Samarbete med FSF


From: bruce@pixar.com (Bruce Perens)
Date: Sun, 21 Jul 96 18:04 PDT
To: debian-announce@lists.debian.org
Subject: Debian and FSF Cooperate

För en tid sedan valde Debiangruppen att avböja vidare sponsring från FSF, ett beslut som följdes av välmenande, men dåligt framställda, meddelanden som retade upp många Linuxutvecklare.

Efter en tids avbruten kommunikation har Debian och FSF nu återupptagit förbindelserna på ett hjärtligt sätt, och arbetar nu tillsammans, även om FSF inte längre har den kontroll över projektet sponsringen tidigare gav dem, och Debian kommer inte att be om att sponsringen återupptas. Båda grupperna har kommit fram tid att detta inte hindrar oss från att samarbeta, och vi är övertygade om att vi kan komma över den eventuella splittring mellan Linux och FSF som fortfarande finns.

Vad händer nu? Ett slut på de irriterande och onödiga diskussionerna om "FSF mot Linux". Bättre stöd för Linux i GNU-programvara, och bättre stöd för FSFs mål i Linuxprogramvara.

För att hedra minnet av vårt beslut att GNU och Linux bör vara partner kommer vi att återuppta namnet "Debian GNU/Linux" för vårt operativsystem.

Bruce Perens
Projektledare, Debian