Cooperació amb la FSF


From: bruce@pixar.com (Bruce Perens)
Date: Diumenge 18 juliol 96 18:04 PDT
To: debian-announce@lists.debian.org
Subject: Debian i la FSF cooperen

Fa ja algun temps que el grup Debian va decidir-se a declinar la continuació del patrocini per part de la FSF. Aquesta postura es va poder seguir a traves d'alguns missatges molt ben intencionats però pobrament escrits que van enutjar a molts participants en Linux.

Després d'un descans en les comunicacions que estaven trencades, Debian i la FSF han restablert les seves relacions cordialment i estan cooperant, tot i que la FSF ja no té control sobre el projecte el qual venia proveït per l'anterior patrocini de Debian, i Debian _no_ demanarà una reanudació d'aquest patrocini. Tots dos grups hem decidit que això no te per que impossibilitar el fet de que pugem treballar junts i estem confiats en que podrem remeiar qualsevol escissió que poguera quedar en quant a Linux-FSF.

Que s'aconseguirà amb això? El fi de la molesta i inútil discussió en la xarxa sobre "FSF vs. Linux". Més suport per a Linux en el programari GNU i més suport pels objectius de la FSF en el programari Linux.

Per a commemorar la nostra decisió de que GNU i Linux han de ser socis, tornarem a usar el nom de "Debian GNU/Linux" per al nostre sistema.

Bruce Perens


Líder del Projecte Debian