Juridische aangelegenheden

Dit onderdeel van de website van Debian gaat over juridische zaken.

Juridische informatie

Mailinglijsten

De mailinglijst voor juridische aangelegenheden in Debian is debian-legal@lists.debian.org. Om daarop in te tekenen moet u een e-mail sturen naar debian-legal-request@lists.debian.org met het woord "subscribe" als onderwerp, of gebruik maken van de webpagina om in te tekenen op een mailinglijst. De lijst wordt gearchiveerd in de mailinglijstarchieven.