Pažnja! Ovaj prijevod je jako zastario, molimo pogledajte original.

Licenca Debian WWW stranica

Vlasnik autorskih prava © 1997-2024 Software in the Public Interest, Inc.
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

Ovaj materijal se smije distribuirati samo ovisno o uvjetima pokazanima u Open Publication License, Draft v1.0 ili kasnijima (možete pročitati našu lokalnu kopiju), najnovija verzija je obično dostupna na http://www.opencontent.org/openpub/).

“Debian” i Debian logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Software in the Public Interest, Inc.

Pažnja: ovo je tek prijevod, pogledajte originalni tekst licence.