Oplysninger om hvordan man anvender Debians søgemaskine

Debians søgemaskine på adressen https://search.debian.org/ giver mulighed for flere forskellige søgemetoder, afhængigt af hvad du ønsker at gøre.

Simpel søgning

Den simpleste måde af alle er at indtaste ét enkelt ord og trykke på return (eller vælge knappen Søg). Søgemaskinen vil da returnere alle sider på webstedet som indeholder det pågældende ord. I de fleste tilfælde vil det fungere fint.

En lidt mere kompliceret søgning er efter mere end et ord. Du har disse muligheder:

søg efter alle ord
dette vil returnere sider der indeholder alle ordene du indtastede
søg efter et af ordene
dette vil returnere sider der indeholder mindst et af ordene du indtastede

Boolsk søgning

Hvis en simpel søgning ikke er præcis nok, så vil den booleske søgning måske være løsningen. Du kan vælge mellem og, eller, ikke, eller en kombination af disse.

& - logisk OG (and) returnerer resultater hvor begge ord findes på siden. For eksempel vil "gcc & patch" finde alle sider der indeholder både "gcc" and "patch".

| - logisk ELLER (or) returnerer resultater hvor et af ordene findes på siden. For eksempel vil "gcc | patch" finde alle sider der indeholder enten "gcc" eller "patch".

~ - logisk IKKE (not) fravælger et ord fra resultaterne. Du vil normalt benytte dette med logisk OG ( & ) da det fjerner resultater fra listen. For eksempel vil "gcc & ~patch" finde alle sider der indeholder "gcc" og som ikke også indeholder "patch". En søgning efter "~patch" alene returnerer ingenting, da du bad om ingenting, som returnerer ingenting, og dernæst fravælger sider der indeholder ordet "patch" i den tomme liste, der selvfølgelig stadig returnerer ingenting.

() - gruppering giver yderligere kompleksitet da du kan gruppere logiske blokke. For eksempel vil "(gcc | make) & ~patch" finde alle sider som indeholder enten "gcc" eller "make", men ikke indeholder "patch".