هشدار! این ترجمه خیلی قدیمی است، لطفاً نسخه اصلی را ببینید.

مجوز صفحات www دبیان

کپی رایت © ۱۹۹۷-۲۰۱۱‬ نرم‌افزار در جهت منافع عمومی
‬ 1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

‬ ‬

این مطالب ممکن است منتشر شوند و تنها مشمول شرایط و موضوعات بخش چهار «محوز عمومی باز» قرار گیرند، نسخه ۱.۰ و بعد از آن (شما می توانید برای مطالعه بیشتر در این مورد نسخه موجود ما را مطالعه کنید و یا معمولا می توانید آخرین نسخه آن را، در این لینک پیدا کنید http://www.opencontent.org/openpub/).

«دبیان» و نشان دبیان نشان‌های تجاری شرکت نرم افزار در جهت منافع عمومی هستند.