Οι άνθρωποι: ποιοι/ες είμαστε και τι κάνουμε

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ήταν Αύγουστος του 1993, όταν ο Ian Murdock ξεκίνησε να δουλεύει πάνω σε ένα καινούριο λειτουργικό σύστημα το οποίο θα φτιαχνόταν με ανοιχτό τρόπο, στο πνεύμα του Linux και του GNU. Έστειλε μια ανοιχτή πρόσκληση σε άλλους προγραμματιστές λογισμικού, ζητώντας τους να συνεισφέρουν σε μια διανομή λογισμικού βασισμένη στον πυρήνα του Linux, που τότε ήταν σχετικά καινούριος. Ο στόχος ήταν το Debian να συναρμολογείται προσεκτικά και με προσεγένα και να συντηρείται και να υποστηρίζεται με ανάλογη φροντίδα, υιοθετώντας έναν ανοιχτό σχεδιασμό, συνεισφορές και υποστήριξη από την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού.

Ξεκίνησε σαν μια μικρή, σφιχτά δεμένη ομάδα χάκερ το Ελεύθερου Λογισμικού για να μεγαλώσει σταδιακά και να γίνει μια μεγάλη, καλά οργανωμένη κοινότητα προγραμματιστ(ρι)ών, συνεργατ(ρι)ών και χρηστών.

Προγραμματιστ(ρι)ες και Συνεισφέροντες/ουσες

Το Debian είναι ένας εντελώς εθελοντικός οργανισμός. Περισσότεροι/ες από χίλιους ενεργούς προγραμματιστές και προγραμματίστριες, που ζουν σε ολόκληρο τον κόσμο δουλεύουν για το Debian στον ελεύθερο χρόνο τους. Λίγοι/ες από εμάς έχουμε συναντηθεί κατά πρόσωπο. Αντί γι' αυτό, επικοινωνούμε κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (οι λίστες αλληλογραφίας είναι στην ιστοσελίδα lists.debian.org) και του IRC (κανάλι #debian στο irc.debian.org).

H πλήρης λίστα των επίσημων μελών του Debian μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα nm.debian.org, και την ιστοσελίδα contributors.debian.org που εμφανίζει μια λίστα των ατόμων που συνεισφέρουν και των ομάδων που δουλεύουν για τη διανομή του Debian.

Το Σχέδιο Debian έχει μια προσεκτικά οργανωμένη δομή . Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μοιάζει το Debian "από τα μέσα", παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Γωνιά των προγραμματιστ(ρι)ών.

Άτομα και Οργανισμοί που υποστηρίζουν το Debian

Εκτός από τους προγραμματιστές/προγραμματίστριες και τα άτομα που συνεισφέρουν, πολλά ακόμα άτομα και οργανισμοί είναι μέρος της κοινότητας του Debian:

Χρήστες του Debian

Το Debian χρησιμοποιείται από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, μικρών και μεγάλων, καθώς και από πολλές χιλιάδες ατόμων. Δείτε την σελίδα μας Ποιοί/ες χρησιμοποιούν το Debian; για μια λίστα εκπαιδευτικών, εμπορικών και μη-κερδοσκοπικών οργανισμών καθώς και κυβερνητικών φορέων που έχουν δώσει σύντομες περιγραφές του γιατί και πώς χρησιμοποιούν το Debian.