Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

В подкрепа на разнообразието

Debian Diversity logo

Проектът Дебиан приветства и насърчава всички, които желаят да се включат.

Без значение как се наричате и как останалите ви възприемат: ние ще ви приемем. Приносът на всеки е добре дошъл, стига общуването с общността да е конструктивно.

Въпреки, че голяма часто от работата на проекта е от техническо естество, ценим и насърчаваме приноса на специалисти от всички области и сме готови да ги приемем в общността ни.


Полезни връзки


Документът е предложен от Francesca Ciceri, усъвършенстван от други сътрудници на Дебиан и след това ратифициран и приет от целия проект.