Pažnja: Originalni dokument je noviji od ovog prijevoda.

Licenca Debian WWW stranica

Vlasnik autorskih prava © 1997-2017 Software in the Public Interest, Inc.
P.O. Box 501248
Indianapolis, IN 46250-6248
United States

Ovaj materijal se smije distribuirati samo ovisno o uvjetima pokazanima u Open Publication License, Draft v1.0 ili kasnijima (možete pročitati našu lokalnu kopiju), najnovija verzija je obično dostupna na http://www.opencontent.org/openpub/).

“Debian” i Debian logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Software in the Public Interest, Inc.

Pažnja: ovo je tek prijevod, pogledajte originalni tekst licence.