Εισαγωγή στο Debian

Το Debian είναι μια Κοινότητα ατόμων

Χιλιάδες εθελοντές σε ολόκληρο τον κόσμο δουλεύουν από κοινού βάζοντας ως προτεραιότητα το Ελεύθερο Λογισμικό και τις ανάγκες των χρηστών.


Το Debian είναι ένα Ελεύθερο Λειτουργικό Σύστημα

Ξεκινούμε με το Linux και προσθέτουμε χιλιάδες ακόμα εφαρμογές ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των χρηστών του.