Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Лога на Дебиан

Дебиан има две лога. Официалното лого (познато още като лого за свободна употреба) съдържа познатата завъртулка на Дебиан и най-добре представя визуалната идентичност на проекта. Отделно лого за ограничено ползване е предназначено само за използване от проекта и неговите членове. Ако споменавате Дебиан използвайте логото за свободна употреба.


Лого на Дебиан за свободна употреба

Логото за свободна употреба има два варианта – с и без думата “Debian”.

Авторските права върху логото за свободна употреба: Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest, Inc.. Използването му е позволено при условията на По-малко общия лиценз на ГНУ, версия 3 или по-късна или, по преценка на потребителя, при условията на на лиценза Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Забележка: в случай, че използвате изображението в уеб-страници, бихме били благодарни ако е връзка към https://www.debian.org/.

С ``Debian'' Без ``Debian''
JPEG 100x123 - 8k JPEG 101x124 - 8k
PNG 100x123 - 2k PNG 101x124 - 2k
JPEG 75x92 - 6k JPEG 75x92 - 5k
PNG 75x92 - 1k PNG 75x92 - 1k
JPEG 50x61 - 4k JPEG 50x61 - 4k
PNG 50x61 - 1k PNG 50x61 - 1k
JPEG 25x30 - 2k JPEG 25x30 - 2k
PNG 25x30 - 1k PNG 25x30 - 1k
Gimp - 83k Gimp - 64k
SVG - 11k SVG - 7k
Капсулован PostScrip - 11k Капсулован PostScrip - 7k
PDF - 5k PDF - 3k

Лого на Дебиан за ограничено ползване

Лиценз на логото за ограничено ползване

Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest

  1. Това лого може да бъде използвано само ако:
    • продуктът, за който е предназначено е получен по документирана процедура, публикувана на www.debian.org (например за официални компактдискове) или
    • е получено официално разрешение от Дебиан за използването му за дадена цел
  2. Може да бъде използвано ако официална част от debian (според правилата описани в точка I) е част от завършен продукт, но само ако е ясно обозначено, че само тази част е официално одобрена
  3. Запазваме си правото да отменим лиценза за даден продукт

Разрешено е да се използва логото за ограничено ползване върху дрехи (тениски, шапки и т.н.), при условие, че те са направени от разработчик на Дебиан и не се продават с цел печалба.

С ``Debian'' Без ``Debian''
JPEG 100x221 - 8k JPEG 100x193 - 7k
JPEG 75x165 - 7k JPEG 75x144 - 6k
JPEG 50x110 - 4k JPEG 50x96 - 3k
JPEG 25x55 - 3k JPEG 25x48 - 2k
Gimp - 77k Gimp - 60k
SVG - 8k SVG - 6k
Капсулован PostScrip - 8k Капсулован PostScrip - 6k
PDF - 13k PDF - 6k

За логата на Дебиан

Логата на Дебиан са избрани чрез гласуване от сътрудниците през 1999г. Създадени са от Raul Silva. Повече информация има на страницата за логата на Дебиан в wiki.debian.org.

Други изображения

[Дебиан ГНУ/Линукс] Това е първия бутон направен за проекта. Лицензът на това лого е същият като на логото за свободна употреба. Това лого е създадено от Крейг Смол.

Ето още няколко бутона, направени за Дебиан:


[Задвижван от Дебиан](XCF)   [Задвижван от Дебиан]   [Задвижван от Дебиан]   [Задвижван от Дебиан]   [Задвижван от Дебиан ГНУ/Линукс]   Задвижван от Дебиан   Задвижван от Дебиан   [Дебиан] (малък бутон)   Задвижван от Дебиан  

Ето стикер по стандарта за шестоъгълни стикери
[Debian GNU/Linux]
Изходнищят код за създаване на стикера във форрмат SVG е достъпен от хранилището Debian flyers и може да се използва за създаване на файлове във формат PNG и SVG. Стикерът се разпространява под лиценз, идентичен с лиценза на логото за свободна употреба. Автор на стикера е Elena Grandi.


Други хубави изображения можете да намерите в сайтове като:

GNU/art
GNU/art

Изображения за тениски от LinuxTag 99.

Ако имате желание да рекламирате Дебиан в мрежата, можете да използвате нашите плакати.