Avís! Aquesta traducció és massa antiga, vegeu l'original.

Informació sobre com utilitzar el motor de cerca de Debian

El motor de cerca de Debian en https://search.debian.org permet diferents tipus de cerca, depenent de lo vulgueu fer.

Cerca simple

La forma més simple de totes és introduir una paraula en la caixa de cerca, i polsar enter (o fer clic el botó Cerca). El motor de cerca tornarà totes les pàgines en el servidor de web que continguen la paraula. Açò vos tornarà bons resultats prou sovint.

El següent nivell és cercar més d'una paraula. Podeu elegir entre:

cercar totes les paraules
que tornarà les pàgines que continguen totes les paraules que vareu escriure
cercar qualsevol de les paraules
que tornarà pàgines que continguen qualsevol de les paraules que vareu escriure

Cerca booleana

Si una cerca simple no és suficient, aleshores la cerca booleana pot fer el treball per vosaltres. Teniu les opcions i, o, no i una combinació de les tres.

& - I lògic tornarà resultats on les dues paraules són a la pàgina. Per exemple "gcc & patch" trobarà qualsevol URL que continga tant "gcc" com "patch".

| - O lògictornarà resultats on qualsevol de les paraules siga a la pàgina. Per exemple "gcc | patch" trobarà qualsevol URL que tinga "gcc" o "patch".

~ - NO lògic exclueix una paraula dels resultats. Normalment utilitzaríeu açò amb el I lògic ( & ) ja que lleva resultats d'una llista. Per exemple "gcc & ~ patch" trobarà totes les URLs que continguen "gcc" i que no continguen "patch". Cercar simplement "~patch" no tornarà res ja que no estaveu cercant res, que torna res, i després es llevaran les pàgines que continguen la paraula "patch" de la llista buida, que per suposat encara torna res.

() - agrupament afegeix encara més complexitat ja que ara podeu agrupar blocs lògics. Per exemple "(gcc | make) & ~patch" trobarà totes les URLs que continguen be "gcc" o be "make" però no continguen "patch".