Kennisgeving van versleutelingsbroncode zonder restricties


Noot van de vertaler:  deze vertaling is slechts ter informatie. De originele tekst is te vinden in de Engelse versie.


Aan: crypt@bxa.doc.gov
Onderwerp: Eerste eenmalige kennisgeving voor Debian GNU/Linux

Ministerie van Handel
Bureau voor exportadministratie
Bureau voor de strategische controle van handel en buitenlands beleid
14de Straat en Pennsylvania Ave., N.W.
Kamer 2705
Washington, DC 20230

Betreft: Kennisgeving van versleutelingsbroncode zonder restricties Product: Debian Broncode

Geachte heer/mevrouw,

     Op grond van paragraaf (e)(1) van deel 740.13 van de reglementering van de Amerikaanse exportadministratie, de U.S. Export Administration Regulations ("EAR", 15 CFR deel 730 e.v.), verstrekken wij deze schriftelijke kennisgeving van de internetlocatie van de zonder beperkingen openbaar beschikbare broncode van pakketten in het Debian-besturingssysteem. Debian is een vrij besturingssysteem dat ontwikkeld wordt door een groep individuen en gecoördineerd door de non-profit organisatie Software in the Public Interest (Software in het algemeen belang). Dit archief wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, maar de locatie is constant. Momenteel bevat de in deze kennisgeving vermelde software geen cryptografische functionaliteit, maar wij verwachten dat in de toekomst aan een groot deel ervan cryptografische functionaliteit zal worden toegevoegd. Daarom dient deze kennisgeving als een eenmalige kennisgeving voor toekomstige updates van software waarop deze kennisgeving betrekking heeft. Dergelijke updates kunnen cryptografische functionaliteit aan het Debian-besturingssysteem toevoegen of deze verbeteren. Aanvullende kennisgevingen zullen worden ingediend wanneer nieuwe componenten worden toegevoegd aan het Debian-besturingssysteem. De internetlocatie voor de Debian-broncode is: http://ftp.debian.org/debian/

Deze site wordt gespiegeld door een aantal andere sites zowel binnen als buiten de Verenigde Staten.

Beschrijvingen van de inhoud van het Debian-archief zijn Descriptions of the contents of the Debian archive are bijgevoegd.

Meer informatie over het Debian-project is beschikbaar op https://www.debian.org/

Als u vragen heeft, neem dan contact op met Ben Collins, via e-mail op xxx@xxx, ot telefonisch op (XXX) XXX-XXXX.


   Hoogachtend,
    Ben Collins (Projectleider)
    en Anthony Towns (Releasemanager)
    voor het Debian-project