Λογότυπα του Debian

Το Debian έχει δύο λογότυπα. Το επίσημο λογότυπο (γνωστό επίσης και ως ανοιχτής χρήσης λογότυπο) περιέχει τον πασίγνωστο στρόβιλο (swirl) του Debian και αντιπροσωπεύει με τον καλλίτερο τρόπο την οπτική ταυτότητα του Σχεδίου Debian. Υπάρχει επίσης ένα ξεχωριστό, περιορισμένης χρήσης λογότυπο, για χρήση μόνο από το Σχέδιο Debian και τα μέλη του. Για να αναφερθείτε στο Debian, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το λογότυπο ανοιχτής χρήσης.


Ανοιχτής χρήσης λογότυπο του Debian

Το ανοιχτής χρήσης λογότυπο του Debian έρχεται σε δύο "γεύσεις", με ή χωρίς την ταμπέλα “Debian”.

Τα ανοιχτής χρήσης λογότυπα του Debian είναι Copyright (c) 1999 του Software in the Public Interest, Inc., και κυκλοφορούν κάτω από τους όρους της GNU Lesser General Public License, έκδοση 3 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη, ή, αν το επιλέγετε, την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Σημείωση: θα εκτιμούσαμε αν κάνατε την εικόνα έναν σύνδεσμο στον ιστότοπο https://www.debian.org/ αν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε σε μια ιστοσελίδα.

Με ``Debian'' Χωρίς ``Debian''
JPEG 100x123 - 8k JPEG 101x124 - 8k
PNG 100x123 - 2k PNG 101x124 - 2k
JPEG 75x92 - 6k JPEG 75x92 - 5k
PNG 75x92 - 1k PNG 75x92 - 1k
JPEG 50x61 - 4k JPEG 50x61 - 4k
PNG 50x61 - 1k PNG 50x61 - 1k
JPEG 25x30 - 2k JPEG 25x30 - 2k
PNG 25x30 - 1k PNG 25x30 - 1k
Gimp - 83k Gimp - 64k
SVG - 11k SVG - 7k
Encapsulated PostScript - 11k Encapsulated PostScript - 7k
PDF - 5k PDF - 3k

Περιορισμένης χρήσης λογότυπο του Debian

Άδεια του περιορισμένης χρήσης λογότυπου του Debian

Πνευματικά Δικαιώματα/Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest

  1. Αυτό το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν:
    • το προϊόν για το οποίο χρησιμοποιείται κατασκευάζεται με χρήση μιας τεκμηριωμένης διαδικασίας όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο www.debian.org (για παράδειγμ δημιουργία επίσημων CD), ή
    • δίνεται επίσημη άδεια από το Debian για την χρήση του για έναν σκοπό
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν ένα επίσημο κομμάτι του debian (που αποφασίζεται με βάση τους κανόνες στο Ι) είναι μέρος του όλου προϊόντος, και εφόσον γίνεται ξεκάθαρο ότι έχει δοθεί επίσημα άδεια μόνο για αυτό το μέρος
  3. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια για ένα προϊόν

Έχει δοθεί άδεια για τη χρήση του περιορισμένης χρήσης λογότυπου σε είδη ιματισμού (μπλουζάκια, καπέλα, κλπ.) στον βαθμό που αυτά κατασκευάζονται από έναν προγραμματιστή/μια προγραμματίστρια του Debian και δεν πωλούνται για κέρδος.

Με ``Debian'' Χωρίς ``Debian''
JPEG 100x221 - 8k JPEG 100x193 - 7k
JPEG 75x165 - 7k JPEG 75x144 - 6k
JPEG 50x110 - 4k JPEG 50x96 - 3k
JPEG 25x55 - 3k JPEG 25x48 - 2k
Gimp - 77k Gimp - 60k
SVG - 8k SVG - 6k
Encapsulated PostScript - 8k Encapsulated PostScript - 6k
PDF - 13k PDF - 6k

Σχετικά με τα λογότυπα του Debian

Τα λογότυπα του Debian επιλέχθηκαν με ψηφοφορία από τους προγραμματιστές/προγραμματίστριες του Debian το 1999. Δημιουργήθηκαν από τον Raul Silva. Το κόκκινο χρώμα στη γραμματοσειρά είναι τυπικά το Rubine Red 2X CVC. Το επικαιροποιημένο/σημερινό ισοδύναμο είναι είτε το PANTONE Strong Red C (που αποδίδεται στο RGB ως #CE0056) είτε το PANTONE Rubine Red C (που αποδίδεται στο RGB ως #CE0058). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα λογότυπα και τον λόγο αντικατάστασης του PANTONE Rubine Red 2X CVC ή και για άλλα ισοδύναμα του κόκκινου χρώματος στην σελίδα Debian Logo Wiki.

Άλλες εικόνες προώθησης

Κουμπιά (web) Debian

[Debian GNU/Linux] Αυτό είναι το πρώτο κουμπί που φτιάχτηκε για το Σχέδιο. Η άδεια αυτού του λογότυπου είναι ισοδύναμη με αυτήν για το ανοιχτης χρήσης λογότυπο. Το κουμπί δημιουργήθηκε από τον Craig Small.

Αυτά είναι μερικά ακόμα κουμπιά που έχουν σχεδιαστεί για το Debian:


[Με τη δύναμη του Debian](XCF)   [Με τη δύναμη του Debian]   [Με τη δύναμη του Debian]   [Με τη δύναμη του Debian]   [Με τη δύναμη του Debian GNU/Linux]   [Με τη δύναμη του Debian]   [Με τη δύναμη του Debian]   [Debian] (mini button)   [Με τη δύναμη του Debian]  

Το λογότυπο Διαφορετικότητας του Debian

Υπάρχει μια παραλλαγή του λογότυπου του Debian για την προώθηση της διαφορετικότητας στην κοινότητά μας, ονομάζεται λογότυπο Διαφορετικότητας του Debian:
[Debian Diversity logo]
Το λογότυπο δημιουργήθηκε από τον Valessio Brito και είναι υπο την άδεια GPLv3. Ο πηγαίος κώδικας (μορφή SVG) είναι διαθέσιμος στο αποθετήριο Git του συγγραφέα.

Το εξαγωνικό αυτοκόλλητο του Debian

Αυτό είναι ένα αυτοκόλλητο που ακολουθεί τις προδιαγραφές του εξαγωνικού αυτοκόλλητου:
[Debian GNU/Linux]
Ο πηγαίος κώδικας (σε μορφή SVG) και ένα αρχείο Makefile για τη δημιουργία των προεπισκοπήσεων σε png και svg μορφή είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο Debian flyers. Η άδεια χρήσης αυτού του αυτοκόλλητου είναι ισοδύναμη με αυτήν για το ανοιχτής χρήσης λογότυπου. Το αυτοκόλλητο δημιουργήθηκε από την Elena Grandi.