Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο απο αυτή τη μετάφραση.

Εισαγωγή στο Debian

Σχετικά με το Debian.

Τι σημαίνει Ελεύθερο.

Λόγοι για να Επιλέξετε Debian.

Η Δομή του Οργανισμού Debian.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης Debian.

Πληροφορίες για διαθέσιμες σελίδες σε άλλες γλώσσες.