Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Съвети за търсене в сайта на Дебиан

Търсачката, достъпна на https://search.debian.org/, предлага различни начини за търсене, в зависимост от желания резултат.

Обикновено търсене

Най-простият начин за търсене е да се въведе дума във формуляра за търсене и да се натисне клавиша Еnter (или бутона Търсене). Търсачката ще намери всички страници, които съдържат дадената дума. Този метод често дава достатъчно добри резултати.

При въведени повече думи търсачката ще намери всички страници, които съдържат въведените думи.

Булево търсене

Ако обикновеното търсене не е достатъчно, тогава булевото може да свърши по-добра работа. Поддържат се операторите AND, OR, NOT и комбинация от трите. Забележете, че операторите трябва да бъдат изписани с главни букви.

AND ще върне страници, съдържащи и двете думи. Например „gcc AND patch“ ще открие всички страници, които съдържат и „gcc“ и „patch“.

OR ще върне страници, съдържащи поне една от думите. Например „gcc OR patch“ ще открие всички страници, които съдържат „gcc“ или „patch“.

NOT изключва съответната дума от резултатите. Например „gcc NOT patch“ ще открие страници, съдържащи думата „gcc“ и не съдъращи думата „patch“. Търсенето само на „ NOT patch“ няма да върне нищо защото не е въведена дума за търсене.

групирането със скоби - „()“ добавя още повече гъвкавост, защото позволява използването на няколко логически израза. Например „(gcc OR make) NOT patch“ ще открие всички страници, които съдържат „gcc“ или „make“ и едновременно с това не съдържат „patch“.