Kennisgeving van versleutelingsbroncode zonder restricties


Noot van de vertaler:  deze vertaling is slechts ter informatie. De originele tekst is te vinden in de Engelse versie.


Aan: crypt@bxa.doc.gov
Onderwerp: Toevoeging aan broncode van __DISTRO__

Ministerie van Handel
Bureau voor exportadministratie
Bureau voor de strategische controle van handel en buitenlands beleid
14de Straat en Pennsylvania Ave., N.W.
Kamer 2705
Washington, DC 20230

Betreft: Kennisgeving van versleutelingsbroncode zonder restricties Product: Debian Broncode

Geachte heer/mevrouw,

     Op grond van paragraaf (e)(1) van deel 740.13 van de reglementering van de Amerikaanse exportadministratie, de U.S. Export Administration Regulations ("EAR", 15 CFR deel 730 e.v.), verstrekken wij deze schriftelijke kennisgeving van de internetlocatie van de zonder beperkingen openbaar beschikbare broncode van een pakket dat toegevoegd werd aan de broncode van Debian. Debian broncode is een vrij besturingssysteem dat ontwikkeld wordt door een groep individuen en gecoördineerd door de non-profit organisatie Software in the Public Interest (Software in het algemeen belang). Deze kennisgeving dient als kennisgeving van een toevoeging van nieuwe software aan het Debian-archief. Eerdere kennisgevingen hadden betrekking op het archief als geheel en op andere software die in het verleden werd toegevoegd. Dit archief wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, maar de locatie is constant. Daarom dient deze kennisgeving als een eenmalige kennisgeving voor toekomstige updates van de software waarop deze kennisgeving betrekking heeft. Dergelijke updates kunnen cryptografische functionaliteit aan het Debian-besturingssysteem toevoegen of deze verbeteren. De internetlocatie voor de Debian-broncode is: http://ftp.debian.org/debian/

Deze site wordt gespiegeld door een aantal andere sites die zich buiten de Verenigde Staten bevinden.

De volgende software wordt toegevoegd aan het Debian-archief:

----------------------------------------------------------------------
__BINARY_DESCRIPTIONS__
----------------------------------------------------------------------

Als u vragen heeft, stuur me dan een e-mail op xxx@xxx, of bel me op (XXX) XXX-XXXX.


     Hoogachtend,
        Ben Collins
        Debian ontwikkelaar