Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Лога на Дебиан

Дебиан има две лога. Официалното лого (познато още като лого за свободна употреба) съдържа познатата завъртулка на Дебиан и най-добре представя визуалната идентичност на проекта. Отделно лого за ограничено ползване е предназначено само за използване от проекта и неговите членове. Ако споменавате Дебиан използвайте логото за свободна употреба.


Лого на Дебиан за свободна употреба

Логото за свободна употреба има два варианта – с и без думата “Debian”.

Авторските права върху логото за свободна употреба: Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest, Inc.. Използванет му е позволено при условията на По-малко общия лиценз на ГНУ, версия 3 или по-късна или, по преценка на потребителя, при условията на на лиценза Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Логото с “Debian” се разпространява под следния лиценз, поради загриженост за търговските марки.

Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest
Това лого или модифицирана негова версия може да бъде използвано от всеки за илюстриране на връзка с проекта Дебиан. Употребата му не означава подкрепа от страна на проекта.

Забележка: в случай, че използвате изображението в уеб-страници, бихме били благодарни ако е връзка към https://www.debian.org/.

С ``Debian'' Без ``Debian''
JPEG 100x123 - 8k JPEG 101x124 - 8k
PNG 100x123 - 2k PNG 101x124 - 2k
JPEG 75x92 - 6k JPEG 75x92 - 5k
PNG 75x92 - 1k PNG 75x92 - 1k
JPEG 50x61 - 4k JPEG 50x61 - 4k
PNG 50x61 - 1k PNG 50x61 - 1k
JPEG 25x30 - 2k JPEG 25x30 - 2k
PNG 25x30 - 1k PNG 25x30 - 1k
Gimp - 83k Gimp - 64k
SVG - 11k SVG - 7k
Капсулован PostScrip - 11k Капсулован PostScrip - 7k
PDF - 5k PDF - 3k

Лого на Дебиан за ограничено ползване

Лиценз на логото за ограничено ползване

Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest

  1. Това лого може да бъде използвано само ако:
    • продуктът, за който е предназначено е получен по документирана процедура, публикувана на www.debian.org (например за официални компактдискове) или
    • е получено официално разрешение от Дебиан за използването му за дадена цел
  2. Може да бъде използвано ако официална част от debian (според правилата описани в точка I) е част от завършен продукт, но само ако е ясно обозначено, че само тази част е официално одобрена
  3. Запазваме си правото да отменим лиценза за даден продукт

Разрешено е да се използва логото за ограничено ползване върху дрехи (тениски, шапки и т.н.), при условие, че те са направени от разработчик на Дебиан и не се продават с цел печалба.

С ``Debian'' Без ``Debian''
JPEG 100x221 - 8k JPEG 100x193 - 7k
JPEG 75x165 - 7k JPEG 75x144 - 6k
JPEG 50x110 - 4k JPEG 50x96 - 3k
JPEG 25x55 - 3k JPEG 25x48 - 2k
Gimp - 77k Gimp - 60k
SVG - 8k SVG - 6k
Капсулован PostScrip - 8k Капсулован PostScrip - 6k
PDF - 13k PDF - 6k

За логата на Дебиан

Логата на Дебиан са избрани чрез гласуване от сътрудниците през 1999г. Създадени са от Raul Silva. Повече информация има на страницата за логата на Дебиан в wiki.debian.org.

Други изображения

[Дебиан ГНУ/Линукс] Това е първия бутон направен за проекта. Лицензът на това лого е същият като на логото за свободна употреба. Това лого е създадено от Крейг Смол.

Ето още няколко бутона, направени за Дебиан:


[Задвижван от Дебиан](XCF)   [Задвижван от Дебиан]   [Задвижван от Дебиан]   [Задвижван от Дебиан]   [Задвижван от Дебиан ГНУ/Линукс]   Задвижван от Дебиан   Задвижван от Дебиан   [Дебиан] (малък бутон)   Задвижван от Дебиан  

Други хубави изображения можете да намерите в сайтове като:

GNU/art
GNU/art

Картинки за тениски от LinuxTag 99.

Ако имате желание да рекламирате Дебиан в мрежата, можете да използвате нашите плакати.