Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Informácie o používaní vyhľadávacieho stroja Debianu

Vyhľadávací stroj Debianu na https://search.debian.org/ poskytuje niekoľko rôznych typov vyhľadávania, závisiacich na tom, čo chcete urobiť.

Jednoduché hľadanie

Najjednoduchší spôsob zo všetkých je zadať do vyhľadávacieho poľa jedno slovo a stlačiť Enter (alebo kliknúť na tlačidlo Hľadať). Vyhľadávací stroj potom vráti všetky stránky, ktoré toto slovo obsahujú. Tento spôsob poskytne skoro vždy postačujúci výsledok.

Ďalšia úroveň je hľadanie viac ako jedného slova. Môžete si vybrať:

hľadať všetky slová
čo vráti stránky, ktoré obsahujú všetky zadané slová
hľadať každé slovo
čo vráti stránky, ktoré obsahujú aspoň jedno zo zadaných slov

Booleovské hľadanie

Ak jednoduché hľadanie nepostačuje, potom môže pomôcť Booleovské. Môžete si zvoliť medzi operátormi and, or, not a kombináciami týchto troch operátorov.

& – logické AND nájde stránky, v ktorých sa vyskytujú obe slová. Napríklad „gcc & patch” nájde všetky stránky, ktoré obsahujú obe slová, „gcc” aj „patch”.

| – logické OR nájde stránky, ktoré obsahujú aspoň jedno zo slov. Napríklad „gcc | patch” nájde stránky, ktoré obsahujú slovo „gcc” alebo slovo „patch”.

~ – logické NOT vylučuje slovo z výsledku. Zvyčajne ho využijete s logickým AND ( & ), keďže odstraňuje výsledky zo zoznamu. Napríklad „gcc & ~patch” nájde všetky stránky, ktoré obsahujú „gcc”, ale neobsahujú „patch”. Hľadanie iba „~patch” nevráti nič, pretože nič nehľadáte, tak nič nenájde a vráti prázdny zoznam, z ktorého potom odstráni stránky obsahujúce slovo „patch” (z prázdneho zoznamu), čo samozrejme vráti tiež nič.

() – zoskupenie umožňuje tvorbu komplexných požiadaviek, pretože takto môžete zoskupiť logické bloky dohromady. napríklad „(gcc | make) & ~patch” nájde všetky stránky, ktoré obsahujú slovo „gcc” alebo „make”, ale neobsahujú slovo „patch”.