Diversiteitsverklaring

Debian Diversity logo

Het Debian-project verwelkomt en moedigt deelname van iedereen aan.

Hoe u zich ook identificeert of hoe anderen u zien, maakt niet uit: we verwelkomen u. We verwelkomen bijdragen van iedereen, zolang deze personen maar constructief interageren met onze gemeenschap.

Hoewel veel van het werk voor ons project technisch van aard is, waarderen en moedigen we bijdragen van mensen met expertise op andere gebieden aan en verwelkomen hen in onze gemeenschap.


Nuttige contacten


Dit document werd opgesteld door Francesca Ciceri, verfijnd door andere medewerkers van Debian en daarna aangenomen als de diversiteitsverklaring van het Debian-project.