Mångfaldserkännande

Debians mångfaldslogotyp

Debianprojektet välkomnar och uppmuntrar allas delaktighet.

Oberoende av hur du identifierar dig själv och hur andra uppfattar dig: Vi välkomnar dig. Vi välkomnar bidrag från alla så länge som dom interagerar konstruktivt med vår gemenskap.

Medan mycket av arbetet för vårt projekt är tekniskt av naturen, så värderar och uppmuntrar vi bidrag från dom som har expertis inom andra områden, och välkomnar dom till vår gemenskap.


Användbara kontakter


Detta dokument har utarbetats av Francesca Ciceri, förfinats av andra Debian-bidragslämnare och sedan accepterats som Debianprojektets mångfaldserkännande.