Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Opsætning af et Debian-arkivspejl

Hvorvidt man skal spejle

Selv om vi er glade for at få nye filspejle, bør alle der overvejer at vedligeholde et filspejl, sikre sig at de kan besvare følgende spørgsmål, før de forsøger at opsætte deres eget filspejl:

Hvad man spejler

Den primære side om filspejling oplyser de arkiver, som kan spejles.

Se siden om størrelser på filspejle for mere præcise oplysninger om størrelser på filspejle.

Arkivet debian-security/ indeholder sikkerhedsopdateringer udsendt af Debians sikkerhedsteam. Mens det lyder interessant for alle, anbefaler vi ikke at vores brugere benytter filspejle til at hente sikkerhedsopdateringer, og beder dem i stedet om at hente dem direkte fra vores distribuerede security.debian.org-tjenste. Vi anbefaler at debian-security ikke spejles.

Hvor der kan filspejles fra

Bemærk at ftp.debian.org ikke er den kanoniske placering for Debian-pakker, det er blot en af flere servvere, der opdateres fra en intern Debian-server.

Der er mange officielle filspejle, der understøtter rsync og som er gode at spejle fra. Benyt en der er netværksmæssigt tæt på dig.

Du bør undgå at spejle fra en hvilken som helst tjeneste, der benyttere mere end én adresse (så som ftp.us.debian.org), da det kan medføre, at du synkroniserer mellem forskellige tilstande på tværs af dine egne spejlingskørsler, såfremt dit opstrømsfilspejle ikke længere er synkrone. Bemærk også at HTTP er den eneste tjeneste, som vi garanterer findes på ftp.CC.debian.org. Hvis du ønsker at spejle ved hjælp af rsync (anvendelse af ftpsync anbefales), så foreslår vi at du vælger det egentlige navn på den maskine, der pt. står for ftp.CC.debian.org. (Kig i mappen /debian/project/trace på den pågældende server, for at konstatere hvad dens navn er).

Hvordan man spejler

Den anbefalede filspejlingsmetode er med det skriptsættet ftpsync, der er tilgængtligt på to måder:

Anvend ikke dine egne skripter, og brug ikke bare single-pass-rsyncs. Når ftpsync anvendes, sikres det at opdateringer foretages på en sådan måde, at apt ikke bliver forvirret. I særdeleshed behandler ftpsync oversættelser, indhold og andre metadatafiler i en rækkefølge på en sådan måde, at apt ikke løber ind i valideringsfejl, hvis en bruger opdaterer pakkelisten mens et mirror-run er i gang. Yderligere fremstilles der også tracefiler, som indeholder flere oplysninger, som er nyttige til at afgøre hvorvidt et filspejl fungerer, hvilke arkitekturer det indeholder og hvor det synkroniserer fra.

Delvis filspejling

Det allerede store Debian-arkiv taget i betragtning, kan det være en god ide kun at spejle dele af arkivet. Offentlige filspejle bør indeholde alle suiter (testing, unstable, osv.), men kan have begrænsninger på hvilke arkitekturer, der er tilgængelige. Til det formål har opsætningsfilen til ftpsync indstillingerne ARCH_EXCLUDE og ARCH_INCLUDE.

Hvornår man skal filspejle

Hovedarkivet opdateres fire gange dagligt. Filspejlene begynder normalt opdateringen omkring klokken 3.00, 9.00, 15.00 og 21.00 (alle UTC), men disse er ikke uforanderlige, og du skal ikke indstille din daglige spejling efter disse tider.

Dit spejl bør opdateres nogle få timer efter et af hovedfilspejlene er blevet opdateret. Du bør undersøge om det sted du spejler fra efterlader en tidsstemplingsfil i sin undermappe project/trace/. Tidsstemplingsfilen har samme navn som netstedet, og indeholder tidspunktet for den seneste opdatering af filspejlet. Læg et par timer til den tid (for at være på den sikre side) og start din filspejl på det tidspunkt.

Det er afgørende at dit filspejl er synkront med hovedarkivet. Mindst fire updateringer pr. 24 timer vil sikre, at dit filspejl er en sand spejling af arkivet. Vær opmærksom på, at filspejle, som ikke er synkrone med hovedarkivet, ikke vil optræde på den officielle filspejlsliste.

Den nemmeste måde, automatisk at få filspejlet opdateret hver dag er at anvende cron. Se man crontab for flere oplysninger.

Bemærk, at den nemmeste måde at få spejlingen til at køre automatisk hver dag, er at bruge cron. Se man crontab for flere oplysninger.

Push-udløst filspejling

Push-filspejling er en form for spejling vi har udviklet for at minimere den tid det tager ændringer i arkivet at nå ud til filspejlene. Et opstrømsfilspejl anvender en SSH-trigger til at fortælle nedenstrømsfilspejlet, at det skal opdatere sig selv. For en mere detaljeret beskrivelse af hvordan dette fungerer, hvorfor det er sikkert, og hvordan man opsætter et push-filspejl, se den komplette beskrivelse.

Yderligere anbefalet opsætning

Offentlige filspejle bør gøre Debian-arkivet tilgængeligt over HTTP i /debian.

Yderligere skal man sikre sig, at mappelister er aktive (med fuldlængdefilnavne) og at symlinks følges. Hvis du bruger Apache, vil noget ala dette nok fungere:

<Directory /sti/til/dit/debian/filspejl>
   Options +Indexes +SymlinksIfOwnerMatch
   IndexOptions NameWidth=* +SuppressDescription
</Directory>

Hvordan et spejl føjes til spejllisten

Hvis du ønsker at få dit eget filspejl anført på listen over officielle filspejle:

Når et filspejl er blevet sat up, bør det registereres hos Debian for at blive optaget på listen over filspejle. Det gøres ved at benytte vores simple webformular.

Problemer eller forespørgsler stilles til mirrors@debian.org.

Postlister

Der er to offentlige postlister vedrørende Debian-filspejle, debian-mirrors-announce og debian-mirrors. Vi opfordrer alle filspejlsvedligeholdere at tilmelde sig annonceringsliten, da den anvendes til alle vigtige annonceringer. Listen er modereret og har kun en lav trafikmængde. Den anden postliste er beregnet til generelle diskussioner og er åben for alle.

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret på disse websider, kan du kontakte os på mirrors@debian.org eller anvende IRC, #debian-mirrors på irc.debian.org.

Bemærkninger til private (delvise) filspejle

Hvis du ønsker at drive et filspejl kun for dig eller din organisation, og du kun har behov for en delmængde af suiterne (så som stable), kunne debmirror også være en god løsning for dig.