Debianlogotyper

Trots att Debian är fritt hämtbart, och alltid kommer att så förbli, har vissa händelser, som problemet med ägarskapet av termen "Linux" visat att Debian måste skydda sin egendom mot användning som kan skada dess rykte.

Debian har valt att framställa två logotyper: En för officiellt bruk (även känd som open use logo, eller på svenska Debians logotyp för fri användning) som innehåller Debians välkända virvel och representerar bäst Debians visuella identitet. En annan logotyp med begränsad användning finns också, endast för användning av Debianprojektet och dess medlemmar. För att referera till Debianprojektet ombeds man använda logotypen för fri användning.


Debian Open Use logotyp

Debian Open Use Logo (Debians logotyp för fri användning) finns i två varianter, med och utan texten “Debian”.

Debian Open Use Logo(s) är upphovsrättsligt skyddad (c) 1999 av Software in the Public Interest, Inc., och licensierad enligt villkoren i GNU Lesser General Public License, version 3 eller senare version, eller, om önskvärt, under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported).

Observera: vi ser gärna att du låter bilden länka till https://www.debian.org/ om du använder den på en webbsida.

Med "Debian" Utan "Debian"
JPEG 100x123 - 8k JPEG 101x124 - 8k
PNG 100x123 - 2k PNG 101x124 - 2k
JPEG 75x92 - 6k JPEG 75x92 - 5k
PNG 75x92 - 1k PNG 75x92 - 1k
JPEG 50x61 - 4k JPEG 50x61 - 4k
PNG 50x61 - 1k PNG 50x61 - 1k
JPEG 25x30 - 2k JPEG 25x30 - 2k
PNG 25x30 - 1k PNG 25x30 - 1k
Gimp - 83k Gimp - 64k
SVG - 11k SVG - 7k
Inkapslad PostScript - 11k Inkapslad PostScript - 7k
PDF - 5k PDF - 3k

Debian Restricted Use logotyp

Licens för Debians officiella logotyp

Obs! Den engelskspråkiga sidan innehåller den exakta ordalydelsen, detta är bara en översättning.

Upphovsrättsskyddad © 1999 Software in the Public Interest

  1. Denna logotyp får endast användas då
    • produkten den används för är tillverkad i enlighet med ett dokumenterat tillvägagångssätt, såsom publicerats på www.debian.org (exempelvis framställande av officiella cd-skivor), eller
    • officiellt godkännande ges av Debian för användning för detta specifika ändamål
  2. Den kan användas för en officiell del av Debian (vilket bestäms enligt reglerna i I), vilken är del av en komplett produkt, om det görs klart att bara denna del är officiellt godkänd
  3. Vi reserverar rätten att återkalla licensen för en produkt

Tillstånd har givits för att använda den officiella logotypen på klädesplagg (tröjor, kepsar, osv.) så länge de görs av en Debianutvecklare och inte säljs med vinstintresse.

Med "Debian" Utan "Debian"
JPEG 100x221 - 8k JPEG 100x193 - 7k
JPEG 75x165 - 7k JPEG 75x144 - 6k
JPEG 50x110 - 4k JPEG 50x96 - 3k
JPEG 25x55 - 3k JPEG 25x48 - 2k
Gimp - 77k Gimp - 60k
SVG - 8k SVG - 6k
Inkapslad PostScript - 8k Inkapslad PostScript - 6k
PDF - 13k PDF - 6k

Om Debians logotyper

Debians logotyper valdes med hjälp av en omröstning bland Debianutvecklarna 1999. De skapades av Raul Silva. Den röda färgen som används i typsnittet är nominellt Rubine Red 2X CVC. Den aktuella motsvarigheten är antingen PANTONE Strong Red C (Renderas i RGB som #CE0056) eller PANTONE Rubine Red C (renderas i RGB som #CE0058). Du hittar mer detaljer om logotyperna och orsaken till att PANTONE Rubine Red 2X CVC har ersatts och om andra motsvarigheter till den röda färgen på wikisidan för Debianloggan.

Andra marknadföringsbilder

Debianknappar

[Debian GNU/Linux] Detta är den första knappen som gjorts för projektet. Licensen för denna logotyp är densamma som för den öppna logotypen. Logotypen skapades av Craig Small.

Här är några ytterligare knappar som har gjorts för Debian:
[Powered by Debian](XCF)   [Powered by Debian]   [Powered by Debian]   [Powered by Debian]   [Powered by Debian GNU/Linux]   [Debian powered]   [Debian powered]   [Debian] (liten knapp)   [Debian powered]  

Debians mångfaldslogotyp

Det finns en variant på Debianloggan för att främja mångfald i vår gemenskap, som kallas för Debians mångfaldslogotyp:
[Debians mångfaldslogotyp]
Logotypen skapades av Valessio Brito och licensieras under GPLv3. Källkoden (SVG-format) finns tillgänglig i skaparens Gitförråd.

Debians hexagonala klistermärke

Detta är ett klistermärke som följer specifikationen för hexagonala klistermärken:
[Debian GNU/Linux]
Källkoden (SVG-format) och en Makefil för att generera png- och svg-förhandsgranskningarna finns tillgängliga i Debians förråd för flygblad. Licensen för detta klistermärke är ekvivalent med Open Use logo licensen. Klistermärket skapades av Elena Grandi.