Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Webová stránka Debianu v rôznych jazykoch


Je známe, že nie všetci na svete používajú rovnaký jazyk. Ako sa web rozširuje, stáva sa čoraz bežnejšie nájsť stránky, ktoré sú dostupné vo viacerých jazykoch. Preto bol zavedený štandard, nazývaný dohodnutie obsahu stránky, ktorý ľuďom umožňuje nastaviť si požadovaný jazyk či jazyky, v ktorom chcú mať dokumenty zobrazené. Vlastná verzia dokumentu, ktorá sa pošle klientovi, sa dohodne medzi prehliadačom a serverom; váš prehliadač pošle svoje nastavenia a server určí, ktorú verziu má poslať, na základe vašich nastavení a toho, aké verzie dokumentu sú k dispozícii.

Všimnite si, že výber iného jazyka (z dostupných prekladov vypísaných na konci stránky) zobrazí vo vybranom jazyku len aktuálnu stránku. Tento výber nemení predvolený jazyk. Ak kliknete na odkaz inej stránky, táto sa znova zobrazí v nastavenom jazyku. Aby ste zmenili svoj predvolený jazyk, musíte si zmeniť nastavenia jazyka v konfigurácii svojho prehliadača, tak ako je vysvetlené nižšie.

Na tejto stránke W3C nájdete ďalšie informácie o výbere jazykových preferencií.


Čo robiť, ak je webová stránka Debianu zobrazená v nesprávnom jazyku

Prvou a najčastejšou príčinou, prečo je dokument z webového servera Debianu poslaný v zlom jazyku, je nesprávne nastavený prehliadač. Prosím, pozrite sa na časť ako nastaviť požadovaný jazyk, ktorá popisuje ako to napraviť.

Druhou príčinou býva poškodená alebo zle nastavená vyrovnávacia pamäť. Toto je narastajúci problém, pretože čoraz viac poskytovateľov pripojenia používa vyrovnávaciu pamäť ako spôsob zníženia sieťovej prevádzky. Prečítajte si poznámku o kešovacích webových serveroch, a to i keď si myslíte, že žiadny nepoužívate.

Tretím dôvodom býva, že nastal problém s www.debian.org. Za posledných niekoľko rokov však bolo našim serverom spôsobených len niekoľko nahlásených problémov. Aj preto odporúčame aby ste preskúmali prvé dva zdroje problémov ešte pred tým, ako nás budete kontaktovať. Ak zistíte, že https://www.debian.org/ pracuje, ale niektoré z jeho zrkadiel nie, nahláste to nám a my budeme kontaktovať správcov zrkadla.

Po opravení ktoréhokoľvek z týchto problémov odporúčame vymazať si svoju lokálnu vyrovnávaciu pamäť (diskovú i v pamäti) prehliadača a až potom skúšať zobraziť stránku znova. Odporúčame tiež, aby ste pri testovaní použili lynx. Je to jediný prehliadač, o ktorom vieme, že je 100% kompatibilný s HTTP špecifikáciou dohodnutia obsahu.

Potenciálne problémy s proxy servermi

Proxy servery sú vo svojej podstate webové servery, ktoré nemajú svoj vlastný obsah. Sú umiestnené uprostred medzi používateľmi a reálnymi webovými servermi. Zachytávajú vaše požiadavky na webové stránky a stránku stiahnu. Po jej stiahnutí vám ju prepošlú, ale urobia si aj jej lokálnu kópiu, aby mohli obslúžiť neskoršie požiadavky. Takto je možné výrazne zredukovať sieťovú prevádzku, ak viacerí používatelia požiadajú o rovnakú stránku.

Vo väčšine prípadov je to výborná myšlienka, ale zlyháva, keď má vyrovnávacia pamäť chyby. Konkrétne, niektoré staršie proxy servery nerozumejú výberu obsahu, a tak si do vyrovnávacej pamäte ukladajú stránku v jedinom jazyku, ktorú potom posielajú používateľom, bez ohľadu na nimi požadovaný jazyk. V takomto prípade je jediným riešením aktualizácia alebo nahradenie proxy servera.

Kedysi si ľudia museli svoj prehliadač nastaviť tak, aby používal proxy server. V súčasnosti to už nie je potrebné a váš poskytovateľ internetu môže, pomocou transparentného proxy, presmerovať všetky požiadavky HTTP. Ak takýto proxy nesprávne spracuje výber obsahu, používateľ môže dostať uloženú kópiu stránky v zlom jazyku. Jediným spôsobom ako opraviť tento problém, je sťažovať sa svojmu poskytovateľovi pripojenia a žiadať od neho, aby aktualizoval alebo nahradil svoj softvér.


Ako na nastavenie jazyka

Požadovaný jazyk si môžete nastaviť na všetky jazyky, ktoré ovládate, v poradí, ktoré sami preferujete. Je dobré, pre istotu, pridať na koniec zoznamu angličtinu („en“), pretože originálnym jazykom webových stránok Debianu je angličtina a nie všetky dokumenty musia byť preložené do vami požadovaného jazyka či jazykov.

Napríklad, ak okrem slovenčiny používate i češtinu, budete asi chcieť nastaviť svoje jazyky tak, že prvý bude slovenský jazyk (s označením jazyka „sk“) nasledovaný češtinou (s označením „cs“) a na konci bude angličtina (s označením jazyka „en“).

Presné inštrukcie ako si nastaviť zvolený jazyk v príslušnom prehliadači sú nižšie.

Ako môžete vidieť, väčšina prehliadačov poskytuje nejaký typ používateľského rozhrania, ktoré skrýva niektoré podrobnosti definovania zvoleného jazyka. Ak to nie je váš prípad, prosím všimnite si jedno dôležité zjednodušenie v predchádzajúcom odseku: ak zadáte len zoznam jazykov, napr. „sk, cs, en“, tým zatiaľ neurčujete poradie, ale možnosti s rovnakou prioritou a server sa môže rozhodnúť ignorovať ich poradie. Ak chcete skutočne zadať aj prioritu, musíte použiť „hodnoty kvality“, ktoré sú vyjadrené desatinným číslom v rozsahu od 0 do 1, pričom vyššia hodnota udáva vyššiu prioritu. Takže predchádzajúci príklad by mohol vyzerať takto „sk; q=1.0, cs; q=0.7, en; q=0.5“.

Je potrebné dať si pozor na jednu vec, a to na používanie podkategórie jazykov. Použitie, napríklad, „sk-SK, cs, en“, neurobí to to, čo väčšina ľudí očakáva (ak nečítali špecifikáciu HTTP).

Dôrazne odporúčame nepridávať k jazyku rozšírenie krajiny, ak na to nemáte naozaj dobrý dôvod. Ak ho pridáte, zaistite aby bol zahrnutý aj jazyk bez tohoto rozšírenia.

Vysvetlenie: Server, ktorý prijíma požiadavky na dokument s požadovaným jazykom „sk-SK, en“ neposkytne slovenskú („sk“) verziu pred anglickou. Poskytol by slovenský dokument len v prípade, že by existovala verzia súboru s príponou jazyka „sk-sk“ .

Takže by ste si mali nastaviť prehliadač tak, aby posielal „sk-SK, sk, cs-CZ, cs, en“ alebo jednoducho len „sk, cs, en“. Avšak, naopak to funguje, čiže server dokáže poslať „sk-sk“, ak sa žiada „sk“.

Ďalšie informácie o nastavení premennej požadovaného jazyka si prečítajte v Dokumentácii Apache o dohodnutí obsahu.

Nastavenie požadovaného jazyka v prehliadači

Požadovaný jazyk vo svojom prehliadači určíte nastavením premennej, ktorá sa posiela na webový server. Konkrétny postup závisí na prehliadači, ktorý používate.

Chrome a Chromium
Prispôsobiť a ovládať prehliadač Chromium -> Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Jazyky -> Nastavenia jazyka a vstupu
ELinks
Predvolený jazyk rozhrania môžete nastaviť v:
  Nastavenie -> Jazyk
 
Toto nastavenie zmení aj jazyk požadovaný po webových stránkach. Ak chcete toto správanie zmeniť a doladiť premennú HTTP akceptovaných jazykov, môžete tak urobiť v:
  Nastavenie -> Options manager -> Protokoly -> HTTP
 
Epiphany
   Upraviť -> Nastavenia -> Jazyk -> Jazyky
 
Mozilla Firefox
Verzia 3.0 a novšie:
Linux:
   Upraviť -> Možnosti -> Obsah -> Jazyky -> Vybrať...
 
Windows:
   Nástroje -> Možnosti -> Obsah -> Jazyky -> Vybrať...
 
Mac OS:
   Firefox -> Možnosti -> Obsah -> Jazyky -> Vybrať...
 

Verzia 1.5 a novšie:
Linux:
   Upraviť -> Možnosti -> Pokročilé -> Všeobecné -> Upraviť jazyky
 
Windows:
   Nástroje -> Možnosti -> Pokročilé -> Všeobecné -> Upraviť jazyky
 

Verzia 0.9 a novšie:
Linux:
   Upraviť -> Možnosti -> Všeobecné -> Jazyky
 
Windows:
   Nástroje -> Možnosti -> Všeobecné -> Jazyky
 
V starších verziách musíte prejsť do about:config a zmeniť hodnotu intl.accept_languages.
Galeon
   Settings -> Preferences -> Rendering -> Languages
 
IBrowse
Prejdite do Preferences, potom Settings, potom do Network. V časti „Accept language“ pravdepodobne uvidíte predvolené „*“. Ak kliknete na tlačidlo „Locale“, budete si môcť pridať svoj požadovaný jazyk. Alebo ho môžete zadať ručne. Nakoniec kliknite na „OK“.
iCab
   Edit -> Preferences -> Browser -> Fonts, Languages
 
Iceweasel
   Upraviť -> Možnosti -> Obsah -> Jazyky -> Vybrať...
 
Internet Explorer
Windows:
   Nástroje alebo Zobraziť alebo Extras -> Možnosti internetu -> (Všeobecné) Jazyky
 
Mac OS:
   Edit -> Preferences -> Web Browser -> Language/Fonts
 
Konqueror
Upravte svoj súbor ~/.kde/share/config/kio_httprc, aby obsahoval riadok podobný tomuto:
   Languages=sk;q=1.0, cs;q=0.7, en;q=0.5
 
Lynx
Môžete buď upraviť premennú preferred_language vo svojom .lynxrc alebo ju nastaviť pomocou príkazu „O“ priamo v lynx.

Napríklad, vo svojom .lynxrc použite nasledujúci riadok

 preferred_language=q=1.0, cs;q=0.7, en;q=0.5
 
Mozilla / Netscape 4.x a novšie verzie
   Edit -> Preferences -> Navigator -> Languages
 
Poznámka: pri Netscape 4.x sa uistite, že ste zvolili jazyk z dostupných volieb. Veľa ľudí hlásilo problémy, pretože napísali svoj jazyk ručne.
Netscape 3.x
Add
   *httpAcceptLanguage: [preferred_language string]
 
do súboru Netscape app-defaults alebo do ~/.Xresources
Opera
Väčšina verzií:
   Nástroje -> Nastavenia -> Jazyky
 
Linux/*BSD verzie 5.x a 6.x:
   File -> Preferences -> Document -> Languages
 
Nokia 770 Web Browser: Upravte súbor /home/user/.opera/opera.ini a pridajte nasledujúci riadok do sekcie [Adv User Prefs]:
   HTTP Accept Language=sk;q=1.0,cs;q=0.7,en;q=0.5
 
Pocket Internet Explorer
   vytvorte reťazcový kľúč registra AcceptLanguage in
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\
   s hodnotou sk; q=1.0, cs; q=0.7, en; q=0.5 (bez úvodzoviek).
 
Safari
Safari používa na určenie zvoleného jazyka systémové nastavenia Mac OS X:
  System preferences -> International -> Language
 
Voyager
Prejdite do Settings, potom do Languages. Môžete ho zadať buď manuálne alebo kliknutím na „Get from locale“. Po dokončení kliknite na „OK“.
W3 (prehliadač založený na emacs)
(setq url-mime-language-string "preferred_language=fr; q=1.0, en; q=0.5")
alebo použite prispôsobený balík (predpokladajúc URL verzie p4.0pre.14):
Hypermedia -> URL -> Mime -> Mime Language String...
W3M
   Options (o) -> Other Behavior -> Accept-Language
 

Ak máte informácie o nastavení prehliadača, ktorý nie je v tomto zozname, pošlite ich prosím na adresu debian-www@lists.debian.org.