Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Privacy Policy

Dette er en oversættelse af det originale engelsksprogede dokument. Oversættelsen er kun til information. Originalen er det eneste gældende dokument.

Debian-projektet er en frivillig sammenslutning af enkeltpersoner, der har det fælles mål at oprette et frit tilgængeligt styresystem, herefter kaldet Debian.

Der er intet krav om, at nogen der ønsker at anvende Debian, skal levere nogen form for personlige oplysninger til projektet; Debian kan downloades frit, uden registrering eller anden form for identifikation, fra både officielle filspejle varetaget af projektet selv og fra talrige tredjeparter.

Forskellige andre interaktioner med Debian-projektet, involverer dog indsamling af personlige oplysninger. Det sker primært i form af navne og mailadresser i mails modtaget af projektet; alle Debians postlister arkiveres offentligt, hvilket også gælder fejlsporingssystemet. Det er i overensstemmelse med vores sociale kontrakt, i særdeleshed vores erklæring om at ville give noget tilbage til fri software-fællesskabet (#2), og fordi vi ikke skjuler vores problemer (#3). Vi foretager ikke yderligere behandling på nogen form for oplysninger, som vi er i besiddelse af, men der er tilfælde hvor det automatisk deles med tredjeparter (så som mail til lister, eller interaktivt med fejlsporingssystemet).

Listen herunder kategoriserer de forskellige tjenester, som varetages af projektet, oplysninger der anvendes af disse tjenester og årsagerne til at det er nødvendigt.

Bemærk (med mindre andet er angivet på denne side) at hosts og tjenester under domænet debian.net, ikke indgår i det officielle Debian-projekt; de varetages af enkeltpersoner, der har en tilkytning til projektet, snarere end selv at repræsentere projektet. Spørgsmål om præcis hvilke data disse tjenster opbevarer, skal sendes til tjenesternes ejere, og ikke til Debian-projektet.

Spørgsmål om disse tjenester bør først og fremmest rettes til de respektive ejere. Hvis det er uklart hvem en ejer er, kan man kontakte databeskyttelsesholdet på data-protection@debian.org, som vil forsøge at sende forespørgslen videre til de rette ansvarlige.

Bidragydere (contributors.debian.org)

Webstedet Debian Contributors (bidragydere til Debian), indeholder en opsamling af data om hvor nogen har bidraget til Debian-projektet, uanset om det er ved at indsende en fejlrapport, foretage en upload til arkivet, skrive et indlæg på en postliste eller forskellige andre interaktioner med projektet. Oplysningerne kommer fra de pågældende tjenster (detaljerede identifikatorer så som loginnavn og tidspunktet for seneste bidrag), og giver et enkelt referencested, hvor man kan se, hvor projektet opbevarer oplysninger om en enkeltperson.

Arkivet (ftp.debian.org)

Debians primære distributionsmetode, er gennem dets offentlige arkivnetværk. Arkivet består af alle de binære pakker og deres tilknyttede kildekode, der indeholder personlige oplysninger i form af navne og mailadresser, opbevaret som en del af ændringslogninger, ophavsretoplysninger og generel dokumentation. Størstedelen af oplysningerne leveres af opstrømssoftwareforfatternes distribuerede kildekode, hvortil Debian tilføjer yderligere oplysninger, for at kunne spore forfatterskab og ophavsret, for at sikre at licenserne er dokumenteret korrekt, og at Debians retningslinjer for fri software overholdes.

BTS, fejlsporingssystemet (bugs.debian.org)

Der interageres med fejlsporingssystemet (BTS) gennem mail, og alle mails modtaget i forbindelse med en fejl, gemmes som en del af den fejls historik. For at projektet effektivt kan håndtere problemer, fundet i distributionen, og for at gøre det muligt for brugerne at se uddybende oplysninger om disse problemer, samt hvorvidt der er en tilgængelig rettelse eller omgåelse, er det komplette fejlsporingssystem åbent for opslag. Derfor bliver alle oplysninger, herunder navne og mailadresser som en del af mailheadere, sendt til fejlsporingssystemet, gemt og er offentligt tilgængelige.

DebConf (debconf.org)

DebConfs registreringsstruktur gemme oplysninger om konferencedeltagere. Det er nødvendigt for at afklare om en person er berettiget til et rejsestipendium, er tilknyttet projektet, og for at kontakte deltagere med de rette oplysninger. Oplysningerne kan også blive delt med underleverandører til konferencen, eksempelvis deles med indkvarteringsstedet navne og deltagelsesdatoer på konferencedeltagerne, der benytter sig af konferencens indkvarteringsmulighed.

Udvikler-LDAP (db.debian.org)

I projektets LDAP-infrastruktur gemmes oplysninger om projektbidragydere (udviklere og andre med gæstekonti), der har kontoadgang til maskiner indenfor Debians infrastruktur. Der gemmes primært navne, brugernavne og autentifikationsoplysninger. Bidragydere kan dog også valgfrit afgive oplysninger så som køn, chatsystem (IRC/XMPP), land, adresse og telefonnnummer, samt en besked hvis de er på ferie.

Navn, brugernavn og nogle af de frivilligt afgivne oplysninger, er frit tilgængelige gennem webbrugergrænsefladen eller LDAP-søgning. Yderligere oplysninger deles kun med andre personer, der har kontoadgang til Debians infrastruktur, og har til formål at stille et centraliseret sted til rådighed, hvor projektmedlemmer kan udveksle sådanne kontaktoplysninger. Det opsamles ikke på noget tidspunkt eksplicit, og kan altid fjernes ved at logge på webbrugergrænsefladen til db.debian.org eller ved at sende en signeret mail til mailgrænsefladen. Se https://db.debian.org/ og https://db.debian.org/doc-general.html for flere oplysninger.

GitLab (salsa.debian.org)

salsa.debian.org indeholder en instans af GitLab DevOps-værktøjet til håndtering af livsforløb. Det anvendes især af projektet til at gøre det muligt for projektbidragydere, at opbevare softwarearkiver ved hjælp af Git, og opmuntrer til samarbejde mellem bidragydere. Som følge heraf kræver det forskellige personlige oplysninger, at håndtere konti. For projektmedlemmers vedkommende er det knyttet til Debians central LDAP-system, men gæster kan også oprette en konto, og skal oplyse navn og mailadresse, for at kontoen kan opsættes og benyttes.

Salsas primære formål er at håndtere vores git-historik. Se nedenfor.

git

Debian vedligeholder adskillige git-servere, der indeholder kildekode og lignende materialer, samt deres revisions- og bidraghistorikker. Individuelle Debian-bidragydere har typisk også oplysninger, som opbevares i git.

Git-historikken indeholder navne og mailadresser på bidragydere (herunder fejlrapportører, forfattere, reviwere, osv.). Oplysningerne befinder sig permanent i git, i en historik der kun kan tilføjes til. Vi benytter kun tilføjelse-historik, fordi den har vigtige integritetsegenskaber, blandt andre betydelige beskyttelser mod ikke-sporede ændringer. Oplysningerne opbevares uendeligt, så vi altid er i stand til at verificere bidrags ophavsret og anden juridisk status, og så vi af softwareitegritetsårsager altid kan identificere ophavet.

Git-systemets kun tilføjelser-natur, medfører at enhver ændring af disse commit-oplysninger, når de først er blevet indført i arkivet, vil være ekstremt ødelæggende, og i nogle tilfælde umulige (når eksempelvis signerede commits benyttes). Dette undgås derfor, bortset fra i ekstreme situationer. Hvor det er passende, benytter vi git-funktionalitet (fx mailmap) til at tilpasse de historiske personlige oplysninger, om end de er bevaret, kan de udelades eller korrigeres i forbindelse med præsentation og anvendelse.

Med mindre der er ekstraordinære årsager til at gøre andet, er Debians git-historikker, herunder tilknyttede personlige oplysninger om bidragydere, fuldstændig offentligt tilgængelige.

Gobby (gobby.debian.org)

Gobby er en onlineteksteditor til samarbejde, der holder styr på bidrag og tilsluttede brugere. Ingen autentifikation er nødvendig for at forbinde sig til systemet, og brugerne kan selv finde på et tilfældigt brugernavn. Om end tjenesten ikke gør noget forsøg på at holde styr på hvem, der ejer hvilke brugernavne, skal man være opmærksom på at det kan vise sig at være muligt at knytte brugernavne til personer, baseret på udbredt brug af det pågældende brugernavn eller det indhold, man bidrager med til samarbejdsdokumenter i systemet.

Postlister (lists.debian.org)

Postlister er Debian-projektets primære kommunikationsmetode. Næsten alle postlister, som er tilknyttet projektet, er åbne, og dermed tilgængelige for alle og enhver, til både læsning og skrivning. Alle lister arkiveres også; hvad angår offentlige lister, er de tilgængelige via en webgrænseflade. Det opfylder projektets egen forpligtelse til åbenhed, og hjælper vores brugere og udviklere med at forstå, hvad der foregår i projektet, eller med at forstå de historiske årsager til visse aspekter ved projekter. På grund af den måde e-mail fungerer på, kan disse arkiver dermed potentielt indeholde personlige oplysninger, så som navne og mailadresser.

Alioth Lists (alioth-lists.debian.net)

Alioth Lists stiller yderligere, emnespecifikke postlister til rådighed for Debian-projektet. De fleste postlister på dette system, er åbne, og dermed tilgængelige for læsning og/eller skrivning for alle. Mange lister arkiveres også; for offentlige lister er det på en webtilgængelig måde. Det opfylder projektets egen forpligtelse til åbenhed, og hjælper vores brugere og udviklere med at forstå, hvad der foregår i projektet, eller med at forstå de historiske årsager til visse aspekter ved projekter. På grund af den måde e-mail fungerer på, kan disse arkiver dermed potentielt indeholde personlige oplysninger, så som navne og mailadresser.

Alioth Lists-tjenesten er også kendt som lists.alioth.debian.org.

Websted for nye medlemmer (nm.debian.org)

Bidragydere til Debian-projektet, som ønsker at formalisere deres involvering, kan beslutte at deltage i nyt medlem-processen. Det giver dem mulighed for at uploade deres egne pakker (som Debian-vedligeholder) eller at blive fuldgyldigt stemmeberettiget medlem af projektet, med kontorettigheder (Debian-udvikler, med mulighed for at uploade eller ikke at uploade). Som en del af processen, indsamles forskellige personlige oplysninger, begyndende med navn, mailadresse og oplysninger om krypterings-/signeringsnøgle. Processen med at blive fuldgydligt medlem, involverer også korrespondance med en Application Manager, der via mail kommunikerer med det nye medlem, for at sikre at vedkommende har forstået principperne bag Debian, og har de nødvendige færdigheder, til at benytte projektets infrastruktur. Mailkommunikationen arkiveres og er tilgængelig for ansøgeren og Application Managers gennem nm.debian.org. Forskellige oplysninger om igangværende ansøgninger er offentligt tilgængelige på webstedet, og giver af hensyn til gennemskueligheden alle mulighed for at se status på nyt medlem-processen i projektet.

Popularity Contest (popcon.debian.org)

popcon holder styr på hvilke pakker, der er installeret på et Debian-system, for at gøre det muligt at indsamle statistik om hvilke pakker, der er vidt anvendt og hvilke der ikke længere er i brug. Der benyttes den valgfrie pakke popularity-contest til indsamling af oplysningerne, som kræver at man eksplicit tilmelder sig. Det giver nyttig vejledning om hvor udviklerressourcerne kan benyttes, for eksempel når der migreres til nyere versioner af biblioteker, og hvor man er nødt til at bruge tid på at ændre ældre applikationer. Hver popcon-instans genererer en tilfældig, unik 128 bit-id, som anvendes til at holde styr på indsendelser fra den samme host. Der gøres ingen forsøg på at knytte oplysningerne til personer. Indsendelser sker via mail eller HTTP, og det er derfor muligt, at der kan ske en lækage af personlige oplysninger, i form af den anvendte IP-adresse eller gennem mailheadere. Oplysningerne er kun tilgængelige for Debians systemadministratorer og popcon-administratorer; alle sådanne metadata fjernes før indsendelser gøres tilgængelige for projektet som helhed. Brugernes skal dog være opmærksomme på, at unikke pakkesignaturer (så som lokalt fremstillede pakker eller pakker med få installeringer), kan medføre at nogen kan deducere sig frem til at en given maskine tilhører en bestemt person.

De rå indsendelser opbevares i 24 timer, så det er muligt at anvende dem igen, hvis der har været problemer med behandlingen. Anonymiserede indsendelser gemmes i maksimalt 20 dage. Opsummerende rapporter, som ikke indeholder personidentificerbare oplysninger, opbevares uendeligt.

snapshot (snapshot.debian.org)

Snapshot-arkivet indeholder et historisk kig på Debians arkiv (ftp.debian.org herover), og giver adgang til gamle pakker, baseret på datoer og versionsnumre. I forhold til hovedarkivet er der ingen yderligere oplysninger (dvs. at det kan indeholde navne og mailadresser i changelog-filer, ophavsretserklæringer samt i anden dokumentation), men kan indeholde pakker, som ikke længere leveres med Debians udgivelser. Det er en nyttig ressource for udviklere og bruger, når man prøver at finde regressioner i softwarepakker, eller for at kunne etablere et specifikt miljø til at afvikle en bestemt applikation.

Afstemninger (vote.debian.org)

Afstemningssystemet (devotee) holder styr på igangværende generelle beslutninger og resultaterne af tidligere afstemninger. I de fleste tilfælde betyder det, at når en afstemningsperiode er afsluttet, bliver oplysningerne om hvem der stemte (brugernavne og personnavne) og hvordan de stemte, gjort offentligt tilgængelige. Kun projektmedlemmer er stemmeberettigede, der hvor devotee anvendes, og systemet holder kun styr på stemmeberettigedes stemmer.

Wiki (wiki.debian.org)

Debians Wiki er en af projektets support- og dokumentationsressourcer, som alle kan redigere. Heri indgår at bidrag spores over tid og er tilknyttet brugerkonti i wikien; enhver ændring af en side spores, for at sikre at fejlagtige redigeringer kan rulles tilbage, og opdaterede oplysninger let kan undersøges. Sporingen indeholder oplysninger om brugeren, der foretog en given ændring, hvilket kan benyttes til at forhindre misbrug, ved at spærre brugeres og IP-adressers adgang til at redigere. Brugerkonti gør det også muligt for brugere at tegne abonnement på sider for at overvåge ændringer, eller at se samtlige ændringer i hele wikien siden de sidst kiggede derpå. Generelt er brugerkonti navngivet efter personen, der benytter dem, men der sker ingen validering af kontonavne, og en bruger kan vælge et hvilket som helst ledigt kontonavn. En mailadresse er krævet, for at gøre det muligt at nulstille adgangskoden, og for at give brugeren besked om ændrede sider, som vedkommende har tegnet abonnement på.

Git-serveren dgit (*.dgit.debian.org)

Git-serveren dgit er git-arkivet indeholdende (revisionskontrols-) historik over pakker, der er uploadet til Debian ved hjælp af dgit push, som anvendes af dgit clone. Den indeholder oplysninger, der ligner Debians arkiv og Salsas gitlab-instans: kopier af (og tidligere snapshots af) de samme oplysninger, men i git-format. Bortset fra pakker, der gennemgås af Debians ftpmastere for første gang, for medtagelse i Debian: alle disse git-oplysninger er altid offentligt tilgængelige, og opbevares uendeligt. Se git herover.

Af adgangskontrolhensyn, er der en manuelt vedligeholdt liste over Debian-vedligeholderes offentlige ssh-nøgler, hvor de har bedt om at blive tilføjet. Listen er ikke offentligt tilgængelig. Vi håber at kunne nedlægge tjenesten, og i stedet anvende komplette data vedligeholdt af en anden Debian-tjeneste.

Echelon

Echelon er et system, der anvendes af projektet til at holde styr på medlemmernes aktivitet; i særdeleshed overvåges postlisternes og arkivernes infrastrukturer, for at finde indlæg og upload til dokumentering af at et Debian-medlem er aktivt. Kun de allerseneste akiviteter gemmes, i medlemmets LDAP-registrering. Det er dermed begrænset til kun at holde styr på detaljerede oplysninger om enkeltpersoner, som har konti i Debians infrastruktur. Oplysningerne anvendes til at afgøre om et projektmedlem er inaktivt eller er forsvundet, og der dermed kan være operationelle krav om at låse deres konti eller på anden måde at begrænse deres adgangsrettigheder, for at sikre at Debians systemer holde sikre.

Servicerelateret logning

Ud over de hverover eksplicit anførte tjenester, logger Debians infrastruktur detaljerede oplysninger om systemtilgang, for at sikre tjenesternes tilgængelighed og pålidelighed, og for at muliggøre debugging og diagnostificering af opståede problemer. Logningen indeholder oplysninger om sendte/modtagne mails gennem Debians infrastruktur, websideadgangsforespørgsler sendt til Debians infrastruktur, samt loginoplysninger vedrørende Debian-systemer (eksempelvis SSH-logins til projektmaskiner). Ingen af disse oplysninger anvendes til noget andet formål, end de operationelle krav, og de gemmes i 15 dage hvad angår webserverlogninger, 10 dage hvad angår mailserverlogninger og i fire uger hvad angår autentifikations- og SSH-logninger.