LTS Säkerhetsinformation

Hålla ditt Debian LTS-system säkert

För att få de senaste Debian LTS-säkerhetsbulletinerna, prenumerera på sändlistan debian-lts-announce.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se the Debians säkerhetsinformation.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postats på sändlistan debian-lts-announce list.

[2022-06-28] DLA-3060-1 blender LTS security update
[2022-06-28] DLA-3058-1 libsndfile LTS security update
[2022-06-23] DLA-3057-1 request-tracker4 LTS security update
[2022-06-22] DLA-3056-1 exo LTS security update
[2022-06-21] DLA-3055-1 ntfs-3g LTS security update
[2022-06-20] DLA-3054-1 sleuthkit LTS security update
[2022-06-20] DLA-3053-1 vim LTS security update
[2022-06-20] DLA-3052-1 cyrus-imapd LTS security update
[2022-06-15] DLA-3051-1 tzdata LTS security update
[2022-06-10] DLA-3050-1 vlc LTS security update
[2022-06-09] DLA-3049-1 mailman LTS security update
[2022-06-09] DLA-3048-1 python-bottle LTS security update
[2022-06-07] DLA-3047-1 avahi LTS security update
[2022-06-07] DLA-3046-1 librecad LTS security update
[2022-06-06] DLA-3045-1 php-horde-mime-viewer LTS security update
[2022-06-06] DLA-3044-1 glib2.0 LTS security update
[2022-06-06] DLA-3043-1 pidgin LTS security update
[2022-06-03] DLA-3042-1 clamav LTS security update
[2022-06-03] DLA-3041-1 thunderbird LTS security update
[2022-06-03] DLA-3040-1 firefox-esr LTS security update
[2022-06-03] DLA-3039-1 pypdf2 LTS security update
[2022-06-03] DLA-3038-1 debian-security-support LTS security update
[2022-06-02] DLA-3036-1 pjproject LTS security update
[2022-05-31] DLA-3037-1 libjpeg-turbo LTS security update
[2022-05-30] DLA-3035-1 libdbi-perl LTS security update
[2022-05-30] DLA-3034-1 haproxy LTS security update

De senaste Debian LTS säkerhetsbulletinerna finns även tillgängliga i RDF format. Vi erbbjuder också en andra fil som innehåller första stycket i den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Även äldre säkerhetsbulletiner finns tillgängliga: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014,

Debiandistributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar all information om sårbarheters status i Debianpaket, och sökas med hjälp av CVE eller paketnamn.

Kontaktinformation

Vänligen läs Debian LTS FAQ innan ni kontaktar oss. Era frågor kan redan vara besvarade där.

Även kontaktinformation kan hittas i FAQ.