Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Οι άνθρωποι: ποιοι/ες είμαστε και τι κάνουμε

Προγραμματιστ(ρι)ες και συνεισφέροντες

Το Debian παράγεται από σχεδόν χίλιους ενεργές/ούς προγραμματιστ(ρι)ες που απλώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο και προσφέρονται εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο τους. Λίγοι από τους προγραμματιστές έχουν στην πραγματικότητα συναντηθεί κατά πρόσωπο. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (λίστες αλληλογραφίας lists.debian.org) και στο κανάλι IRC (#debian channel at irc.debian.org).

H πλήρης λίστα των επίσημων μελών του Debian μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα nm.debian.org, όπου γίνεται η διαχείριση των μελών. Μια ευρύτερη λίστα με άτομα που συνεισφέρουν στο Debian υπάρχει στο contributors.debian.org.

Το Σχέδιο Debian έχει μια προσεκτικά οργανωμένη δομή . Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μοιάζει το Debian "από τα μέσα", παρακαλούμε επισκεφθείτε τη γωνιά των προγραμματιστ(ρι)ών.

Πώς ξεκίνησαν όλα;

Το Debian ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1993 από τον Ian Murdock, ως μια καινούρια διανομή που θα δημιουργούνταν ανοιχτά, στο πνεύμα του Linux και του GNU. Το Debian είχε τον στόχο να φτιάχνεται προσεκτικά και ευσυνείδητα, καθώς και να συντηρείται και να υποστηρίζεται με ανάλογη φροντίδα. Ξεκίνησε σαν μια μικρή, σφιχτά δεμένη ομάδα χάκερ το Ελεύθερου Λογισμικού για να μεγαλώσει σταδιακά και να γίνει μια μεγάλη, καλά οργανωμένη κοινότητα προγραμματιστ(ρι)ών και χρηστών. Δείτε στο για την ιστορία με λεπτομέρειες .

Μιας και έχει ρωτήσει πολύς κόσμος, το Debian προφέρεται /ˈde.bi.ən/. Προέρχεται από τα ονόματα του δημιουργού του Debian, Ian Murdock, και της γυναίκας του, Debra.

Άτομα και οργανισμοί που υποστηρίζουν το Debian

Πολλά ακόμα άτομα και οργανισμοί είναι μέρος της κοινότητας του Debian:

Ποιος χρησιμοποιεί το Debian;

Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή στατιστικά (καθώς το Debian δεν απαιτεί από τους χρήστες να εγγραφούν), υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι το Debian χρησιμοποιείται από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, μικρών και μεγάλων, καθώς και από χιλιάδες άτομα. Δείτε τη σελίδα μας Ποιος χρησιμοποιεί το Debian; για μια λίστα πολύ γνωστών οργανισμών που έχουν προσφέρει σύντομες περιγραφές για το πώς και γιατί χρησιμοποιούν το Debian.