LTS Säkerhetsinformation

Hålla ditt Debian LTS-system säkert

För att få de senaste Debian LTS-säkerhetsbulletinerna, prenumerera på sändlistan debian-lts-announce.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se the Debians säkerhetsinformation.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postats på sändlistan debian-lts-announce list.

[2023-05-30] DLA-3438-1 kamailio LTS security update
[2023-05-29] DLA-3437-1 libssh LTS security update
[2023-05-29] DLA-3436-1 sssd LTS security update
[2023-05-28] DLA-3435-1 rainloop LTS security update
[2023-05-27] DLA-3434-1 sysstat LTS security update
[2023-05-27] DLA-3433-1 libraw LTS security update
[2023-05-24] DLA-3432-1 python2.7 LTS security update
[2023-05-22] DLA-3431-1 sqlite LTS security update
[2023-05-21] DLA-3430-1 cups-filters LTS security update
[2023-05-21] DLA-3429-1 imagemagick LTS security update
[2023-05-20] DLA-3428-1 node-nth-check LTS security update
[2023-05-20] DLA-3427-1 texlive-bin LTS security update
[2023-05-17] DLA-3426-1 netatalk LTS security update
[2023-05-16] DLA-3425-1 sqlparse LTS security update
[2023-05-16] DLA-3424-1 python-ipaddress LTS security update
[2023-05-15] DLA-3423-1 epiphany-browser LTS security update
[2023-05-15] DLA-3422-1 postgresql-11 LTS security update
[2023-05-15] DLA-3421-1 thunderbird LTS security update
[2023-05-15] DLA-3404-1 linux-5.10 LTS security update
[2023-05-15] DLA-3403-1 linux LTS security update
[2023-05-14] DLA-3420-1 golang-websocket LTS security update
[2023-05-12] DLA-3419-1 webkit2gtk LTS security update
[2023-05-11] DLA-3418-1 nvidia-graphics-drivers-legacy-390xx LTS security update
[2023-05-11] DLA-3417-1 firefox-esr LTS security update
[2023-05-10] DLA-3416-1 emacs LTS security update
[2023-05-05] DLA-3415-1 python-django LTS security update
[2023-05-02] DLA-3414-1 avahi LTS security update
[2023-05-02] DLA-3413-1 libdatetime-timezone-perl LTS security update
[2023-05-02] DLA-3412-1 tzdata LTS security update
[2023-05-01] DLA-3410-1 openvswitch LTS security update
[2023-04-30] DLA-3411-1 distro-info-data LTS database update
[2023-04-30] DLA-3409-1 libapache2-mod-auth-openidc LTS security update
[2023-04-30] DLA-3408-1 jruby LTS security update
[2023-04-30] DLA-3407-1 jackson-databind LTS security update
[2023-04-30] DLA-3406-1 sniproxy LTS security update
[2023-04-30] DLA-3405-1 libxml2 LTS security update

De senaste Debian LTS säkerhetsbulletinerna finns även tillgängliga i RDF format. Vi erbbjuder också en andra fil som innehåller första stycket i den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Även äldre säkerhetsbulletiner finns tillgängliga: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014,

Debiandistributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar all information om sårbarheters status i Debianpaket, och sökas med hjälp av CVE eller paketnamn.

Kontaktinformation

Vänligen läs Debian LTS FAQ innan ni kontaktar oss. Era frågor kan redan vara besvarade där.

Även kontaktinformation kan hittas i FAQ.