Cooperation with the FSF


Afzender: bruce@pixar.com (Bruce Perens)
Datum: Zon, 21 Jul 1996 18:04 PDT
Aan: debian-announce@lists.debian.org
Onderwerp: Samenwerking tussen Debian en de FSF

Een tijdje geleden heeft de Debian groep besloten om af te zien van verdere sponsoring door de FSF. Dit werd gevolgd door een aantal welgemeende maar erg slecht geschreven berichten waardoor vele Linux-deelnemers boos door zijn geworden.

Na een tijsinterval waarin er geen communicatie was, hebben Debian en de FSF een vriendschappelijke relatie hervat en werken nu samen. De FSF heeft echter geen controle meer over het project oals zij dat in het verleden hadden door hun sponsoring van Debian. Debian zal _niet_ vragen om een hervatting van deze sponsoring. Beide groepen hebben besloten dat dit ons niet moet beletten samen te werken en we hebben er vertrouwen in dat we een eventuele breuk tussen Linux en de FSF kunnen lijmen.

Wat zal hiervan resulteren? Een einde voor de vervelende en onnodige "FSF vs. Linux" discussie. Meer ondersteuning voor Linux in GNU programmatuur en meer ondersteuning voor de doelen van de FSF in Linux software.

Om onze beslissing dat GNU en Linux partners moeten zijn te gedenken, zullen we de naam "Debian GNU/Linux" weer voor and systeem gaan gebruiken.

Bruce Perens
Debian Projectleider