Свободен като...?

На английски думата „free“ в „free software“ (свободен софтуер) се бърка с безплатен („free of charge“). Английските тълковни речници описват почти двадесет различни значения за думата „free“. Само едно от тях е „безплатен". Останалите предлагат вариации на думи свързани със свобода (liberty) и липса на ограничения. Когато говорим за Свободен софтуер, имаме предвид именно свобода на мисленето и взимането на решения, а не цената.

Софтуер, който е „free“ в смисъл, че няма нужда да плащате за него, за да го използвате, не е всъщност свободен, а само безплатен. Може да ви бъде забранено да го разпостранявате и почти сигурно ще бъде защитен и няма да можете да го подобрявате. Софтуерът, лицензиран като безплатен, обикновено е използван в качеството си на оръжие в маркетингова кампания за промоциране на съответния продукт или за превземане на пазара. Няма гаранция, че такъв софтуер ще остане безплатен и в бъдеще.

За непосветените софтуерът или е свободен, или не е. В реалността ситуацията е много по-сложна. За да се разбере какво всъщност влагат хората, когато казват свободен софтуер, нека хвърлим един поглед на това как стоят нещата в света на софтуерните лицензи.

Софтуерни лицензи

Авторското право (Copyright) е метод за защита на правата на създателя при определени дейности. В повечето страни новосъздавания софтуер е автоматично защитен с авторско право (бел.прев. интелектуална собственост според българското законодателство). Лицензите са начин авторите да позволят използването на техния продукт (в нашия случай – софтуер) от други, при определени условия. От автора зависи да предостави лиценз, който описва как може да бъде използван софтуера.

Разбира се, в зависимост от обстоятелствата варират и различните видове лицензи. Софтуерните компании искат да защитят своите продукти и затова често предлагат само предварително компилиран код (който не е на четим език) и поставят много ограничения върху използвато на техния софтуер. От друга срана, авторите на свободен софтуер поставят всичките или комбинация от следните изисквания:

Избор на лиценз

Понякога хората пишат техен собствен лиценз. Това е свързано с проблеми и като цяло обществото на свободния софтуер не го поощрява. Твърде често значението е двусмислено или в текста има противоречия. Създаването на лиценз, който би издържал пред съда е много трудно начинание. За щастие има няколко готови лиценза, които могат да се използват. Общите неща между тях са:

Последната точка, която позволява продажбата на софтуера, изглежда напълно противоположна на цялата идея за свободен софтуер. Всъщност това е една от силните му страни. Тъй като лицензът позволява свободно разпостранение, веднъж придобито, дадено копие може да се дистрибутира от всеки. Дори може да се продава.

Въпреки, че използването на свободен софтуер не лишено от ограничения, потребителите имат право да правят адаптации според нуждите си. В същото време правата на създателите за защитени – това се нарича свобода. Проектът Дебиан и неговите членове са големи поддръжници на свободния софтуер. Тъй като се използват много и различни видове лицензи в софтуерните продукти, ние разработихме документ с Препоръки на Дебиан за свободен софтуер (ПДСС), които да дефинира точно кой софтуер смятаме за свободен. Само софтуер, който отговаря на изискванията на ПДСС, може да бъде включен в основната дистрибуция на Дебиан (main).