Rättsliga frågor

Denna sektion av Debians webbplats är avsedd för rättsliga frågor.

Legal information

Sändlista

Sändlistan för rättsliga frågor i Debian är debian-legal@lists.debian.org. För att prenumerera, sänd ett brev med ordet ”subscribe” som ärenderad till debian-legal-request@lists.debian.org eller använd sändlisteprenumerationssidan. Listan arkiveras i sändlistearkiven.