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen dat hij zijn software opwaardeert of vervangt.


Hoe kan ik de taalinstellingen omzeilen?

Indien het niet mogelijk is om de taalvoorkeur in te stellen in uw browser, apparaat of computeromgeving, kunt u de taalvoorkeuren van uw browser omzeilen door de onderstaande taalknoppen te gebruiken. Dit stelt één enkele taal in als taalvoorkeur tegen de talen in die uw browser rapporteert als uw voorkeur.

Merk op dat dit een cookie instelt waarin uw taalvoorkeur opgeslagen wordt. Uw browser zal deze cookie verwijderen indien u deze website gedurende een maand niet meer bezoekt. U kunt de cookie nu verwijderen door te kiezen voor de optie "Browser default" ("browservoorkeur").

Hoe zet ik de taalinstellingen goed?

U kunt het best de taalvoorkeur instellen op alle talen die u spreekt, in de volgorde van uw voorkeur. Het is een goede gewoonte om Engels ('en') als een back-up toe te voegen (als laatste in de lijst), omdat de oorspronkelijke taal op de Debian-webpagina's Engels is en waarschijnlijk niet alle documenten in uw taalvoorkeuren zijn vertaald.

Bijvoorbeeld, als uw moedertaal Nederlands is, kunt u het best de taalinstellingen zo instellen dat Nederlands (met taalcode 'nl') de eerste voorkeur is, gevolgd door Engels (met taalcode 'en').

Zie hieronder voor precieze instructies om de taal in specifieke browsers in te stellen.

Zoals u zult zien, hebben de meeste browsers een gebruikersinterface die enkele details over taalvoorkeur verbergen. Als dit niet het geval is, let er dan op dat er een belangrijke vereenvoudiging is in de vorige paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en' stelt u nog geen voorkeur in, maar geeft u gelijk gerangschikte opties op en de server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een echte voorkeur wilt aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen tussen 0 en 1 waarbij hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.

U moet goed opletten als u subcategorieën van talen gebruikt. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de meeste mensen verwachten (als ze de HTTP-specificaties niet hebben gelezen).

We raden u sterk af om landextensies aan een taal toe te voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft. Als u er toch een toevoegt, voeg dan zeker ook de taal zonder de extensie toe.

Uitleg: een server die een aanvraag voor een document ontvangt met als taalvoorkeur 'en-GB, nl', zal aan het sturen van de Engelse ('en') versie geen grotere prioriteit geven dan aan het sturen van de Nederlandse. De server geeft alleen een grotere prioriteit aan het sturen van het Engelse document dan aan het Nederlandse als er een versie van dat document bestaat met de opgegeven landextensie 'en-gb'.

Om die reden kunt u uw browser dus het beste configureren om 'en-GB, en, nl' te sturen of simpelweg 'en, nl'. Het systeem werkt echter wel andersom, dus een server kan wel 'en-us' terugsturen als uw browser om 'en' vraagt.

Voor meer informatie over het instellen van uw taalvoorkeur, zie de Apache- documentatie over "content negotiation".

Het instellen van uw taalvoorkeur in uw browser

Om de standaardtaal in uw browser in te stellen, moet u een variabele instellen die wordt doorgestuurd naar de webserver. Hoe u dat moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt.

Chrome en Chromium
Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -> Instellingen
-> Toon geavanceerde
instellingen -> Talen -> Taal- en invoerinstellingen
ELinks
De standaardtaal van de interface kunt u instellen bij:
  Configuratie -> Taal
 
Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te passen. Deze variabele bevind zich bij:
  Configuratie -> Options manager -> Protocols -> HTTP
 
Epiphany
   Bewerken -> Voorkeuren -> Taal -> Talen
 
Firefox
Versie 3.0 en later:
Linux:
	Bewerken -> Voorkeuren -> Inhoud -> Talen -> Kiezen ...
Windows:
	Extra -> Opties -> Inhoud -> Talen -> Kiezen ...
Mac OS:
	Firefox -> Voorkeuren -> Inhoud -> Talen -> Kiezen ...

Versie 1.5 en later:
Linux:
   Edit -> Preferences -> Advanced -> General -> Edit
Languages
Windows:
   Tools -> Options -> Advanced -> General -> Edit Languages
Versie 0.9 en later:
Linux:
	Edit -> Preferences -> General -> Languages
Windows:
	Tools -> Options -> General -> Languages
In oudere versies moet u naar about:config gaan en de waarde van intl.accept_languages wijzigen.
Galeon
   Instellingen ... -> Voorkeuren ... -> Pagina opbouw -> Talen
 
IBrowse
Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language", zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt, dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
iCab
   Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts, Languages
 
Iceweasel
   Bewerken -> Voorkeuren -> Inhoud -> Talen -> Kiezen
Internet Explorer
Windows:
  Tools of View of Extra -> Internet Opties -> (Algemeen) Taal
Mac OS:
   Bewerken -> Voorkeuren -> Web Browser -> Taal/Fonts
Konqueror
Open met een editor het bestand ~/.kde/share/config/kio_httprc en voeg een regel toe zoals hierna:
   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
lynx
U kunt ofwel de variabele preferred_language in het bestand ~/.lynxrc wijzigen, ofwel in lynx uw voorkeur instellen met het commando 'O'.

Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw ~/.lynxrc

preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
Mozilla / Netscape 4.x en latere versies
   Bewerken -> Voorkeuren -> Navigator -> Talen
 
NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand hadden ingetikt.
Netscape 3.x
Voeg
   *httpAcceptLanguage: [tweeletterig symbool taalvoorkeur ]
   
toe aan het bestand ../app-defaults/Netscape of in ~/.Xresources
Opera
De meeste versies:
  Bestand -> Voorkeuren -> Taal
  
Linux/*BSD versies 5.x en 6.x:
  Bestand -> Voorkeuren -> Document -> Taal
  
Nokia 770 Web Browser: Wijzig het bestand /home/user/.opera/opera.ini en voeg de volgende regel toe in de sectie [Adv User Prefs]:
   HTTP Accept Language=nl;q=1.0,en;q=0.5
Pocket Internet Explorer
   Maak de registersleutel AcceptLanguage aan in
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\
   met waarde nl; q=1.0, en; q=0.5 (zonder aanhalingstekens).
Safari
Safari gebruikt de Mac OS X systeeminstellingen om de taal van uw voorkeur te bepalen:
  Systeemvoorkeuren -> Internationaal -> Taal
Voyager
Ga naar Settings en dan Languages. U kunt het handmatig ingeven of klikken op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
W3 (op emacs gebaseerde browser)
(setq url-mime-language-string "preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5")
of, gebruikmakende van het custom pakket (aangenomen dat u versie p4.0pre.14 gebruikt):
Hypermedia -> URL -> Mime -> Mime Language String ...
W3M
   Options (o) -> Other Behavior -> Accept-Language

Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren kunnen worden ingesteld in een browser die hier niet vermeld werd, stuur die dan alstublieft naar debian-www@lists.debian.org.