Push-spegling

”Push”-spegling är en form av spegling som minimerar tiden det tar för ändringar i huvudarkivet att nå speglarna. Master-servern använder en utlösarmekanism för att omedelbart informera klientspegeln om att den måste uppdateras.

”Push”-spegling tar lite mer tid i anspråk att sätta upp, eftersom de som är ansvariga för upp- och nedströmsspeglarna måste utbyta information. Fördelen är att uppströmsspegeln är den som påbörjar speglingsprocessen direkt efter att dess eget arkiv har uppdateras, vilket gör att ändringar i arkivet propageras extremt snabbt.

Förklaring av metoden

Triggers görs med hjälp av ssh. Push-servern ssh'ar till den pushade serverns speglingskonto med hjälp av publik nyckel-autentisering. Nyckeln är uppsatt så att detta endast kan trigga en speglingskörning, och inga andra kommandon. Den pushade servern kör sedan ftpsync för att uppdatera arkivet med rsync som vanligt.
Att byta publika nycklar och potentiell åtkomst till begränsade rsyncservrar kräver koordinering mellan en speglingsoperatör och deras uppströmskälla.

Sätta upp en ”push”-speglingsklient

För att bli ”push”-klient för ftp-arkivet behöver du sätta upp spegling med hjälp av vår standardskriptsamling ftpsync.
När detta fungerar lägg till den publika ssh-nyckeln till din uppströmsspegling i din ~<user>/.ssh/authorized_keys med en restriktion som command="~/bin/ftpsync. (Du kan ha ftpsync i en annan mapp, anpassa i enlighet med detta).

Push-Primary-klienter

”Push-Primary”-speglingsklienter, även kända som nivå-1-speglar (”Tier-1”), är de ”push”-speglingsklienter som synkar från Debians interna syncproxynätverk.

Om din server har en väldigt bra anslutning (både väldigt bra bandbredd och bra koppling till de stora ryggradsnäten), och du är villig att låta andra platser spegla från dig, så kan du överväga att berätta det för oss, så att vi kan överväga att låta dig bli ”push”-server. Vänligen kontakta Debians speglingsgrupp för detaljer angående hur du sätter upp detta. Notera att vi inte kan acceptera alla förfrågningar om att bli en primär pushspegling då vi redan har ett antal Tier-1-speglingar.

Sätta upp en ”push”-speglingsserver

Givet det stora antalet speglar och storleken på Debianarkivet är det inte möjligt att alla speglingar att använda Debians interna syncproxies som uppströmskällan för Debian. Det är mycket effektivare om lasten distribueras mellan ett antal pushspeglingar som distribueras över världen.

Därför är ett antal Push-Primary-sajter i sin tur push-servrar för deras nedströmsspeglar. Om du vill konfigurera din sajt som en pushserver för dina nedströmssajter, se detaljer rörande hur du sätter upp en push-server.