Svetové zrkadlá Debianu

Debian distribuujú (zrkadlia) stovky serverov na internete. Ak použijete server, ktorý je blízko k vám, zrýchlite tým sťahovanie a tiež znížite zaťaženie našich centrálnych serverov a internetu celkovo.

Zrkadlá Debianu môžu byť primárne alebo sekundárne. Definície sú nasledovné:

Primárne zrkadlo má dobrú šírku pásma a synchronizuje sa priamo z syncproxy siete Debianu. Niektoré primárne zrkadlá majú aliasy v tvare ftp.<krajina>.debian.org, aby si ich používatelia jednoduchšie zapamätali. Zvyčajne zrkadlia všetky architektúry.

Sekundárne zrkadlá môžu obmedzovať, ktoré súbory zrkadlia (z dôvodov obmedzenej kapacity). Samotný fakt, že je niektoré zrkadlo sekundárne neznamená nutne, že bude pomalšie alebo menej aktuálne než primárne zrkadlo. V skutočnosti sekundárne zrkadlo, ktoré zrkadlí vašu architektúru a je k vám geograficky bližšie a teda je rýchlejšie, je takmer vždy lepšie ako primárne zrkadlo, ktoré je od vás ďalej.

Použite zrkadlo, ktoré vám je najbližšie, čím dosiahnete najrýchlejšie možné sťahovanie či už je to primárne alebo sekundárne zrkadlo. Na určenie zrkadla s najrýchlejšou odozvou môžete použiť program netselect; na sťahovanie môžete použiť program wget alebo rsync na určenie zrkadla s najväčšou priepustnosťou. Všimnite si, že geografické umiestnenie často nie je najdôležitejším faktorom pri určení ktorý stroj vám poslúži najlepšie.

Ak sa váš systém často sťahuje, môže byť najlepšie použiť „zrkadlo“, ktoré prevádzkuje globálna sieť na disttribúciu obsahu (CDN). Projekt Debian za týmto účelom spravuje deb.debian.org, ktorý môžete použiť vo vašom súbore APT sources.list — prečítajte si podrobnosti na stránke služby.

Autoritatívnu kópiu nasledovného zoznamu vždy nájdete na: https://www.debian.org/mirror/list. Všetko ostatné, čo potrebujete vedieť o zrkadlách Debianu: https://www.debian.org/mirror/.

Primárne zrkadlá archívu Debianu

Krajina Lokalita Architektúry
Čína ftp.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Čína ftp2.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Česká republika ftp.cz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Čile ftp.cl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
Arménsko ftp.am.debian.org/debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
Austrália ftp.au.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Belgicko ftp.be.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bielorusko ftp.by.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Brazília ftp.br.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bulharsko ftp.bg.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Dánsko ftp.dk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Estónsko ftp.ee.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Francúzsko ftp.fr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Grécko ftp.gr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Holandsko ftp.nl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hongkong ftp.hk.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Chorvátsko ftp.hr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Japonsko ftp.jp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Kórea ftp.kr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Kanada ftp.ca.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Litva ftp.lt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Španielsko ftp.es.debian.org/debian/ amd64 armel armhf i386
Švajčiarsko ftp.ch.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Švédsko ftp.fi.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Švédsko ftp.se.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Maďarsko ftp.hu.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Moldavsko ftp.md.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nórsko ftp.no.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nemecko ftp.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nemecko ftp2.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nová Kaledónia ftp.nc.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nový Zéland ftp.nz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Poľsko ftp.pl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Portugalsko ftp.pt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Rakúsko ftp.at.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Rusko ftp.ru.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Salvádor ftp.sv.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Slovensko ftp.sk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Slovinsko ftp.si.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Spojené kráľovstvo ftp.is.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Spojené kráľovstvo ftp.uk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Spojené štáty ftp.us.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Taiwan ftp.tw.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Taliansko ftp.it.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Turecko ftp.tr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Sekundárne zrkadlá archívu Debianu

Hostiteľ HTTP Architektúry

Čína
ftp.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp2.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lzu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.bfsu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.huaweicloud.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.sjtu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.nju.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.ustc.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.163.com /debian/ amd64 i386

Česká republika
ftp.cz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ignum.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.web4u.cz / amd64 armel armhf i386 s390x
debian.superhosting.cz /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.cvut.cz /debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.debian.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.sh.cvut.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.zcu.cz /debian/ amd64 armhf i386 s390x
merlin.fit.vutbr.cz /debian/ amd64 armel armhf i386 mips
mirror.dkm.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.it4i.cz /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Čile
ftp.cl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
debian.netlinux.cl /debian/ amd64 armhf i386 s390x
debian.redlibre.cl /debian/ amd64 armhf i386 mips mipsel s390x
mirror.insacom.cl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ufro.cl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Argentína
debian.unnoba.edu.ar /debian/ amd64 armel armhf i386 mips64el
mirror.sitsa.com.ar /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Arménsko
ftp.am.debian.org /debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
mirrors.asnet.am /debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source

Austrália
ftp.au.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.digitalpacific.com.au /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.mirror.serversaustralia.com.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.aarnet.edu.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.amaze.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.intergrid.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.launtel.net.au /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.org.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.overthewire.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.realcompute.io /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Belgicko
ftp.be.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.belnet.be /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.as35701.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Bielorusko
ftp.by.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.byfly.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.datacenter.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Brazília
ftp.br.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
alcateia.ufscar.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.c3sl.ufpr.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.itsbrasil.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.pop-sc.rnp.br /debian/ amd64 armhf i386
mirror.unesp.br /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repositorio.nti.ufal.br /debian/ amd64 i386

Bulharsko
ftp.bg.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.a1.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ipacct.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ludost.net /debian/ amd64 i386
debian.mnet.bg /debian/ i386
debian.telecoms.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-sofia.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.netix.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.telepoint.bg /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Dánsko
ftp.dk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.asergo.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.one.com /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.dotsrc.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.rackhosting.com /debian/ amd64 i386

Estónsko
ftp.ee.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.eenet.ee /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Fínsko
www.nic.funet.fi /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Filipíny
mirror.pregi.net /debian/ amd64 i386
mirror.rise.ph /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Francúzsko
ftp.fr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.apt-mirror.de /debian/ amd64 armhf i386
debian.mirror.ate.info / amd64 i386
debian.polytech-lille.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.proxad.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.univ-lorraine.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.univ-reims.fr /debian/ amd64 i386
debian.univ-tlse2.fr /debian/ amd64 i386
deb-mir1.naitways.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ec-m.fr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.iut-bm.univ-fcomte.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.lip6.fr /pub/linux/distributions/debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.rezopole.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
ftp.univ-pau.fr /linux/mirrors/debian/ amd64 arm64 armhf i386 source
ftp.u-picardie.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.u-strasbg.fr /debian/ amd64 i386
mirror.plusserver.com /debian/debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.ircam.fr /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Grécko
ftp.gr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.noc.ntua.gr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.otenet.gr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Gruzínsko
debian.grena.ge /debian/ amd64

Holandsko
ftp.nl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.cambrium.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.snt.utwente.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.debian.xs4all.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.dataone.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.duocast.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.i3d.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.neostrada.nl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nforce.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nl.datapacket.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nl.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.novg.net /debian/ amd64
mirror.seedvps.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.serverius.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.schoemaker.systems /debian/ amd64 arm64
mirrors.xtom.nl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.vpgrp.io /debian/ amd64

Hongkong
ftp.hk.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.xtom.com.hk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
openbsd.hk /debian/ amd64 i386 source

Chorvátsko
ftp.hr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.carnet.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.iskon.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

India
debianmirror.nkn.in /debian/ amd64 armhf i386
debian.sbnw.in /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debmirror.hbcse.tifr.res.in /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cse.iitk.ac.in /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x

Indonézia
kartolo.sby.datautama.net.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
kebo.pens.ac.id /debian/ all amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el s390x source
mirror.poliwangi.ac.id /debian/ amd64 armel armhf i386

Irán
debian.asis.ai /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.aminidc.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Izrael
debian.co.il /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.isoc.org.il /pub/debian/ amd64 i386

Japonsko
ftp.jp.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian-mirror.sakura.ne.jp /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
dennou-k.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
dennou-q.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.jaist.ac.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.kddilabs.jp /pub/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el
ftp.nara.wide.ad.jp /debian/ amd64 armel i386 mips mipsel
ftp.riken.jp /Linux/debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.yz.yamagata-u.ac.jp /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
hanzubon.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Južná Afrika
debian.saix.net / amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.is.co.za /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kórea
ftp.kr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.harukasan.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.kaist.ac.kr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.lanet.kr /debian/ ALL Archive-architecture: amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.anigil.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kambodža
mirror.cambo.host /debian/ amd64 i386

Kanada
ftp.ca.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ca-west.mirror.fullhost.com /debian/ amd64 i386
debian.mirror.estruxture.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.globo.tech /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iweb.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.rafal.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.csclub.uwaterloo.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.it.ubc.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kazachstan
mirror.hoster.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ps.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Keňa
debian.mirror.ac.ke /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.liquidtelecom.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kirgizsko
mir.linux.kg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kostarika
debianmirror.una.ac.cr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.ucr.ac.cr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Litva
ftp.lt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.balt.net /debian/ amd64 i386
debian.mirror.vu.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.litnet.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.vpsnet.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Lotyšsko
debian.koyanet.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.linux.edu.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Španielsko
ftp.es.debian.org /debian/ amd64 armel armhf i386
debian.grn.cat /debian/ amd64 armhf i386
debian.redimadrid.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.redparra.com /debian/ amd64 armel
debian.uvigo.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.caliu.cat /debian/ amd64 armel i386
ftp.cica.es /debian/ amd64 i386
ftp.udc.es /debian/ amd64 armel i386 mips mipsel
mirror.librelabucm.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips source
repo.ifca.es /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
softlibre.unizar.es /debian/ amd64 i386
ulises.hostalia.com /debian/ amd64 armel armhf i386

Luxembursko
debian.mirror.root.lu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Švajčiarsko
ftp.ch.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ethz.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.init7.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.iway.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirror.sinavps.ch /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirror1.infomaniak.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror2.infomaniak.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
pkg.adfinis-sygroup.ch /debian/ amd64 i386

Švédsko
ftp.fi.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.se.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.lth.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.su.se /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.acc.umu.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftpmirror1.infania.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.pizza /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.glesys.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.zetup.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Maďarsko
ftp.hu.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.bme.hu /debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.fsn.hu /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.kfki.hu /linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repo.jztkft.hu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Macedónska republika
mirror.onevip.mk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Moldavsko
ftp.md.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.as43289.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.mivocloud.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nórsko
ftp.no.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uio.no /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nemecko
ftp.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp2.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
artfiles.org /debian/ amd64 i386
debian.charite.de /debian/ amd64 i386
debian.inf.tu-dresden.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.intergenia.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iphh.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
debian.mirror.lrz.de /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.tu-bs.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uni-duisburg-essen.de /debian/ amd64 armhf i386
ftp.fau.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.gwdg.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.halifax.rwth-aachen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.hosteurope.de /mirror/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.mpi-sb.mpg.de /pub/linux/debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.plusline.net /debian/ amd64 i386
ftp-stud.hs-esslingen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.stw-bonn.de /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.tu-clausthal.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tu-chemnitz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-bayreuth.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-hannover.de /debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
ftp.uni-kl.de /debian/ amd64 i386
ftp.uni-mainz.de /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.uni-stuttgart.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.wrz.de /debian/ amd64 arm64 armhf
mirror.de.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.dogado.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.eu.oneandone.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ipb.de /debian/ amd64 i386 source
mirror.k-cix.de /debian/ amd64 i386
mirror.netcologne.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.netzwerge.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el
mirror.united-gameserver.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.wtnet.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.23media.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
packages.hs-regensburg.de /debian/ amd64
pubmirror.plutex.de /debian/ amd64 i386

Nová Kaledónia
ftp.nc.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.nautile.nc /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lagoon.nc /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nový Zéland
ftp.nz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.fsmg.org.nz /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Poľsko
ftp.pl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.inhost.pro /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.agh.edu.pl /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.icm.edu.pl /pub/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.task.gda.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Portugalsko
ftp.pt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uevora.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.eq.uc.pt /software/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt /pub/debian/ amd64 armhf i386
mirrors.ptisp.pt /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.up.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 ppc64el

Rakúsko
ftp.at.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.anexia.at /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.lagis.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mur.at /debian/ amd64 armel armhf i386
debian.sil.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tu-graz.ac.at /mirror/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Réunion
depot-debian.univ-reunion.fr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Rumunsko
mirror.linux.ro /debian/ amd64
mirrors.hostico.ro /debian/ amd64
mirrors.nav.ro /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.nxthost.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el
mirrors.pidginhost.com /debian/ amd64 i386
mirrors.xservers.ro /debian/ amd64 i386

Rusko
ftp.ru.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.psn.ru /debian/ amd64 armel i386
mirror.corbina.net /debian/ amd64 i386
mirror.docker.ru /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.mephi.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.powernet.com.ru /debian/ amd64 i386
mirror.surf /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.truenetwork.ru /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Salvádor
ftp.sv.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.salud.gob.sv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Singapur
mirror.0x.sg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Slovensko
ftp.sk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.antik.sk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.debian.sk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Slovinsko
ftp.si.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.arnes.si /debian/ amd64 i386

Spojené kráľovstvo
ftp.is.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirrors.uk2.net /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el s390x
debian.mirror.uk.sargasso.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
free.hands.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ticklers.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.bytemark.co.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cov.ukservers.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lchost.net /debian/ amd64 i386
mirror.mythic-beasts.com /debian/ amd64 i386
mirror.ox.ac.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.positive-internet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.coreix.net /debian/ amd64
mirrorservice.org /sites/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.m247.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
mirror.sov.uk.goscomb.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.sucs.swan.ac.uk /pub/linux/debian/ amd64 i386
mirror.vorboss.net /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ukdebian.mirror.anlx.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Spojené štáty
ftp.us.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian-archive.trafficmanager.net /debian/ amd64 i386
debian.cc.lehigh.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csail.mit.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.cs.binghamton.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ec.as6453.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.gtisc.gatech.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.constant.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.osuosl.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uchicago.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cc.columbia.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cogentco.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.keystealth.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.pit.teraswitch.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.accretive-networks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.advancedhosters.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.bloomu.edu /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.edge.kernel.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.gigenet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.siena.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.lug.mtu.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.namecheap.com /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.ocf.berkeley.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.syringanetworks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.steadfast.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.wikimedia.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.xtom.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.us.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.us.oneandone.net /debian/ ALL amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
plug-mirror.rcac.purdue.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repo.ialab.dsu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386
us.mirror.nsec.pt /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Srbsko
debian.petarmaric.com /debian/ amd64 i386 source
mirror.pmf.kg.ac.rs /debian/ amd64 armhf i386 s390x

Taiwan
ftp.tw.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csie.ncku.edu.tw /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csie.ntu.edu.tw /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.cs.nctu.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ntou.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tku.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
opensource.nchc.org.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Taliansko
ftp.it.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.connesi.it /debian/ amd64 i386 source
debian.dynamica.it /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
debian.mirror.garr.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.linux.it /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
giano.com.dist.unige.it /debian/ amd64 i386
mirror.units.it /debian/ amd64 armel armhf i386

Thajsko
ftp.debianclub.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.applebred.net /debian/ amd64 i386
mirror.kku.ac.th /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Turecko
ftp.tr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.gnu.gen.tr /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.linux.org.tr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ukrajina
debian.volia.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.mirohost.net /debian/ amd64 i386

Uruguaj
debian.repo.cure.edu.uy /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel

Vietnam
debian.xtdv.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.bizflycloud.vn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Last modified: Tue Apr 13 11:25:04 2021 Number of sites listed: 419