Debians webbplatslicens

Upphovsrättsskyddat © 1997-2024 Software in the Public Interest, Inc. samt andra
SPI kan kontaktas på:
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
Amerikas förenta stater

Sedan den 25 januari 2012 så kan nytt material återdistribueras och/eller modifieras i enlighet med de villkor som beskrivs i MIT (Expat) License eller, om man önskar, enligt GNU General Public License; antingen version 2 av Licensen, eller (om man önskar) en senare version (den senaste versionen är vanligtvis tillgänglig på https://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Arbete pågår för att göra att det äldre materialet uppfyller villkoren i ovanstående licenser. Till dess hänvisar vi till följande villkor i Open Publication License.

Detta material får enbart distribueras i enlighet med de villkor som beskrivs i Open Publication License, förhandsversion (draft) 1.0 eller senare (du kan läsa vårt lokala exemplar, den senaste versionen går vanligtvis att läsa på http://www.opencontent.org/openpub/).

”Debian” och Debians logotyp är varumärken hos Software in the Public Interest, Inc.

Detta är en översättning från det engelska originalet