Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Νομικά ζητήματα

Η παρούσα ενότητα του ιστότοπου του Debian αφορά νομικά ζητήματα.

Νομικές πληροφορίες

Λίστα Αλληλογραφίας

Η λίστα αλληλογραφίας για νομικά ζητήματα σχετικά με το Debian είναι η debian-legal@lists.debian.org. Για να εγγραφείτε, στείλτε ένα ζήτημα με τη λέξη "εγγραφή" ως θέμα στη διεύθυνση debian-legal-request@lists.debian.org, ή χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα εγγραφής στις λίστες αλληλογραφίας. Το αρχείο της λίστας είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο αρχείο της λίστας.