Mangfoldserklæring

Debian Diversity logo

Debian-projektet ønsker velkommen og oppfordrer til deltagelse fra alle.

Uansett hvordan du ser på deg selv og hvordan andre oppfatter deg: Vi ønsker deg velkommen. Vi ønsker bidrag velkommen fra alle så lenge de samhandler konstruktivt med fellesskapet vårt.

Selv om mye av arbeidet i prosjektet vårt er teknisk av natur, så verdsetter og oppfordrer vi til bidrag fra dem med ekspertise innen for andre områder, og vi ønsker dem velkommen i fellesskapet vårt.


Nyttige kontakter


Utkastet til dokumentet ble skrevet av Francesca Ciceri, forbedret av andre Debian-bidragsytere og deretter akseptert som Debian-projektets mangfoldserklæring.