Συνεργασία με το FSF


From: bruce@pixar.com (Bruce Perens)
Date: Sun, 21 Jul 96 18:04 PDT
To: debian-announce@lists.debian.org
Subject: Debian and FSF Cooperate

Λίγο καιρό πριν, η ομάδα του Debian αποφάσισε να απορρίψει τη συνεχιζόμενη χορηγία από το FSF (Free software Foundation). Αυτό ακολουθήθηκε από μερικά καλόπιστα αλλά πολύ άσχημα διατυπωμένα μηνύματα που εξόργισαν αρκετούς συμμετέχοντες/ουσες στο Linux.

Μετά από ένα διάστημα μη επικοινωνίας, το Debian και το FSF ανέκτησαν τις φιλικές τους σχέσεις και συνεργάζονται έστω κι αν το FSF δεν έχει πλέον τον έλεγχο πάνω στο Σχέδιο το οποίο προήλθε από την πρηγούμενη χορηγία τους στο Debian και το Debian ΔΕΝ θα ζητήσει μια επανεκκίνηση της χορηγίας. Και οι δύο ομάδες έχουν αποφασίσει ότι αυτό δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει από το να εργαστούμε από κοινού, και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διορθώσουμε ό,τι έχει απομείνει από το σχίσμα μεταξύ Linux και FSF.

Τι θα προκύψει από αυτά; Ένα τέλος στην ενοχλητική και άχρηστη δικτυακή συζήτηση "FSF vs. Linux". Περισσότερη υποστήριξη για το Linux στο λογισμικό του GNU και περισσότερη υποστήριξη των στόχων του FSF στο λογισμικό του Linux.

Για να γιορτάζουμε την απόφασή μας ότι το GNU και το Linux θα πρέπει να είναι συνεργάτες θα επαναφέρουμε τη χρήση του ονόματος "Debian GNU/Linux" για το σύστημά μας.

Bruce Perens
Επικεφαλής του Σχεδίου Debian