Sätta upp en spegel av Debianarkivet

Om du ska spegla

Även om vi är glada för nya speglar, bör alla som vill sätta upp en spegel försäkra sig om att de kan svara på dessa frågor innan de försöker starta sin egen spegel:

Vad som bör speglas

Ingångssidan för speglar innehåller en förteckning över vilka arkiv som är tillgängliga för spegling.

Se vår sida om storlek på spegeln för mer detaljerad information om spegelstorlekar.

Arkiven i debian-security/ innehåller säkerhetsuppdateringar som släppts av Debians säkerhetsgrupp. Medan det låter intressant för alla så rekommenderar vi inte våra användare att använda speglingar för att få säkerhetsuppdateringar och ber dem istället att hämta dessa från vår distribuerade tjänst security.debian.org. Vi rekommenderar att debian-security inte speglas.

Platser att spegla

Notera att ftp.debian.org inte är den vederhäftiga platsen för Debianpaket, utan endast en av flera servrar som blir uppdaterad från en intern Debianserver. Det finns många publika speglingar som stödjer rsync och är lämpade att spegla från. Vänligen välj en som är i närheten av dig nätverksmässigt.

Du bör undvika att spegla från alla tjänstnamn som resolvar till mer än en adress (så som ftp.us.debian.org) eftersom detta kan orsaka att du synkar mellan olika tillstånd över dina speglingskörningar om dina uppströmsspeglingar är osynkade. Notera även att HTTP är den enda tjänsten som garanterar att den existerar på ftp.CC.debian.org. Om du vill spegla med hjälpa av rsync (med ftpsync som rekommenderas), föreslår vi att du väljer det korrekta sajtnamnet för maskinen som för närvarande tillhandahåller ftp.CC.debian.org. (Se mappen /debian/project/trace på servern för att hitta detta).

Hur man speglar

Den rekommenderade metoden för att spegla är med skriptsamlingen ftpsync, som finns tillgänglig i dessa former:

Använd inte dina egna skript, och använd inte bara single-pass rsync. Om du använder ftpsync säkerställer detta att uppdateringar görs på ett sätt som inte förvirrar apt. ftpsync behandlar översättningar, innehåll och andra metadatafiler i en ordning som gör att apt inte råkar ut för valideringsfel om en användare uppdaterar paketlistan samtidigt som en speglingskörning pågår. Utöver detta producerar den även spårningsfiler som innehåller mer information som är användbar för att avgöra om en spegling fungerar, vilka arkitekturer som den bär, och var den synkar från.

Spegla delmängder

Med tanke på hur stort Debianarkivet redan är kan det vara fördelaktigt att endast spegla en del av arkivet. Publika speglingar skall innehålla alla uppsättningar (uttestningsutgåvan, instabila utgåvan, osv.), men de kan begränsa vilka arkitekturer som de innehåller. Konfigurationsfilen för ftpsync har ARCH_EXCLUDE- och ARCH-INCLUDE-inställningar för detta ändamål.

När du bör spegla

Huvudarkivet uppdateras fyra gånger om dagen. Speglarna börjar normalt uppdatera runt klockan 3:00, 9:00, 15:00 och 21:00 (alla tiderna UTC), men dessa är inga fastslagna tider och du bör inte fixera dina speglar runt dem.

Din spegel bör uppdatera ett par timmar efter en av huvudarkivets spegelpulser. Du bör se om platsen du speglar från skapar en tidsstämpelfil i sin project/trace/-katalog. Tidsstämpelfilen kommer ha samma namn som den platsen, och ange den tidpunkt när senaste speglingskörningen slutfördes. Lägg till ett par timmar på det (för att vara på den säkra sidan) och spegla då.

Det är väsentligt att din spegling är i synk med huvudarkivet. Ett minimum på 4 uppdateringar per 24 timmar säkerställer att din spegling är en sann reflektion av arkivet. Var vänlig förstå att speglingar som inte är i synk med huvudarkivet inte kommer att listas i de officiella speglingslistorna.

Det enklaste sättet att automatiskt köra spegeln varje dag är att använda cron. Se man crontab för detaljer.

Om din plats blir push-speglad behöver du inte bry dig om något av detta.

Push-styrd spegling

Push-spegling är en form av spegling vi har utvecklat som minimerar tiden det tar för ändringar i huvudarkivet att nå speglarna. En uppströmsspegel använder en SSH-utlösare som informerar nedströmsspegeln om att den måste uppdateras. För en mer utförlig beskrivning av hur det fungerar, varför det är säkert, och hur man sätter upp en push-spegel, se den kompletta förklaringen.

Rekommenderade ytterligare inställningar

Publika speglingar bör göra Debianarkivet tillgängligt över HTTP vid /debian.

Utöver detta, säkerställ att directory listings är aktiverade (med fullständiga filnamn) och att symboliska länkar följs. Om du använder apache kan något likt följande fungera:

<Directory /path/to/your/debian/mirror>
   Options +Indexes +SymlinksIfOwnerMatch
   IndexOptions NameWidth=* +SuppressDescription
</Directory>

Lägga till en spegel i spegellistan

Om du vill få din spegling listad bland de officiella speglingarna, vänligen:

När en spegel satts upp bör den registreras hos Debian så att den kan läggas till i officiella speglingslistan. Registrering kan göras via vårt enkla webbformulär.

Problem eller frågor kan ställas till mirrors@debian.org.

Mailinglists

Det finns två publika sändlistor om Debianspeglingar, debian-mirrors-announce och debian-mirrors. Vi rekommenderar att alla speglingsunderhållare att prenumerera på tillkännagivandesändlistan eftersom den kommer att användas för alla viktiga tillkännagivanden. Denna lista är modererad och kommer endast att få en liten mängd trafik. Den andra sändlistan menas för allmänna diskussioner och är öppen för alla.

Om du har några frågor som inte besvaras på dessa webbsidor kan du kontakta oss på mirrors@debian.org eller med hjälp av IRC, #debian-mirrors på irc.debian.org.

Anmärkningar för privata (delmängds-) speglingar

Om du vill driva en spegling för endast din egna sajt, och du endast behöver hålla en delmängd av sviterna (så som stabila utgåvan), kan även debmirror passa dig.