Samarbeid med FSF


From: bruce@pixar.com (Bruce Perens)
Date: Sun, 21 Jul 96 18:04 PDT
To: debian-announce@lists.debian.org
Subject: Debian og FSF samarbeider

For en tid siden, bestemte Debian-gruppen seg for å opphøre FSFs fadderskap. Dette var etterfølgt av noen velmenende men veldig dårlig ordlagte meldinger som opphisset mange deltagere på Linux-siden.

Etter en tids avbrukket samtale, har Debian og FSF gjenopptatt vennlige forbindelser og driver samarbeid, selv om FSF ikke lenger har den kontroll over prosjektet som kom med deres tidligere fadderskap av Debian, og Debian vil _ikke_ be om en gjenopptagelse av fadderskap. Begge gruppene har kommet fram til at dette burde ikke holde oss fra å samarbeide, og vi er sikker på at vi kan legge plaster på hva som gjenstår av Linux-FSF-splittelser.

Hva kommer så ut av dette? En slutt av den irriterende og nytteløse "FSF mot Linux"-nett-diskusjonen. Bedre støtte for Linux i GNUs programvare, og mer støtte for FSFs mål i Linux' programvare.

For å hedre vår beslutning at GNU og Linux burde være partnere, vil vi gjenopta bruken av navnet "Debian GNU/Linux" for systemet vårt.

Bruce Perens
Debian Prosjektleder