Varoitus! Tämä suomennos on liian vanha, katso mieluummin alkuperäistä sivua.

Ohjeita Debianin hakupalvelun käyttöön

Debianin hakupalvelu osoitteessa https://search.debian.org/ osaa tehdä usean tyyppisiä hakuja halujesi mukaan.

Yksinkertainen haku

Yksinkertaisin tapa on syöttää hakusana ja painaa enteriä (tai klikata Haku-nappia). Hakupalvelu listaa kaikki sivut www-sivustossa joilta löytyy antamasi sana. Useimmilla kerroilla tämä on täysin riittävä.

Hiukan monimutkaisempaa on hakea useampaa kuin yhtä sanaa. Voit valita haettavaksi

kaikkia sanoja,
jolloin luetellaan sellaiset sivut joissa on kaikki antamasi sanat,
mitä tahansa sanoista,
jolloin luetelluilta sivuilta löytyy ainakin yksi antamistasi hakusanoista.

Boolean-haku

Jos yksinkertainen haku ei riitä, boolean-haku saattaa tuottaa paremman tuloksen. Sinulla on vaihtoehtoina and (ja), or (tai), not (ei) ja näiden kolmen yhdistelmät.

& - looginen AND (JA) listaa tuloksina sivut joilla on molemmat hakusanoista. Esimerkiksi "gcc & patch" löytää kaikki URL-osoitteet, jotka sisältävät sekä sanan "gcc" että "patch".

| - looginen OR (TAI) listaa tuloksina sivut, joilla on jompikumpi hakusanoista. Esimerkiksi "gcc | patch" löytää kaikki URL-osoitteet, jotka sisältävät joko sanan "gcc" tai "patch".

~ - looginen NOT (EI) poistaa kielletyn hakusanan sisältävät sivut tuloksista. Normaalisti tätä käytetään loogisen JA(&) -operaation kanssa koska se poistaa tuloksia listasta. Esimerkiksi "gcc & ~patch" palauttaa URL-osoitteet, jotka sisältävät sanan "gcc" muttei sanaa "patch". Pelkkä haku "~patch" ei palauta mitään koska tällöin et hae mitään, joka ei palauta yhtään hakutuloksia, joista sanan "patch" sisältävät voitaisiiin poistaa.

() - ryhmittely lisää vielä enemmän monimutkaisuutta koska voit nyt ryhmitellä loogisia palasia yhteen. Esimerkiksi "(gcc | make) & ~patch" listaa kaikki URL-osoitteet, jotka sisältävät joko sanan "gcc" tai "make" mutteivät kuitenkaan sanaa "patch".