Poznámka: Původní dokument je novější než tento překlad.

Světová zrcadla Debianu

Debian je distribuován (zrcadlen) na stovkách serverů na Internetu. Používání nejbližšího serveru vám pravděpodobně zrychlí stahování a také sníží zátěž našich centrálních serverů a Internetu jako takového.

Zrcadla Debianu mohou být primární nebo sekundární. Definice jsou následující:

Primární zrcadlo má dobrou šířku pásma, je dostupné 24 hodin denně a má jednoduše zapamatovatelný název ve tvaru ftp.<země>.debian.org.
Všechna jsou automaticky aktualizována vždy po aktualizaci archivu Debianu.

Sekundární zrcadlo může omezovat, co bude zrcadlit (z důvodu omezené kapacity). Samotný fakt, že je zrcadlo sekundární, nutně neznamená, že bude pomalejší, nebo méně aktuální než primární zrcadlo.

Použijte zrcadlo, které je vám nejblíže, čímž dosáhnete nejrychlejšího možného stahování, ať už je to primární, nebo sekundární zrcadlo. Pro určení zrcadla s nejrychlejší odezvou můžete použít program netselect; pro určení zrcadla s největší propustností použijte program pro stahování, jako je wget nebo rsync. Všimněte si, že geografické umístění často není nejdůležitějším faktorem, který určuje, jaký server vám nejlépe poslouží.

Spolehlivou kopii následujícího seznamu vždy naleznete na: https://www.debian.org/mirror/list.
Pokud víte o nějakém zrcadle, které v tomto seznamu chybí, požádejte jeho správce, aby vyplnil formulář na: https://www.debian.org/mirror/submit.
Vše ostatní, co chcete vědět o zrcadlech Debianu: https://www.debian.org/mirror/.

Primární zrcadla Debianu

Země Zrcadlo Architektury
Čína ftp.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Čína ftp2.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Řecko ftp.gr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Česká republika ftp.cz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Španělsko ftp.es.debian.org/debian/ amd64 armel armhf i386
Arménie ftp.am.debian.org/debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
Austrálie ftp.au.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Švédsko ftp.fi.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Švédsko ftp.se.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Švýcarsko ftp.ch.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bělorusko ftp.by.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Belgie ftp.be.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Brazílie ftp.br.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bulharsko ftp.bg.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Dánsko ftp.dk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Estonsko ftp.ee.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Francie ftp.fr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hong Kong ftp.hk.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Chile ftp.cl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
Chorvatsko ftp.hr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Itálie ftp.it.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Japonsko ftp.jp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Kanada ftp.ca.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Korea ftp.kr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Litva ftp.lt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Maďarsko ftp.hu.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Moldavsko ftp.md.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Německo ftp.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Německo ftp2.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nizozemí ftp.nl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Norsko ftp.no.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nová Kaledonie ftp.nc.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nový Zéland ftp.nz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Polsko ftp.pl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Portugalsko ftp.pt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Rakousko ftp.at.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Rusko ftp.ru.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Salvador ftp.sv.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Slovensko ftp.sk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Slovinsko ftp.si.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Spojené království ftp.is.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Spojené království ftp.uk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Spojené státy ftp.us.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Tchai-wan ftp.tw.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Turecko ftp.tr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Sekundární zrcadla Debianu

Hostitel HTTP Architektury

Čína
ftp.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp2.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lzu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.bfsu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.huaweicloud.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.sjtu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.nju.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.ustc.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.163.com /debian/ amd64 i386

Řecko
ftp.gr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.noc.ntua.gr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.otenet.gr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Česká republika
ftp.cz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ignum.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.web4u.cz / amd64 armel armhf i386 s390x
debian.superhosting.cz /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.cvut.cz /debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.debian.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.sh.cvut.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.zcu.cz /debian/ amd64 armhf i386 s390x
merlin.fit.vutbr.cz /debian/ amd64 armel armhf i386 mips
mirror.dkm.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.it4i.cz /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Španělsko
ftp.es.debian.org /debian/ amd64 armel armhf i386
debian.grn.cat /debian/ amd64 armhf i386
debian.redimadrid.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.redparra.com /debian/ amd64 armel
debian.uvigo.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.caliu.cat /debian/ amd64 armel i386
ftp.cica.es /debian/ amd64 i386
ftp.udc.es /debian/ amd64 armel i386 mips mipsel
mirror.librelabucm.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips source
repo.ifca.es /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
softlibre.unizar.es /debian/ amd64 i386
ulises.hostalia.com /debian/ amd64 armel armhf i386

Írán
debian.asis.ai /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.aminidc.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Argentina
debian.unnoba.edu.ar /debian/ amd64 armel armhf i386 mips64el
mirror.sitsa.com.ar /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Arménie
ftp.am.debian.org /debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
mirrors.asnet.am /debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source

Austrálie
ftp.au.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.digitalpacific.com.au /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.mirror.serversaustralia.com.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.aarnet.edu.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.amaze.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.intergrid.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.launtel.net.au /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.org.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.overthewire.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.realcompute.io /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Švédsko
ftp.fi.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.se.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.lth.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.su.se /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.acc.umu.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftpmirror1.infania.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.pizza /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.glesys.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.zetup.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Švýcarsko
ftp.ch.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ethz.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.init7.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.iway.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirror.sinavps.ch /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirror1.infomaniak.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror2.infomaniak.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
pkg.adfinis-sygroup.ch /debian/ amd64 i386

Bělorusko
ftp.by.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.byfly.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.datacenter.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Belgie
ftp.be.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.belnet.be /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.as35701.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Brazílie
ftp.br.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
alcateia.ufscar.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.c3sl.ufpr.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.itsbrasil.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.pop-sc.rnp.br /debian/ amd64 armhf i386
mirror.unesp.br /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repositorio.nti.ufal.br /debian/ amd64 i386

Bulharsko
ftp.bg.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.a1.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ipacct.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ludost.net /debian/ amd64 i386
debian.mnet.bg /debian/ i386
debian.telecoms.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-sofia.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.netix.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.telepoint.bg /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Cambodia
mirror.cambo.host /debian/ amd64 i386

Dánsko
ftp.dk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.asergo.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.one.com /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.dotsrc.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.rackhosting.com /debian/ amd64 i386

Estonsko
ftp.ee.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.eenet.ee /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Filipíny
mirror.pregi.net /debian/ amd64 i386
mirror.rise.ph /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Finsko
www.nic.funet.fi /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Francie
ftp.fr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.apt-mirror.de /debian/ amd64 armhf i386
debian.mirror.ate.info / amd64 i386
debian.polytech-lille.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.proxad.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.univ-lorraine.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.univ-reims.fr /debian/ amd64 i386
debian.univ-tlse2.fr /debian/ amd64 i386
deb-mir1.naitways.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ec-m.fr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.iut-bm.univ-fcomte.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.lip6.fr /pub/linux/distributions/debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.rezopole.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
ftp.univ-pau.fr /linux/mirrors/debian/ amd64 arm64 armhf i386 source
ftp.u-picardie.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.u-strasbg.fr /debian/ amd64 i386
mirror.plusserver.com /debian/debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.ircam.fr /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Gruzie
debian.grena.ge /debian/ amd64

Hong Kong
ftp.hk.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.xtom.com.hk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
openbsd.hk /debian/ amd64 i386 source

Chile
ftp.cl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
debian.netlinux.cl /debian/ amd64 armhf i386 s390x
debian.redlibre.cl /debian/ amd64 armhf i386 mips mipsel s390x
mirror.insacom.cl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ufro.cl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Chorvatsko
ftp.hr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.carnet.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.iskon.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Indie
debianmirror.nkn.in /debian/ amd64 armhf i386
debian.sbnw.in /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debmirror.hbcse.tifr.res.in /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cse.iitk.ac.in /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x

Indonésie
kartolo.sby.datautama.net.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
kebo.pens.ac.id /debian/ all amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el s390x source
mirror.poliwangi.ac.id /debian/ amd64 armel armhf i386

Itálie
ftp.it.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.connesi.it /debian/ amd64 i386 source
debian.dynamica.it /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
debian.mirror.garr.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.linux.it /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
giano.com.dist.unige.it /debian/ amd64 i386
mirror.units.it /debian/ amd64 armel armhf i386

Izrael
debian.co.il /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.isoc.org.il /pub/debian/ amd64 i386

Japonsko
ftp.jp.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian-mirror.sakura.ne.jp /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
dennou-k.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
dennou-q.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.jaist.ac.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.kddilabs.jp /pub/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el
ftp.nara.wide.ad.jp /debian/ amd64 armel i386 mips mipsel
ftp.riken.jp /Linux/debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.yz.yamagata-u.ac.jp /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
hanzubon.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Jižní Afrika
debian.saix.net / amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.is.co.za /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kanada
ftp.ca.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ca-west.mirror.fullhost.com /debian/ amd64 i386
debian.mirror.estruxture.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.globo.tech /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iweb.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.rafal.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.csclub.uwaterloo.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.it.ubc.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kazachstán
mirror.hoster.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ps.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Keňa
debian.mirror.ac.ke /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.liquidtelecom.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Korea
ftp.kr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.harukasan.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.kaist.ac.kr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.lanet.kr /debian/ ALL Archive-architecture: amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.anigil.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kostarika
debianmirror.una.ac.cr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.ucr.ac.cr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kyrgyzstan
mir.linux.kg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Litva
ftp.lt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.balt.net /debian/ amd64 i386
debian.mirror.vu.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.litnet.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.vpsnet.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Lotyšsko
debian.koyanet.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.linux.edu.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Lucembursko
debian.mirror.root.lu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Maďarsko
ftp.hu.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.bme.hu /debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.fsn.hu /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.kfki.hu /linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repo.jztkft.hu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Makedonie, republika
mirror.onevip.mk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Moldavsko
ftp.md.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.as43289.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.mivocloud.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Německo
ftp.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp2.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
artfiles.org /debian/ amd64 i386
debian.charite.de /debian/ amd64 i386
debian.inf.tu-dresden.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.intergenia.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iphh.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
debian.mirror.lrz.de /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.tu-bs.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uni-duisburg-essen.de /debian/ amd64 armhf i386
ftp.fau.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.gwdg.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.halifax.rwth-aachen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.hosteurope.de /mirror/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.mpi-sb.mpg.de /pub/linux/debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.plusline.net /debian/ amd64 i386
ftp-stud.hs-esslingen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.stw-bonn.de /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.tu-clausthal.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tu-chemnitz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-bayreuth.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-hannover.de /debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
ftp.uni-kl.de /debian/ amd64 i386
ftp.uni-mainz.de /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.uni-stuttgart.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.wrz.de /debian/ amd64 arm64 armhf
mirror.de.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.dogado.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.eu.oneandone.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ipb.de /debian/ amd64 i386 source
mirror.k-cix.de /debian/ amd64 i386
mirror.netcologne.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.netzwerge.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el
mirror.united-gameserver.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.wtnet.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.23media.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
packages.hs-regensburg.de /debian/ amd64
pubmirror.plutex.de /debian/ amd64 i386

Nizozemí
ftp.nl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.cambrium.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.snt.utwente.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.debian.xs4all.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.dataone.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.duocast.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.i3d.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.neostrada.nl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nforce.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nl.datapacket.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nl.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.novg.net /debian/ amd64
mirror.seedvps.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.serverius.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.schoemaker.systems /debian/ amd64 arm64
mirrors.xtom.nl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.vpgrp.io /debian/ amd64

Norsko
ftp.no.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uio.no /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nová Kaledonie
ftp.nc.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.nautile.nc /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lagoon.nc /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nový Zéland
ftp.nz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.fsmg.org.nz /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Polsko
ftp.pl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.inhost.pro /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.agh.edu.pl /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.icm.edu.pl /pub/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.task.gda.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Portugalsko
ftp.pt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uevora.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.eq.uc.pt /software/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt /pub/debian/ amd64 armhf i386
mirrors.ptisp.pt /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.up.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 ppc64el

Rakousko
ftp.at.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.anexia.at /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.lagis.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mur.at /debian/ amd64 armel armhf i386
debian.sil.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tu-graz.ac.at /mirror/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Réunion
depot-debian.univ-reunion.fr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Rumunsko
mirror.linux.ro /debian/ amd64
mirrors.hostico.ro /debian/ amd64
mirrors.nav.ro /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.nxthost.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el
mirrors.pidginhost.com /debian/ amd64 i386
mirrors.xservers.ro /debian/ amd64 i386

Rusko
ftp.ru.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.psn.ru /debian/ amd64 armel i386
mirror.corbina.net /debian/ amd64 i386
mirror.docker.ru /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.mephi.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.powernet.com.ru /debian/ amd64 i386
mirror.surf /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.truenetwork.ru /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Salvador
ftp.sv.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.salud.gob.sv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Singapur
mirror.0x.sg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Slovensko
ftp.sk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.antik.sk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.debian.sk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Slovinsko
ftp.si.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.arnes.si /debian/ amd64 i386

Spojené království
ftp.is.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirrors.uk2.net /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el s390x
debian.mirror.uk.sargasso.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
free.hands.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ticklers.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.bytemark.co.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cov.ukservers.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lchost.net /debian/ amd64 i386
mirror.mythic-beasts.com /debian/ amd64 i386
mirror.ox.ac.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.positive-internet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.coreix.net /debian/ amd64
mirrorservice.org /sites/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.m247.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
mirror.sov.uk.goscomb.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.sucs.swan.ac.uk /pub/linux/debian/ amd64 i386
mirror.vorboss.net /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ukdebian.mirror.anlx.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Spojené státy
ftp.us.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian-archive.trafficmanager.net /debian/ amd64 i386
debian.cc.lehigh.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csail.mit.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.cs.binghamton.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ec.as6453.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.gtisc.gatech.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.constant.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.osuosl.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uchicago.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cc.columbia.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cogentco.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.keystealth.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.pit.teraswitch.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.accretive-networks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.advancedhosters.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.bloomu.edu /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.edge.kernel.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.gigenet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.siena.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.lug.mtu.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.namecheap.com /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.ocf.berkeley.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.syringanetworks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.steadfast.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.wikimedia.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.xtom.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.us.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.us.oneandone.net /debian/ ALL amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
plug-mirror.rcac.purdue.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repo.ialab.dsu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386
us.mirror.nsec.pt /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Srbsko
debian.petarmaric.com /debian/ amd64 i386 source
mirror.pmf.kg.ac.rs /debian/ amd64 armhf i386 s390x

Thajsko
ftp.debianclub.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.applebred.net /debian/ amd64 i386
mirror.kku.ac.th /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Tchai-wan
ftp.tw.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csie.ncku.edu.tw /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csie.ntu.edu.tw /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.cs.nctu.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ntou.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tku.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
opensource.nchc.org.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Turecko
ftp.tr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.gnu.gen.tr /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.linux.org.tr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ukrajina
debian.volia.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.mirohost.net /debian/ amd64 i386

Uruguay
debian.repo.cure.edu.uy /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel

Vietnam
debian.xtdv.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.bizflycloud.vn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Last modified: Tue Apr 13 11:25:04 2021 Number of sites listed: 419