Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Các địa chỉ máy bản sao Debian trên toàn thế giới

Debian được phân phối (nhân bản) trên hàng trăm máy chủ trên mạng Internet. Việc dùng các máy chủ ở gần sẽ gần như chắc chắn nâng cao tốc độ tải về của bạn, và cũng đồng thời giảm tải trên máy chủ trung tâm của chúng tôi và toàn bộ mạng Internet.

Máy bản sao Debian có thể là sơ cấp và thứ cấp. Được định nghĩa như sau:

Một địa chỉ máy bản sao sơ cấp có băng thông tốt, sẵn sàng 24 giờ trên ngày, và có và có tên ở dạng thức dễ nhớ l ftp.<nước>.debian.org.
Chúng thường xuyên tự động cập nhật bất cứ khi nào có cập nhật trên kho Debian.

Một địa chỉ máy bản sao thứ cấp có lẽ có những hạn chế về những gì chúng tạo bản sao (bởi vì hạn chế dung lượng lưu trữ). Chính bởi vì địa chỉ chỉ là thứ cấp nhưng không nên cho rằng chúng sẽ được cập nhật chậm hay ít hơn máy sơ cấp.

Dùng địa chỉ gần bạn nhất để tải về nhanh nhất có thể dù là địa chỉ sơ cấp hay thứ cấp. Chương trình netselect có thể được dùng để dò tìm địa chỉ mà có độ trễ thấp nhất; dùng các chương trình tải về như l wget hay rsync để tìm địa chỉ với năng suất tốt nhất. Chú ý rằng việc gần về mặt địa lý thường không phải là nhân tố quan trọng nhất để dò tìm ra máy nào sẽ phục vụ bạn tốt nhất.

Bản sao có căn cứ chính xác của danh sách sau đây thường có thể được tìm thấy tại: https://www.debian.org/mirror/list.
Nếu bạn biết một máy bản sao nào còn thiếu trong danh sách này, vui lòng điền vào mẫu đơn gửi cho người bảo trì tại: https://www.debian.org/mirror/submit.
Những thứ khác bạn muốn biết về máy bản sao Debian: https://www.debian.org/mirror/.

Địa chỉ máy bản sao Debian sơ cấp

Quốc gia Địa chỉ Kiến trúc
Ý ftp.it.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Đức ftp2.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Đức ftp.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Đài Loan ftp.tw.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Đan Mạch ftp.dk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Úc ftp.au.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Ác-mê-ni-a ftp.am.debian.org/debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
Áo ftp.at.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bỉ ftp.be.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bồ Đào Nha ftp.pt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Ba Lan ftp.pl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Be-la-rút ftp.by.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bra-xin ftp.br.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Bun-ga-ri ftp.bg.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Calédonia mới ftp.nc.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Ca-na-đa ftp.ca.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Cộng hòa Séc ftp.cz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Chi Lê ftp.cl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
Croatia ftp.hr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
En-xan-va-đoa ftp.sv.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Et-tô-ni-a ftp.ee.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ftp.us.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hà Lan ftp.nl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hồng Kông ftp.hk.debian.org/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hàn Quốc ftp.kr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hung-ga-ri ftp.hu.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Hy Lạp ftp.gr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Lithuania ftp.lt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Moldova ftp.md.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Na Uy ftp.no.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nga ftp.ru.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Nhật Bản ftp.jp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Niu Di-lân ftp.nz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Pháp ftp.fr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Tây Ban Nha ftp.es.debian.org/debian/ amd64 armel armhf i386
Thụy Điển ftp.fi.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Thụy Điển ftp.se.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Thụy Sĩ ftp.ch.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Thổ Nhĩ Kỳ ftp.tr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Trung Quốc ftp2.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Trung Quốc ftp.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Vương quốc Anh ftp.is.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Vương quốc Anh ftp.uk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Xlô-vác ftp.sk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
Xlô-ven ftp.si.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Địa chỉ máy bản sao Debian thứ cấp

Tên máy HTTP Kiến trúc

Ý
ftp.it.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.connesi.it /debian/ amd64 i386 source
debian.dynamica.it /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
debian.mirror.garr.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.linux.it /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
giano.com.dist.unige.it /debian/ amd64 i386
mirror.units.it /debian/ amd64 armel armhf i386

Đức
ftp2.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
artfiles.org /debian/ amd64 i386
debian.charite.de /debian/ amd64 i386
debian.inf.tu-dresden.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.intergenia.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iphh.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
debian.mirror.lrz.de /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.tu-bs.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uni-duisburg-essen.de /debian/ amd64 armhf i386
ftp.fau.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.gwdg.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.halifax.rwth-aachen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.hosteurope.de /mirror/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.mpi-sb.mpg.de /pub/linux/debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.plusline.net /debian/ amd64 i386
ftp-stud.hs-esslingen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.stw-bonn.de /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.tu-chemnitz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tu-clausthal.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-bayreuth.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-hannover.de /debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
ftp.uni-kl.de /debian/ amd64 i386
ftp.uni-mainz.de /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.uni-stuttgart.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.wrz.de /debian/ amd64 arm64 armhf
mirror.23media.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
mirror.de.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.dogado.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.eu.oneandone.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ipb.de /debian/ amd64 i386 source
mirror.k-cix.de /debian/ amd64 i386
mirror.netcologne.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.netzwerge.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el
mirror.united-gameserver.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.wtnet.de /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
packages.hs-regensburg.de /debian/ amd64
pubmirror.plutex.de /debian/ amd64 i386

Đài Loan
ftp.tw.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csie.ncku.edu.tw /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csie.ntu.edu.tw /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.cs.nctu.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ntou.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tku.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
opensource.nchc.org.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Đan Mạch
ftp.dk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.asergo.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.one.com /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.dotsrc.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.rackhosting.com /debian/ amd64 i386

Úc
ftp.au.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.digitalpacific.com.au /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.mirror.serversaustralia.com.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.aarnet.edu.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.amaze.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.intergrid.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.launtel.net.au /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.org.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.overthewire.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.realcompute.io /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ác-hen-ti-na
debian.unnoba.edu.ar /debian/ amd64 armel armhf i386 mips64el
mirror.sitsa.com.ar /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ác-mê-ni-a
ftp.am.debian.org /debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
mirrors.asnet.am /debian/ all amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source

Áo
ftp.at.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.anexia.at /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
debian.lagis.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mur.at /debian/ amd64 armel armhf i386
debian.sil.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.tu-graz.ac.at /mirror/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ấn Độ
debianmirror.nkn.in /debian/ amd64 armhf i386
debian.sbnw.in /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debmirror.hbcse.tifr.res.in /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cse.iitk.ac.in /debian/ amd64 armel armhf i386 s390x

Bỉ
ftp.be.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.belnet.be /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.as35701.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Bồ Đào Nha
ftp.pt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uevora.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.eq.uc.pt /software/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt /pub/debian/ amd64 armhf i386
mirrors.ptisp.pt /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.up.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 ppc64el

Ba Lan
ftp.pl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.inhost.pro /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.agh.edu.pl /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.icm.edu.pl /pub/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.task.gda.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Be-la-rút
ftp.by.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.byfly.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.datacenter.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Bra-xin
ftp.br.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
alcateia.ufscar.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.c3sl.ufpr.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.itsbrasil.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.pop-sc.rnp.br /debian/ amd64 armhf i386
mirror.unesp.br /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repositorio.nti.ufal.br /debian/ amd64 i386

Bun-ga-ri
ftp.bg.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.a1.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ipacct.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ludost.net /debian/ amd64 i386
debian.mnet.bg /debian/ i386
debian.telecoms.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uni-sofia.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.netix.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.telepoint.bg /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Calédonia mới
ftp.nc.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.nautile.nc /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lagoon.nc /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Cambodia
mirror.cambo.host /debian/ amd64 i386

Ca-na-đa
ftp.ca.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ca-west.mirror.fullhost.com /debian/ amd64 i386
debian.mirror.estruxture.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.globo.tech /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iweb.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.rafal.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.csclub.uwaterloo.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.it.ubc.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Cộng Hòa Đô-mi-ni-ca
mirror.onevip.mk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Cộng hòa Séc
ftp.cz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ignum.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.web4u.cz / amd64 armel armhf i386 s390x
debian.superhosting.cz /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.cvut.cz /debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.debian.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.sh.cvut.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.zcu.cz /debian/ amd64 armhf i386 s390x
merlin.fit.vutbr.cz /debian/ amd64 armel armhf i386 mips
mirror.dkm.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.it4i.cz /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Cốt-x-tha Ri-ca
debianmirror.una.ac.cr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.ucr.ac.cr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Chi Lê
ftp.cl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
debian.netlinux.cl /debian/ amd64 armhf i386 s390x
debian.redlibre.cl /debian/ amd64 armhf i386 mips mipsel s390x
mirror.insacom.cl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ufro.cl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Croatia
ftp.hr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.carnet.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.iskon.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

En-xan-va-đoa
ftp.sv.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.salud.gob.sv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Et-tô-ni-a
ftp.ee.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.eenet.ee /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Georgia
debian.grena.ge /debian/ amd64

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
ftp.us.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian-archive.trafficmanager.net /debian/ amd64 i386
debian.cc.lehigh.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.csail.mit.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.cs.binghamton.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ec.as6453.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.gtisc.gatech.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.constant.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.osuosl.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.uchicago.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cc.columbia.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cogentco.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.keystealth.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.pit.teraswitch.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.accretive-networks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.advancedhosters.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.bloomu.edu /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.edge.kernel.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.gigenet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.siena.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.lug.mtu.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.namecheap.com /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.ocf.berkeley.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.syringanetworks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.steadfast.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.wikimedia.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.xtom.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.us.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.us.oneandone.net /debian/ ALL amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
plug-mirror.rcac.purdue.edu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repo.ialab.dsu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386
us.mirror.nsec.pt /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Hà Lan
ftp.nl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.cambrium.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.snt.utwente.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.debian.xs4all.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.dataone.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.duocast.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.i3d.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.neostrada.nl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nforce.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nl.datapacket.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.nl.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.novg.net /debian/ amd64
mirror.schoemaker.systems /debian/ amd64 arm64
mirror.seedvps.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.serverius.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.xtom.nl /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.vpgrp.io /debian/ amd64

Hồng Kông
ftp.hk.debian.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.xtom.com.hk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
openbsd.hk /debian/ amd64 i386 source

Hàn Quốc
ftp.kr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.harukasan.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.kaist.ac.kr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.lanet.kr /debian/ ALL Archive-architecture: amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.anigil.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Hung-ga-ri
ftp.hu.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.bme.hu /debian/ amd64 armhf i386 s390x
ftp.fsn.hu /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.kfki.hu /linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
repo.jztkft.hu /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Hy Lạp
ftp.gr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.noc.ntua.gr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.otenet.gr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

In-đô-nê-xi-a
kartolo.sby.datautama.net.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
kebo.pens.ac.id /debian/ all amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el s390x source
mirror.poliwangi.ac.id /debian/ amd64 armel armhf i386

I-ran
debian.asis.ai /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.aminidc.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Israel
debian.co.il /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.isoc.org.il /pub/debian/ amd64 i386

Kazakhstan
mirror.hoster.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.ps.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ken-ia
debian.mirror.ac.ke /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.liquidtelecom.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Kyrgyzstan
mir.linux.kg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Lúc-xăm-bua
debian.mirror.root.lu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Lát-vi-a
debian.koyanet.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.linux.edu.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Lithuania
ftp.lt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.balt.net /debian/ amd64 i386
debian.mirror.vu.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.litnet.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.vpsnet.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Moldova
ftp.md.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.as43289.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.mivocloud.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nam Phi
debian.saix.net / amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.is.co.za /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Na Uy
ftp.no.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uio.no /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nga
ftp.ru.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.psn.ru /debian/ amd64 armel i386
mirror.corbina.net /debian/ amd64 i386
mirror.docker.ru /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.mephi.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.powernet.com.ru /debian/ amd64 i386
mirror.surf /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.truenetwork.ru /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Nhật Bản
ftp.jp.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian-mirror.sakura.ne.jp /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
dennou-k.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
dennou-q.gfd-dennou.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.jaist.ac.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.kddilabs.jp /pub/debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el
ftp.nara.wide.ad.jp /debian/ amd64 armel i386 mips mipsel
ftp.riken.jp /Linux/debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.yz.yamagata-u.ac.jp /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
hanzubon.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Niu Di-lân
ftp.nz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.fsmg.org.nz /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Phần Lan
www.nic.funet.fi /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Pháp
ftp.fr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.apt-mirror.de /debian/ amd64 armhf i386
debian.mirror.ate.info / amd64 i386
debian.polytech-lille.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.proxad.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.univ-lorraine.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.univ-reims.fr /debian/ amd64 i386
debian.univ-tlse2.fr /debian/ amd64 i386
deb-mir1.naitways.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ec-m.fr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.iut-bm.univ-fcomte.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.lip6.fr /pub/linux/distributions/debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.rezopole.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x source
ftp.univ-pau.fr /linux/mirrors/debian/ amd64 arm64 armhf i386 source
ftp.u-picardie.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.u-strasbg.fr /debian/ amd64 i386
mirror.plusserver.com /debian/debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.ircam.fr /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Phi-líp-pin
mirror.pregi.net /debian/ amd64 i386
mirror.rise.ph /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Réunion
depot-debian.univ-reunion.fr /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ru-ma-ni
mirror.linux.ro /debian/ amd64
mirrors.hostico.ro /debian/ amd64
mirrors.nav.ro /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.nxthost.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el
mirrors.pidginhost.com /debian/ amd64 i386
mirrors.xservers.ro /debian/ amd64 i386

Tây Ban Nha
ftp.es.debian.org /debian/ amd64 armel armhf i386
debian.grn.cat /debian/ amd64 armhf i386
debian.redimadrid.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.redparra.com /debian/ amd64 armel
debian.uvigo.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.caliu.cat /debian/ amd64 armel i386
ftp.cica.es /debian/ amd64 i386
ftp.udc.es /debian/ amd64 armel i386 mips mipsel
mirror.librelabucm.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips source
repo.ifca.es /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
softlibre.unizar.es /debian/ amd64 i386
ulises.hostalia.com /debian/ amd64 armel armhf i386

Thụy Điển
ftp.fi.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.se.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.lth.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.su.se /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.acc.umu.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftpmirror1.infania.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.pizza /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.glesys.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.zetup.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Thụy Sĩ
ftp.ch.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.ethz.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror1.infomaniak.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror2.infomaniak.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.init7.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.iway.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirror.sinavps.ch /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
pkg.adfinis-sygroup.ch /debian/ amd64 i386

Thái Lan
ftp.debianclub.org /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.applebred.net /debian/ amd64 i386
mirror.kku.ac.th /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Thổ Nhĩ Kỳ
ftp.tr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.gnu.gen.tr /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.linux.org.tr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Trung Quốc
ftp2.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lzu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.163.com /debian/ amd64 i386
mirrors.bfsu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.huaweicloud.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.sjtu.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.nju.edu.cn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.ustc.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ukraine
debian.volia.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.mirohost.net /debian/ amd64 i386

U-ru-guay
debian.repo.cure.edu.uy /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel

Vương quốc Anh
ftp.is.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.uk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirrors.uk2.net /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el s390x
debian.mirror.uk.sargasso.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
free.hands.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.ticklers.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.bytemark.co.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cov.ukservers.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.lchost.net /debian/ amd64 i386
mirror.mythic-beasts.com /debian/ amd64 i386
mirror.ox.ac.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.positive-internet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.coreix.net /debian/ amd64
mirrorservice.org /sites/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirrors.m247.com /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel ppc64el s390x
mirror.sov.uk.goscomb.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.sucs.swan.ac.uk /pub/linux/debian/ amd64 i386
mirror.vorboss.net /debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ukdebian.mirror.anlx.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Việt Nam
debian.xtdv.net /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.bizflycloud.vn /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Xéc-bi
debian.petarmaric.com /debian/ amd64 i386 source
mirror.pmf.kg.ac.rs /debian/ amd64 armhf i386 s390x

Xing-ga-po
mirror.0x.sg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Xlô-vác
ftp.sk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.antik.sk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.debian.sk /debian/ ALL amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Xlô-ven
ftp.si.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.arnes.si /debian/ amd64 i386

Last modified: Tue Apr 13 11:25:04 2021 Number of sites listed: 419