het domein debian.community

Als u deze pagina heeft bereikt via een link naar debian.community, dan bestaat de pagina die u heeft opgevraagd niet meer. Lees verder om uit te vinden waarom.

Achtergrond

In juli 2022 stelde de World Intellectual Property Organization, de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom, vast dat het domein debian.community te kwader trouw was geregistreerd en werd gebruikt om de handelsmerken van het Debian Project te ontluisteren. Zij beval dat het domein aan het Project moest worden overgedragen.

Vroegere verklaringen

Debian Project: laster door Daniel Pocock

Oorspronkelijk gepubliceerd: 17 november 2021

Debian is op de hoogte van een aantal openbare berichten over Debian en de leden van haar gemeenschap op een aantal websites door ene Daniel Pocock, die beweert een ontwikkelaar van Debian te zijn.

De heer Pocock is niet verbonden met Debian. Hij is geen Debian-ontwikkelaar en ook geen lid van de Debian-gemeenschap. Hij was vroeger een Debian-ontwikkelaar, maar werd enkele jaren geleden uit het project gezet wegens gedrag dat schadelijk was voor de reputatie van Debian en voor de gemeenschap zelf. Hij is sinds 2018 geen lid meer van het Debian-project. Het is hem ook verboden om deel te nemen aan de Debian-gemeenschap in welke vorm dan ook, inclusief via technische bijdragen, deelname aan online ruimtes of het bijwonen van conferenties en/of evenementen. Hij heeft niet het recht of de status om Debian te vertegenwoordigen in welke hoedanigheid dan ook, of om zichzelf voor te stellen als een Debian-ontwikkelaar of als lid van de Debian-gemeenschap.

Sinds hij uit het project is gezet, heeft de heer Pocock als vergelding een aanhoudende en uitgebreide intimidatiecampagne gevoerd door een aantal opruiende en lasterlijke berichten op het internet te plaatsen, met name op een website die zich voordoet als een Debian-website. De inhoud van deze berichten heeft niet alleen betrekking op Debian, maar ook op een aantal van haar ontwikkelaars en vrijwilligers. In veel van zijn communicatie en publieke verklaringen blijft hij zich ten onrechte voordoen als lid van de Debian-gemeenschap. Raadpleeg dit artikel voor een lijst van de officiële communicatiekanalen van Debian. Juridische stappen worden overwogen voor onder meer laster, kwaadwillige leugens en intimidatie.

Debian staat eendrachtig als gemeenschap en kant zich tegen intimidatie. We hebben een gedragscode die richting geeft aan onze reactie op schadelijk gedrag in onze gemeenschap, en we zullen blijven optreden om onze gemeenschap en onze vrijwilligers te beschermen. Aarzel niet om contact op te nemen met het Debian Community-team als u zich zorgen maakt of ondersteuning nodig heeft. Ondertussen worden alle rechten van Debian en van haar vrijwilligers voorbehouden.

Verklaringen van andere projecten

Veelgestelde vragen

Waarom werd het domein overgedragen aan Debian?

Debian diende een klacht in bij de WIPO dat het domein werd gebruikt om te kwader trouw inbreuk te maken op de handelsmerken van Debian. In juli 2022 besloot de WIPO-jury dat de vorige houder geen rechten of belangen had bij de handelsmerken en deze te kwader trouw gebruikte, en droeg het domein over aan het Debian-project.

Welk bezwaar maakte Debian tegen de inhoud?

De inhoud van de site debian.community bezoedelde de handelsmerken van Debian door ze te associëren met ongefundeerde beweringen en links naar sekten, insinuaties van slavernij en misbruik van vrijwilligers.

Wie zat er achter de vorige website?

De vorige houder van het domein was Free Software Contributors Association, een niet-geregistreerde vereniging in Zwitserland. In zijn klacht bij de WIPO beweerde Debian dat de vereniging een alter ego was van Daniel Pocock.

Kan ik het volledige WIPO-arrest lezen?

Ja, het is openbaar gearchiveerd.

Vond de jury de artikelen lasterlijk?

De jury mocht daarover geen oordeel vellen - dat valt buiten de bevoegdheid van de jury. De jury kon alleen vaststellen dat de houder het domein te kwader trouw had geregistreerd en gebruikt had om de handelsmerken van Debian te bezoedelen.

Zal Debian nog andere actie ondernemen?

Deze informatie kan niet openbaar worden gemaakt. Het Debian-project blijft de situatie opvolgen en overlegt met zijn juridisch adviseur.

Bijkomende informatie