Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Licencia webových stránok Debianu

Copyright © 1997-2024 Software in the Public Interest, Inc. a ďalší
SPI možno kontaktovať na:
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

Počnúc 25. januárom 2012, je možné nový materiál distribuovať a/alebo upravovať za podmienok MIT (Expat) License (ktorá je momentálne k dispozícii na http://www.jclark.com/xml/copying.txt) alebo, ak sa tak rozhodnete, za podmienok GNU General Public License; buď verzie 2 Licencie alebo (podľa vlastnej voľby) akejkoľvek novšej verzie (najnovšia verzia je zvyčajne dostupná na https://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Práca na zosúladení staršieho obsahu s podmienkami vyššie spomínaných licencií pokračuje. Do jej dokončenia sa, prosím, pozrite na nasledujúce podmienky Open Publication License.

Tento materiál je možné šíriť len za podmienok Open Publication License, Draft v1.0 alebo novšej (môžete si prečítať našu lokálnu kópiu, najnovšie verzie sú zvyčajne dostupné na adrese http://www.opencontent.org/openpub/).

“Debian” a Logo Debianuobchodné značky organizácie Software in the Public Interest, Inc.