Introduksjon til Debian

Om Debian.

Hva betyr fri?

Grunner til å velge Debian.

Debians organisatoriske struktur.

Mangfoldserklæring.

Hvordan kan du hjelpe Debian?.

Informasjon om hvordan bruke Debians søkemotor.

Informasjon om sider som er tilgjengelig på flere språk.