Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

Các địa chỉ máy bản sao Debian trên toàn thế giới

Debian được phân phối (nhân bản) trên hàng trăm máy chủ trên mạng Internet. Việc dùng các máy chủ ở gần sẽ gần như chắc chắn nâng cao tốc độ tải về của bạn, và cũng đồng thời giảm tải trên máy chủ trung tâm của chúng tôi và toàn bộ mạng Internet.

Máy bản sao Debian có thể là sơ cấp và thứ cấp. Được định nghĩa như sau:

Một địa chỉ máy bản sao sơ cấp có băng thông tốt, sẵn sàng 24 giờ trên ngày, và có và có tên ở dạng thức dễ nhớ là ftp.<nước>.debian.org.
Chúng thường xuyên tự động cập nhật bất cứ khi nào có cập nhật trên kho Debian.

Một địa chỉ máy bản sao thứ cấp có lẽ có những hạn chế về những gì chúng tạo bản sao (bởi vì hạn chế dung lượng lưu trữ). Chính bởi vì địa chỉ chỉ là thứ cấp nhưng không nên cho rằng chúng sẽ được cập nhật chậm hay ít hơn máy sơ cấp.

Dùng địa chỉ gần bạn nhất để tải về nhanh nhất có thể dù là địa chỉ sơ cấp hay thứ cấp. Chương trình netselect có thể được dùng để dò tìm địa chỉ mà có độ trễ thấp nhất; dùng các chương trình tải về như là wget hay rsync để tìm địa chỉ với năng suất tốt nhất. Chú ý rằng việc gần về mặt địa lý thường không phải là nhân tố quan trọng nhất để dò tìm ra máy nào sẽ phục vụ bạn tốt nhất.

Những thứ khác bạn muốn biết về máy bản sao Debian: https://www.debian.org/mirror/.

Địa chỉ máy bản sao Debian sơ cấp

Quốc gia Địa chỉ Kiến trúc
Ý ftp.it.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Đức ftp2.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Đức ftp.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Đài Loan ftp.tw.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Đan Mạch ftp.dk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Úc ftp.au.debian.org/debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
Ác-mê-ni-a ftp.am.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ai-xơ-len ftp.is.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Áo ftp.at.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Bỉ ftp.be.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Bồ Đào Nha ftp.pt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ba Lan ftp.pl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Be-la-rút ftp.by.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Bra-xin ftp.br.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x sparc
Bun-ga-ri ftp.bg.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Calédonia mới ftp.nc.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ca-na-đa ftp.ca.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Cộng hòa Séc ftp.cz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Chi Lê ftp.cl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Croatia ftp.hr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ftp.us.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Hà Lan ftp.nl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Hồng Kông ftp.hk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Hàn Quốc ftp.kr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Lithuania ftp.lt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Moldova ftp.md.debian.org/debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
Na Uy ftp.no.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Nga ftp.ru.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Nhật Bản ftp.jp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Niu Di-lân ftp.nz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Phần Lan ftp.fi.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Pháp ftp.fr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Tây Ban Nha ftp.es.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64
Thụy Điển ftp.se.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Thụy Sĩ ftp.ch.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Thổ Nhĩ Kỳ ftp.tr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Trung Quốc ftp.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Vương quốc Anh ftp.uk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Xlô-vác ftp.sk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
Xlô-ven ftp.si.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Địa chỉ máy bản sao Debian thứ cấp

Tên máy HTTP Kiến trúc

Ý
ftp.it.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.dynamica.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.garr.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.linux.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
giano.com.dist.unige.it /debian/ amd64 armel armhf i386
mirror.units.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Đức
ftp2.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
artfiles.org /debian/ amd64 i386
debian.charite.de /debian/ amd64 i386 riscv64
debian.inf.tu-dresden.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.intergenia.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iphh.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.lrz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.netcologne.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.tu-bs.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
de.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
drmirror.physi.uni-heidelberg.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.fau.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.gwdg.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.halifax.rwth-aachen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.hosteurope.de /mirror/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.plusline.net /debian/ amd64 i386
ftp-stud.hs-esslingen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
ftp.stw-bonn.de /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
ftp.tu-chemnitz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.tu-clausthal.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
ftp.uni-bayreuth.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.uni-hannover.de /debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.uni-kl.de /debian/ amd64 i386
ftp.uni-mainz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.wrz.de /debian/ amd64 arm64 armhf i386
mirror.23m.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.de.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
mirror.dogado.de /debian/ amd64 arm64 i386
mirror.eu.oneandone.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.informatik.tu-freiberg.de /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el riscv64
mirror.ipb.de /debian/ amd64 i386
mirror.netzwerge.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.xtom.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.united-gameserver.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.wtnet.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
packages.hs-regensburg.de /debian/ amd64
pubmirror.plutex.de /debian/ amd64 arm64 armhf i386

Đài Loan
ftp.tw.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.csie.ncku.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.csie.ntu.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.cs.nycu.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.tku.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
opensource.nchc.org.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
tw1.mirror.blendbyte.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Đan Mạch
ftp.dk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.one.com /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirrors.dotsrc.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.rackhosting.com /debian/ amd64 armhf i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 s390x

Úc
ftp.au.debian.org /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
debian.mirror.digitalpacific.com.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.serversaustralia.com.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.aarnet.edu.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.amaze.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.gsl.icu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.org.au /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirror.overthewire.com.au /debian/ amd64 arm64 armel i386
mirror.realcompute.io /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ác-hen-ti-na
debian.unnoba.edu.ar /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel riscv64
mirror.sitsa.com.ar /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ác-mê-ni-a
ftp.am.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.asnet.am /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ai-xơ-len
ftp.is.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
is.mirror.flokinet.net /debian/ amd64

Áo
ftp.at.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.anexia.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.lagis.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
debian.mur.at /debian/ amd64 i386
debian.sil.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.tu-graz.ac.at /mirror/debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirror.alwyzon.net /debian/ amd64 i386

Ấn Độ
mirror.cse.iitk.ac.in /debian/ amd64 armel armhf i386 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386
mirrors.iitd.ac.in /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Bỉ
ftp.be.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.belnet.be /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64
mirror.as35701.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Bồ Đào Nha
ftp.pt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.uevora.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.eq.uc.pt /software/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ptisp.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ba Lan
ftp.pl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.agh.edu.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.psnc.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.task.gda.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Băng-la-đét
mirror.xeonbd.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Be-la-rút
ftp.by.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.byfly.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.datacenter.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Bra-xin
ftp.br.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x sparc
debian.c3sl.ufpr.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x sparc
mirror.uepg.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Bun-ga-ri
ftp.bg.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.a1.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.ipacct.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.ludost.net /debian/ amd64
debian.mnet.bg /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el
debian.telecoms.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
ftp.uni-sofia.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.telepoint.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Calédonia mới
ftp.nc.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.nautile.nc /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.lagoon.nc /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Cambodia
mirror.sabay.com.kh /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ca-na-đa
ftp.ca.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.linux.n0c.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.iweb.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.rafal.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror01-pcl-ott1.accuris.ca /debian/ amd64 armel armhf i386
mirror.dst.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.estone.ca /debian/ amd64 i386
mirror.it.ubc.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Cộng Hòa Đô-mi-ni-ca
mirror-mk.interspace.com /debian/ amd64 i386
mirror.onevip.mk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Cộng hòa Séc
ftp.cz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.web4u.cz / amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
debian.superhosting.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
ftp.cvut.cz /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el riscv64
ftp.debian.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.zcu.cz /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el riscv64
merlin.fit.vutbr.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el riscv64
mirror.dkm.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.it4i.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror-prg.webglobe.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.nic.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Cốt-x-tha Ri-ca
debianmirror.una.ac.cr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ucr.ac.cr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Chi Lê
ftp.cl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.redlibre.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
elmirror.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.hnd.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.insacom.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.ufro.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Croatia
ftp.hr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.carnet.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.iskon.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Et-tô-ni-a
mirrors.xtom.ee /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Georgia
debian.grena.ge /debian/ amd64 riscv64

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
ftp.us.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
atl.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian-archive.trafficmanager.net /debian/ amd64 i386
debian.cc.lehigh.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.csail.mit.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.cs.binghamton.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.constant.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.osuosl.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
la.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.cogentco.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.dal.nexril.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.keystealth.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.rustytel.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.accretive-networks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.advancedhosters.com /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirrors.bloomu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.lug.mtu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.namecheap.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ocf.berkeley.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.steadfast.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.vcea.wsu.edu /debian/ amd64 arm64 i386
mirrors.wikimedia.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.xtom.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.timkevin.us /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.us.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
mirror.us.oneandone.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
nyc.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
plug-mirror.rcac.purdue.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repo.ialab.dsu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x

Hà Lan
ftp.nl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.snt.utwente.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.duocast.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.nforce.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
mirror.nl.datapacket.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.nl.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
mirror.seedvps.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64
mirrors.hostiserver.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.xtom.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
nl.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Hồng Kông
ftp.hk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.xtom.com.hk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Hàn Quốc
ftp.kr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.kaist.ac.kr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.lanet.kr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.siwoo.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Hung-ga-ri
ftp.bme.hu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repo.jztkft.hu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Hy Lạp
debian.otenet.gr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

In-đô-nê-xi-a
kartolo.sby.datautama.net.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
kebo.pens.ac.id /debian/ amd64 i386 riscv64
mirror.poliwangi.ac.id /debian/ amd64 arm64 armhf i386
mirror.unair.ac.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mr.heru.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

I-ran
archive.debian.petiak.ir /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.hostiran.ir /debian/ amd64 i386
mirror.aminidc.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.iranserver.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.pardisco.co /debian/ amd64 i386

Israel
debian.interhost.co.il /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el riscv64

Kazakhstan
mirror.hoster.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.ps.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ken-ia
debian.mirror.ac.ke /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
debian.mirror.liquidtelecom.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Lúc-xăm-bua
debian.mirror.root.lu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Lát-vi-a
debian.koyanet.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.cloudhosting.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Lithuania
ftp.lt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.balt.net /debian/ amd64
debian.mirror.vu.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.litnet.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.vpsnet.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ma Rốc
mirror.marwan.ma /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Moldova
ftp.md.debian.org /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirror.as43289.net /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x

Nam Phi
debian.saix.net / amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.is.co.za /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x

Na Uy
ftp.no.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.uio.no /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Nga
ftp.ru.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.psn.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64
mirror.corbina.net /debian/ amd64
mirror.docker.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.hyperdedic.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.mephi.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.powernet.com.ru /debian/ amd64 i386
mirror.truenetwork.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repository.su /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Nhật Bản
ftp.jp.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian-mirror.sakura.ne.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
dennou-k.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
dennou-q.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.jaist.ac.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.kddilabs.jp /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el riscv64
ftp.nara.wide.ad.jp /debian/ amd64 armel i386 mips mipsel
ftp.riken.jp /Linux/debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.xtom.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repo.jing.rocks /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Niu Di-lân
ftp.nz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.fsmg.org.nz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Phần Lan
ftp.fi.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.web.trex.fi /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
www.nic.funet.fi /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Pháp
ftp.fr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
apt.tetaneutral.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 riscv64
debian.apt-mirror.de /debian/ amd64 armhf i386
debian.obspm.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.polytech-lille.fr /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64 s390x
debian.proxad.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.univ-tlse2.fr /debian/ amd64
deb-mir1.naitways.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.ec-m.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.lip6.fr /pub/linux/distributions/debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.univ-pau.fr /linux/mirrors/debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el riscv64
ftp.u-picardie.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.u-strasbg.fr /debian/ amd64 i386 riscv64
miroir.univ-lorraine.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.gitoyen.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.ibcp.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.johnnybegood.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el ppc64el riscv64 s390x
mirror.plusserver.com /debian/debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x

Réunion
debian.mithril.re /debian/ amd64
depot-debian.univ-reunion.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ru-ma-ni
mirror.linux.ro /debian/ amd64
mirrors.hosterion.ro /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.hostico.ro /debian/ amd64
mirrors.nav.ro /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.nxthost.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el
ro.mirror.flokinet.net /debian/ amd64

Tây Ban Nha
ftp.es.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64
debian.grn.cat /debian/ amd64 arm64 armhf i386 riscv64
debian.redimadrid.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.redparra.com /debian/ amd64 i386
debian.uvigo.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.caliu.cat /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.cica.es /debian/ amd64 i386
ftp.udc.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repo.ifca.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64
softlibre.unizar.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ulises.hostalia.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64

Thụy Điển
ftp.se.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.lth.se /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
debian.mirror.su.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.acc.umu.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.glesys.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.zetup.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Thụy Sĩ
ftp.ch.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.ethz.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror1.infomaniak.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror2.infomaniak.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.init7.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.iway.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.sinavps.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x

Thái Lan
ftp.debianclub.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.applebred.net /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el mipsel riscv64
mirror.kku.ac.th /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Thổ Nhĩ Kỳ
ftp.tr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.linux.org.tr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Trung Quốc
ftp.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.lzu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.nju.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.nyist.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.163.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64
mirrors.bfsu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.huaweicloud.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.jlu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.sjtu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ustc.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.zju.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 riscv64

Ukraine
debian.netforce.hosting /debian/ amd64 i386
debian.volia.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.mirohost.net /debian/ amd64 i386
mirror.ukrnames.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

U-ru-guay
debian.repo.cure.edu.uy /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel riscv64

Vương quốc Anh
ftp.uk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirrors.uk2.net /debian/ amd64 arm64 armhf i386 ia64 mips64el ppc64el
debian.mirror.uk.sargasso.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
free.hands.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.ticklers.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cov.ukservers.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.lchost.net /debian/ amd64
mirror.lon.macarne.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.mythic-beasts.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.ox.ac.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.positive-internet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.coreix.net /debian/ amd64
mirrorservice.org /sites/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.vinehost.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ukdebian.mirror.anlx.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
uk.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Việt Nam
debian.xtdv.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.bizflycloud.vn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.bkns.vn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Xing-ga-po
mirror.coganng.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 riscv64
mirror.djvg.sg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.sg.gs /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ossmirror.mycloud.services /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Xlô-vác
ftp.sk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
deb.bbxnet.sk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.antik.sk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.debian.sk /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x

Xlô-ven
ftp.si.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Last modified: Sat Jun 15 23:07:26 2024 Number of sites listed: 362