Лиценз на съдържанието на www.debian.org

Английски текст на лиценза (правно обвързващ).

Copyright © 1997-2024 Software in the Public Interest, Inc. и други.
Можете да се свържете с SPI на адрес:
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

От 25-ти януари 2012 новото съдържание на уеб сайта могже да се разпространява и/или променя според условията на лиценза MIT (Expat) или, по усмотрение на потребителя, Обществения лиценз на ГНУ версия 2 или (по усмотрение на потребителя) всяка по-късна версия (последната версия обикновено е достъпна на адрес https://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Работата по промяна на лиценза на старото съдържание продължава. Докато приключи, следва да се имат предвид и долните условия.

Този материал може да бъде разпространяван само ако са спазени условията на Open Publication License, версия Draft v1.0 или по-късна (последната версия обикновено е достъпна на адрес http://www.opencontent.org/openpub/; за удобство предлагаме и локално копие).

“Debian” и логото на Дебиан са запазени търговски марки на Software in the Public Interest, Inc.